Netværk i Erhvervsfyrtårn Life Science

Projektet Erhvervsfyrtårn Life Science engagerer flere end 200 virksomheder. Dermed er der rigtig gode muligheder for, at deltagerne kan dele udfordringer og erfaringer projekterne imellem. Derfor er der oprettet et netværk for deltagerne i projektets aktiviteter, hvor offentlige og private kan mødes og dele viden om arbejdet for mere lighed i sundhed.

Hvem henvender netværket sig til?

Erhvervsfyrtårn Life Science indeholder en stærk triple helix mellem private virksomheder, offentlige sundhedsorganisationer og stærke forsknings- og vidensinstitutioner.

Vi skal udnytte, at Erhvervsfyrtårn Life Science driver en lang række pilotprojekter, som følger samme modningskurve i arbejdet for at opnå implementering, kommercialisering og skalering af nye, bedre sundheds- og velfærdsløsninger.

Derfor har Erhvervsfyrtårnet skabt et netværk, hvor deltagerne i projekterne kan følge, støtte og lære fra hinanden på deres vej for at skabe løsninger, der taler ind i udfordringerne med overvægt.

Læs også: Netværk skal skabe ny viden om løsninger for sund vægt

Formålet med netværket

Målet er at samle store og små virksomheder samt det offentlige for at skabe synergier og videnbroer mellem deltagerne. Aftagerne af løsningerne i projektet er både offentlige og private sundhedsaktører.

De små og mellemstore virksomhedernes kunderejse igennem projektet kan se yderst forskellig ud bl.a. afhængigt af, hvor veletableret virksomheden er, og hvor moden den udviklede sundheds- og velfærdsløsning er. Kendskabet til markedet varierer også, men i netværket vil virksomhederne møde virksomheder, som står eller tidligere har stået på samme stadie.

De store virksomheder forventes at bidrage som videnspersoner, sparringspartnere og netværkskontakter i ind- og/eller udland for de deltagende SMV’er og iværksættervirksomheder og derved understøtte kvalificeringen og skaleringen af deres sundheds- og velfærdsløsninger.

Hvor tit mødes vi?

De offentlige og private projektpartnere fra erhvervsfyrtårnets projekter og løftestænder mødes fire gange om året.

Netværket er et tilbud til projektdeltagere i Erhvervsfyrtårn Life Science.

Netværket er medfinansieret af Den Europæiske Union.

Bliv medlem af Danish Life Science Cluster