• Kontakt
  • Tilmeld nyhedsbrev
  • Dansk Google EN
    Google translate
Dansk Google EN
Google translate

Netværk om implementering af videokonsultationer og skærmbesøg

Netværket er fora for erfaringsudveksling og videndeling om implementering af videokonsultationer og skærmbesøg på tværs af videninstitutioner, offentlige organisationer og private virksomheder. Deltagerne får indsigt i forskellige udfordringer og barrierer og kan således være med til at fremme implementering af teknologien og danne grobund for værdifuldt offentlig-privat samarbejde.

Hvorfor deltage i netværket?

Netværk om implementering af videokonsultationer og skærmbesøg er målrettet fagpersoner, konsulenter og ledere i offentlige organisationer, private virksomheder og videninstitutioner, der arbejder med implementering af løsninger på social- og sundhedsområdet – og som har særlig interesse i mulighederne med videokonsultationer og skærmbesøg i social- og sundhedssektoren.

Netværket skaber et fora for erfaringsudveksling og videndeling om implementering og brug af videokonsultationer og skærmbesøg. Som deltager får du indsigt i forskellige aktørers barrierer og udfordringer og indblik i andres erfaringer med offentligt-privat samarbejde i forbindelse med implementering af teknologien.

Obs! Netværket kan ikke bruges til salg og markedsføring af løsninger.

Hvor tit mødes vi?

Netværket afholder 2 årlige møder á 4 timers varighed, samt 2 årlige online-møder á 1 times varighed.

Mødetemaer er praksisnære og vælges fra gang til gang.

Baggrunden for netværket

Landets kommuner og regioner har i disse år et stort fokus på at afprøve og implementere teknologier til videokonsultationer og skærmbesøg. Bevæggrundene er mange og spænder fra ønsker og behov for effektivitet, bedre livskvalitet og kvalitetsforbedring. Desuden har den private sektor et vækstperspektiv. Ofte er alle perspektiverne i spil og kræver et øget fokus for at kunne lykkes.

Der afprøves løsninger i mange kommuner. Bl.a. til brug i og på tværs af sundheds- og socialforvaltninger, men også i regioner og på tværs af regioner og kommuner. En del hospitaler arbejder i dag med videokonsultation til patienter, når de er hjemsendt efter indlæggelse eller som supplement til fremmøde i ambulatorier.

Enkelte alment praktiserende læger er også gået i gang med at bruge videokonsultation. Mulighederne for at bruge videokonsultationer til tværfaglig vidensdeling såvel som inddragelse af patienter og borgere, så de kan opleve et sammenhængende sundhedsvæsen, er derfor stigende.

Antallet af leverandører med videoløsninger er tilsvarende i vækst. Der er et stort potentiale for at anvende videokonsultationer på social- og sundhedsområdet. Et potentiale, som både fagpersoner, virksomheder og politikere ønsker indfriet. Borgerne er i mange tilfælde også meget positive for mulighederne. Og ofte mere klar end sundhedssektoren, som har en lang tradition for behandling og rådgivning, og derfor udfordres organisatorisk af den nye teknologi.

Hvordan kommer du med i netværket?

Vil du høre mere om netværket og/eller være med som deltager på et kommende netværksmøde, så ring eller send os en mail (se kontaktinformation øverst på siden).

Kontakt os og vær med i netværket

 

Bliv medlem af Danish Life Science Cluster