Netværk om sundhedsdata

Hvordan håndterer man sundhedsdata? Hvordan indgår man samarbejds- og databehandleraftaler? Spørgsmålene er mange. Dette erfa-netværk danner grobund for gode dialoger på tværs af offentlige og private aktører, som sparrer og videndeler om sundhedsdata.

Hvorfor deltage i netværket?

Netværk om sundhedsdata er et forum, hvor offentlige og private aktører kan videndele og erfaringsudveksle omkring emner inden for sundhedsdata, herunder bl.a. kunstig intelligens (AI).

Videndelingen og erfaringsudvekslingen på tværs af offentlige og private aktører sikrer, at du bliver bedre rustet inden for området. Som deltager får du mulighed for at være med til at sætte dagsordenen, så du får netop den sparring og videndeling, du står og mangler i dit virke.

Hvem henvender netværket sig til?

Netværket er målrettet virksomheder, videninstitutioner, kommuner og regioner.

Hvad får du ud af netværket?

  • Faglig sparring og erfaringsudveksling omkring sundhedsdata på tværs af offentlige og private aktører
  • Jævnlige oplæg fra relevante fagpersoner

Temaer i netværket

  • Samarbejds- og databehandleraftaler
  • Håndtering af sundhedsdata
  • Kunstig intelligens (AI)

Deltagerne i netværket bestemmer selv, hvilke temaer, der skal på dagsordenen på de enkelte møder.

Hvor tit mødes vi?

Netværksgruppen mødes virtuelt 4-5 gange årligt og efter behov.

Hvem deltager i netværket?

Sådan kommer du med i netværket

Kontakt os, hvis du ønsker at være med i netværket.

Netværksdeltagere får tilsendt en direkte invitation til kommende netværksmøder.

Netværk om sundhedsdata er et udviklingsnetværk i Danish Life Science Cluster. Se vores tre typer af netværk her.

Bliv medlem af Danish Life Science Cluster