Helt nye muligheder med digital kognitiv stimulationsterapi – 35 borgere klar til test

Demensramte borgere i tre kommuner skal teste, hvor godt de kan styrke deres kognition via digital terapi i hjemmet. Borgerne skal afprøve en nyudviklet app med CST – kognitiv stimulationsterapi. Resultaterne kan give helt nye muligheder for borgere med demens til selv at gøre noget for at opretholde deres mentale evner i længere tid.

Et nyt dansk koncept har store trivselsmæssige perspektiver for borgere med demens. Et projekt i Danish Life Science Cluster har udviklet en app, som demensramte borgere skal anvende i hjemmet. Projektet skal teste digital understøtning af kognitiv stimulationsterapi (CST).

Hvis  resultaterne lever op til forventningerne, giver det helt nye muligheder for stimulering af borgere med demens. Det mener demenskonsulent Merethe Lund Andresen, Syddjurs Kommune, som har gennemført en foreløbig test på syv borgere i Syddjurs Kommune.

– Det kan få stor betydning for fremtidens muligheder inden for demensbehandling. Hvis det viser sig, at man kan støtte det klassiske arbejde med CST med digitalt CST-arbejde i hjemmet, bliver de tilbud, vi kan give til borgere med demens og deres pårørende, væsentlig forbedret. Det vil få betydning for mange borgere fremover, mener Merethe Lund Andresen.

Appen er udviklet af virksomheden Brain+ i samarbejde med VIA University College Aarhus og Syddjurs Kommune. Den skal nu testes af borgere i Syddjurs, Aarhus og Silkeborg kommuner.

Ny app testes i tre kommuner

I dag har borgere med demens mulighed for at træne med metoden kognitiv stimulationsterapi (CST), som er en social aktivitet, der kan stimulere kognitionen hos mennesker med demens. Mange kommuner gennemfører gruppeforløb, hvor borgerne mødes og arbejder med CST sammen med en ergoterapeut. Undersøgelser viser, at CST kan have samme effekt som medicin, og metoden bliver mere og mere udbredt verden over.

Derfor har Brain+ nu udviklet CST til en app, så endnu flere borgere forhåbentlig kan få glæde af den kognitive stimulationsterapi. Målet er, at borgere med demens kan opretholde de resultater, som de har opnået gennem CST gruppeterapi. Cirka 35 borgere i Syddjurs, Aarhus og Silkeborg kommuner skal i 12 uger teste appen hjemme i trykke omgivelser sammen med en af deres nære kontakter.

Pionérforløb – blandt de største i verden

VIA University College skal følge forløbet i de tre kommuner og teste, om den nye digitale CST via appen kan bidrage positivt til at opretholde deltagernes kognition og gode stunder i hverdagen med deres nærmeste. Danmark er blandt de første lande i verden, hvor et så gennemført forløb med digital CST testes i borgernes hjem.

– Det er et meget spændende område, for der findes kun meget lidt viden – også internationalt. Projektet har store perspektiver for målgruppen og deres nærmeste. Derfor vil vi både evaluere på borgerne med demens og de pårørendes oplevelser, trivsel og sundhed, når de er involveret i CST-forløbene i hjemmene, fortæller Rikke Gregersen, forskningsleder på VIA University College.

Sjove gavnlige øvelser sammen med en nær kontakt

CST-appen er udviklet i projektet Interaktive teknologier til kognitiv stimulationsterapi i et samarbejde mellem virksomheden Brain+, VIA University College, Syddjurs Kommune og MedTech Innovation Consortium (MTIC) – nu Danish Life Science Cluster.

App’en indeholder 24 strukturerede sessioner, hvor deltageren med demens og eksempelvis en pårørende sammen skal tale om og reflektere over forskellige emner. App’en sætter gang i samtalen mellem den demensramte og hans eller hendes nære kontakt, forklarer Kim Baden-Kristensen, CEO og co-founder hos Brain+.

– I appen får deltagerne spørgsmål og emner, som de skal tale om. Det vigtigste er at holde talen i gang – og så ellers have det sjovt. Indholdet i appen designet til at stimulere og træne brugerens kognition. Det er afgørende, at både den borger, der har demens og den anden ser terapien som en hyggelig og meningsfuld beskæftigelse, forklarer Kim Baden-Kristensen.

Ser frem til nye muligheder

Rikke Gregersen og kollegerne har tidligere vist, at de kommunale forløb, hvor borgere typisk laver kognitiv stimulationsterapi i grupper, har en tydelig effekt, som er på højde med den effekt, demensmedicin giver. Nu skal VIA University College så teste, om digital CST med appen kan vedligeholde de resultater, gruppearbejdet har givet.

– Vi vil teste de medvirkendes generelle mentale evner. Det indebære bl.a. borgernes evne til at modtage en instruks, til at holde fokus og deres sprogbrug. Vi glæder os til at se resultaterne, og vi ser frem til at få overblik over de muligheder, den digitale stimulationsterapi kan give til fremtidens arbejde med demensramte borgere, forklarer Rikke Gregersen.

Fakta: