Interaktive teknologier til kognitiv stimulationsterapi (CST)

Circular Co-Creation projektet – Interaktive teknologier til kognitiv stimulationsterapi (CST) – bygger på et behov for yderligere forebyggende behandlingsformer til hjemmeboende borgere med demens og deres nærmeste pårørende.

Projektet gennemføres i et innovationssamarbejde mellem Syddjurs Kommune, tre virksomheder og VIA University College.

Projektets hovedfokus er at udvikle interaktive teknologier som hjælperedskab til at understøtte et hjemmebaseret CST-program for hjemmeboende borgere med demens i mild til let-moderat sværhedsgrad således, at de og deres pårørende får en markant forbedret livskvalitet og uafhængighed længst muligt i eget hjem.

Det erhvervsmæssige mål er at udvikle et koncept, som efterfølgende kan kommercialiseres af partnervirksomhederne.

Det kommunale mål er, at der opnås højere kvalitet i plejen af mennesker med demens ved en mere lean arbejdsindsats.

Projektpartnere

Følgende kommuner deltager p.t.

  • Syddjurs kommune
  • Aarhus Kommune

Videninstitutioner:

  • VIA University College

Virksomheder

  • Aktiv Interaktiv (Aktiv Sport)
  • Brain+
  • Retrospect Film

* I midten af 0’erne blev der ved University College London udviklet et nyt evidensbaseret behandlingsprogram ved navn Kognitiv Stimulationsterapi (CST).


CTS-programmet er afprøvet i et kontrolleret studie, som dokumenterer, at systematisk stimulation af sanser og kognitive evner kan forbedre demensramtes kognitive funktioner. Effekten af CST har vist sig at være mindst lige så god som medicinsk behandling med kolinesterasehæmmere, der anvendes ved demens i let til moderat grad.

CST har således dokumenteret effekt på kognition og livskvalitet for mennesker med mild til moderat demens, hvor effekten består i at modvirke hukommelsessvækkelse, desorientering, indlæringsvanskeligheder og nedsat sprogevne og deraf risikoen for at blive socialt isoleret.

CST metoden er en anerkendt metode i udlandet og bruges systematisk i 27 lande.

I Circular Co-Creation indgår virksomhederne i forpligtende innovationssamarbejder. I hvert innovationssamarbejde deltager mindst tre mindre virksomheder og én vidensinstitution, der sammen udvikler og tester et nyt koncept eller en prototype til en ny løsning eller et nyt produkt til sundhedsvæsenet.

Bliv medlem af Danish Life Science Cluster