AI i sundhedssektoren – Nedbryd barrierer og udnyt potentialet med klinisk AI-baseret diagnostik

Er du interesseret i at udnytte potentialet af AI i sundhedssektoren? Hent gratis e-bog fra CAIDX og få indsigt i, hvordan AI kan forbedre diagnostik og behandling. Relevant for både virksomheder, hospitaler og forskere.

Brugen af AI- og datadrevne teknologier som beslutningsstøtte vokser hastigt i sundhedssektoren. Men implementeringen og anvendelsen af teknologier halter stadig af flere årsager:

  • Virksomhederne udvikler AI-løsninger, som ikke er efterspurgt blandt klinikerne
  • Manglende juridisk ekspertise på hospitalerne
  • Manglende support til udvikling og integration af teknologierne til eksisterende IT-platforme.
  • Sundhedspersonale er ikke trænet til implementering og anvendelse af AI- og datadrevne teknologier

Gennem CAIDX-webinarserien ‘Nøglefaktorer i bæredygtig udvikling og implementering af AI-diagnostiske løsninger’ har både danske og internationale eksperter givet deres bud på potentialer og muligheder for udvikling af AI-diagnostiske løsninger til både virksomheder, der udvikler løsningerne, hospitalerne og forskere. Foreløbigt fire webinarer har haft fokus på:

  1. IPR (immaterialretten) i relation til AI og brugen af patientdata
  2. Den kommende AI-lovgivning – ændrer alt …
  3. Klinisk validering af AI-diagnostikløsninger. Ping-pong mellem
    klinikere og AI-forskere
  4. Hvor kan du finde professionel sparring, når du udvikler AI-diagnostiske løsninger til sundhedssektoren?

Du kan se eller gense de fire CAIDX-webinarer i denne e-bog, som kan downloades kvit og frit.

Hent CAIDX e-bog

Webinarserien er en del af projektet ‘CAIDX – Clinical AI-based Diagnostics’ der gennem en række aktiviteter og tilbud skal hjælpe sundhedspersonale med at integrere AI i deres arbejde og på den måde forbedre diagnosticering og behandling.

Læs om: Læs mere om CAIDX-projektet

CAIDX-projektet er medfinansieret af den Europæiske Union.

For mere information

International Programme Manager

Karen Lindegaard

Danish Life Science Cluster
HUB Syddanmark
+45 2461 1931