Det er fedt at være proteinforsker – Kom og vær med i nyt netværk

Proteiner har fundamental betydning for menneskets sundhed og for udvikling af nye life science-løsninger. Men der har hidtil manglet et forum, hvor forskere, leverandører, undervisere og medarbejdere på området for proteiner kan dele viden og erfaringer – og udvikle nye ideer. Derfor er Netværk om proteiner nu skudt i gang – og timingen er perfekt, mener deltagerne.

Der er fuld fart på området for proteiner og molekyler. Der bliver taget store skridt inden for forskningen – både på den eksperimentelle side og på området for de computerbaserede, bioinformatiske analyser af proteiner. Derfor kunne opstarten af Danish Life Science Clusters nye Netværk om proteiner ikke være timet bedre. Det var der bred enighed om, da netværket afholdte kick-off i Odense i september.

– Proteiner er det hotteste lige nu, så det er det helt rigtige tidspunkt til at samle kræfterne og skabe samarbejde mellem forskellige faggrupper inden for proteiner. Netværket er en god måde at møde folk fra både erhvervsliv, hospitaler og universiteter. Og en god måde at udvikle nye ideer og følge med i, hvad der sker på området i Danmark og i hele verden, sagde Ole Nørregaard Jensen, professor på Syddansk Universitet.

Han sluttede sit oplæg på første netværksmøde med denne kommentar:

– “It’s great to be a protein scientist – and I cannot wait for the future to come!”

Samarbejde kan styrke international konkurrencekraft

Der forskes bredt i proteiner og molekyler inden for life science- og medical science-området, hvor der bl.a. forskes i anvendelsen af biologiske lægemidler og forbedret sygdomsforståelse ved translationel proteinforskning, der har bredt fokus og har stort fremadrettet vækstpotentiale. Med afsæt i missionsdreven forskning og innovation, er bl.a. den grønne omstilling og proteiners alsidige anvendelse i fokus.
Danish Life Science Clusters fornemmeste opgave er at skabe netværk og samarbejde, og hovedformålet med Netværk for proteiner er netop at samle aktører fra forskellige sektorer med fælles interesseområde.

– Fordi vi er et lille land, håber jeg, at vi kan være mere åbne om, hvordan vi arbejder, så vi hver især kan styrke vores konkurrencekraft internationalt, sagde Anne Bay-Jensen, direktør, Nordic Bioscience A/S bl.a.

Netværk skal skabe ny viden og samarbejde på tværs

Netværket er målrettet medlemmer i Danish Life Science Cluster og er åbent for både private virksomheder og offentligt ansatte.

Martin Overgaard, Senior Biochemist, Odense Universitetshospital er blandt initiativtagerne til netværket og har store forventninger:

– Inden for proteinforskning og -videnskab er der brug for netværk. Jeg arbejder på et stort laboratorie på et hospital, og vi mener, det er vigtigt at vi er med til at skabe samarbejde både med industrien og forskningen. Så vi forventer os meget af dette netværk.

Martin Overgaard, Senior Biochemist, Odense Universitetshospital

Næste netværksmøde afholdes virtuelt 29. nov. 2023.

Tilmeld dig nyhedsbrevet fra Danish Life Science Cluster og få direkte besked og adgang til tilmelding

Tilmeld dig nyhedsbrevet her

For mere information

Community Manager

Marlene Højstrup Jensen

Danish Life Science Cluster
Netværk og partnerskaber
HUB Nordjylland
+45 2856 0103