Netværk om proteiner

Netværk for forskere og virksomheder med fokus på molekyler og proteiner til medicinalfremstilling, grøn omstilling og translationelle biomarkører

Hvorfor deltage i netværket?

Proteiner er en universel byggesten for alle levende organismer og for alle cellulære processer, og har fundamental betydning for menneskets sundhed og udvikling af sygdom. Grundet dette forskes der bredt i proteiner og molekyler inden for life science- og medical science området, hvor der bl.a. forskes i anvendelsen af biologiske lægemidler og forbedret sygdomsforståelse ved translationel proteinforskning, der har bredt fokus og har stort fremadrettet vækstpotentiale. Med afsæt i missionsdreven forskning og innovation, er bl.a. den grønne omstilling og proteiners alsidige anvendelse i fokus.

De sidste års udvikling inden for genteknologi, transcriptomics, proteinmodificering og proteomics åbner op for et utal af nye muligheder til at undersøge og udvikle i nye behandlingsformer, der bygger på molekyler og proteiner. Udviklingen knyttes tæt til interaktionen med bioinformatikmiljøet i Danmark.

Med netværket er det ønsket at understøtte udvikling på tværs af videninstitutioner og virksomheder med henblik på at dele viden, danne og udbygge partnerskaber med det overordnet formål at understøtte Danmarks videre position inden for life science and medical science området.

Dette netværk afvikles på engelsk.

Formålet med netværket

Formålet med netværket er at skabe et forum, hvor relevante aktører inden for forskning i proteiner og molekyler, både forskningsmiljøer og virksomheder, mødes og deler viden til gavn for alle, med henblik på at understøtte forskning, innovation og udvikling hos alle parter.

Det sekundære formål er at skabe grobund for partnerskaber og evt. samarbejdsprojekter på tværs at netværkets deltagere, hvor relevante snitflader og samarbejdsmuligheder viser sig ved dialog og deling af viden.

Hvor tit mødes vi?

Der indkaldes som udgangspunkt til møder fire gange årligt af ca. to timers varighed. Det tilstræbes, at de fysiske netværksmøder afholdes hos virksomheder, som er medlem af Danish Life Science Cluster, for at skabe synlighed og ejerskab eller hos tilknyttede akademiske videninstitutioner og hospitalsmiljøer. Møderne afvikles som virtuelle møder eller som fysiske møder alt efter behov. En hybrid-form, hvor begge benyttes, anvendes også efter behov.

Hvem står bag netværket?

Netværket er opstartet i 2023 af nedenstående partnere:

  • Aalborg Universitet
  • Amplexa
  • BioXpedia
  • Danish Life Science Cluster
  • Danmarks Tekniske Universitet
  • Evosep
  • Nordic Bioscience
  • Odense Universitetshospital

Hvordan deltager jeg i dette netværk?

Kontakt os (se kontaktperson i højre side), hvis du vil vide mere. Der udsendes separate invitationer til de enkelte netværksmøder.

Bliv medlem af Danish Life Science Cluster