Det kræver personlige relationer og møder at fastholde patienter i digitale tilbud

Danish Life Science Cluster driver lige nu et projekt, der samler ambitionerne om individuel behandling, sundhedstilbud i eget hjem, digitalisering og personlig kontakt. Et nyt digitalt tilbud skal sikre skræddersyet rådgivning  og hjælpe patienter til at mestre osteoporose i hverdagen.

Fremover kan osteoporose-patienter få individuel tilpasset rådgivning  med personlig kontakt til en sundhedsfaglig rådgiver  fra deres hjem.

Det er i hvert fald målet med projektet DISKOS, som Danish Life Science Cluster støtter.

I projektet skal en række partnere videreudvikle appen ’Mine Knogler’, så patienterne kan tilbydes digital, skræddersyet sundhedsfaglig rådgivning om deres liv med knogleskørhed.

Platformen adskiller sig fra andre vidensplatforme ved, at patienterne kan få personlig kontakt til en behandler via en videosamtale.

DISKOS står for Digital, skræddersyet & sundhedsfaglig rådgivning til patienter med osteoporose (DISKOS)

– Vi ved, at digitale løsninger sjældent kan stå alene i sundhedssektoren. En personlig relation er vigtig for patienten og for deres mestring af sygdommen. Derfor får DISKOS et særskilt modul, hvor patienterne kommer i kontakt med eks. en sygeplejerske eller fysioterapeut, fortæller Mette Friberg Hitz, overlæge på Videnscenter for Knoglesundhed, Sjællands Universitetshospital.

187.000 danske patienter

Osteoporose er en af de største kroniske folkesygdomme i Danmark og resten af verden. 187.000 danskere er identificeret med sygdommen, som medfører markant øget risiko for brud og efterfølgende indlæggelser, invaliditet, tabt arbejdsfortjeneste og forringet livskvalitet. Det er estimeret, at ca. halvdelen af disse brud kunne have været undgået med tidlig opsporing og den rette forebyggende behandling.

Ifølge Copenhagen Economics koster osteoporose i dag det danske samfund mere end 12 mia. årligt.

14.000 brugere på et år

Ideen til DISKOS-projektet kommer fra fysioterapeut Pernille Ravn Jakobsen, der under sin ph.d. på Odense Universitetshospital udviklede app’en ’Mine Knogler’. I et år har Sundhedsstyrelsen testet Mine Knogler, som nu har flere end 14.000 brugere fordelt på praktiserende læger, sygehuspersonale, osteoporoseskoler og ikke mindst patienter i hele Danmark.

– Det har været fantastisk at se, hvor godt patienterne har taget imod Mine Knogler. Det vidner om, at der er behov for at støtte patienterne til mere selvmestring, siger Pernille Ravn Jakobsen.

Ifølge Sundhedsstyrelsen identificeres mellem 16.000 og 20.000 nye osteoporose-patienter om året i Danmark.

Foto fra optagelserne af træningssessioner til ’Mine Knogler’

Den digitale løsning kan ikke stå alene – der er brug for menneskelige relationer

Under sit ph.d.-forløb analyserede Pernille Ravn Jakobsen en række andre digitale vidensplatforme, og her står det klart, at der er brug for en menneskelig relation for at fastholde patienter i deres hjemmesundhedstilbud.

– Vi så tydeligt, at patienter og borgere er aktive på løsningen de første tre uger, men at der er brug for en personlig relation til et menneske bag teknologien for at skabe incitament til at fortsætte med at bruge appen og leve mere knoglevenligt. Derfor ser jeg frem til at videreudvikle appen, så den også møder denne efterspørgsel, siger Pernille Ravn Jakobsen.

Brug for effektiv løsning

Region Sjælland ønsker at være foregangsregion inden for nærsundhedstilbud, fordi regionen i højere grad end de andre regioner har mange kronikere og borgere med lange afstande til læge og sygehus.

Fysioterapeut og ph.d. Pernille Ravn Jakobsen står bag Mine Knogler og er nu projektleder på udviklingsprojektet DISKOS

Som den eneste region har Region Sjælland ikke et rådgivningstilbud til patienter med osteoporose. Derfor ser overlæge Mette Friberg Hitz frem til at være med til at give et indspark til, hvordan sundhedssektorens knappe ressourcer kommer bedst til gavn for både ansatte og patienter.

– I dag er det kun en femtedel af alle kommuner, der har tilbud til osteoporose-patienter, og på den lange bane er det ikke effektivt for hverken det offentlige eller patienterne, at de skal møde fysisk hver gang. Derfor er vi tvunget til at udvikle tilbud, der kan levere forebyggelse til den voksende patientgruppe, og som samtidig tager højde for et effektivt forbrug af ressourcer. Med en digital løsning kan vi møde flere borgere, og samtidig giver det mere fleksibilitet for de sundhedsfaglige medarbejdere, som det i forvejen er vanskeligt at rekruttere, siger Mette Friberg Hitz.

Patienten matches med en sundhedsfaglig rådgiver

I den nye version af ’Mine Knogler’ er der lagt op til, at patienterne introduceres for appen i forbindelse med, at de bliver DXA-scannet på sygehuset. De osteoporose-patienter, der passer til kriterierne for at bruge det digitale tilbud, henvises til et online osteoporoseforløb. Patienten matches med en sundhedsfaglig rådgiver, og forløbet indledes med en screening, der foregår via en online konsultation.

Data fra disse møder bruges til at tilpasse indholdet i appen til den enkelte patient. Med mellemrum vil patienten blive inviteret til opfølgende videomøder med behandleren.

Erfaringer fra Sjællands Universitetshospital viser, at to tredjedele af borgerne føler, de får tilfredsstillende værdi af de digitale løsninger, og ca. 60% værdsætter, at de kan spare en tur til læge eller behandler, når de deltager i en digital konsultation.

Løsning svarer på flere af tidens udfordringer

DISKOS støttes af Danish Life Science Cluster med en million kroner, og projektleder Bo Christensen lægger vægt på, at løsningen kombinerer flere efterspørgsler fra både patientgruppe og sundhedssektor.

– Projektet møder en række af de udfordringer, som Region Sjælland har, og særligt muligheden for interaktion med det sundhedsfaglige personale er interessant. Disse erfaringer vil kunne videreføres til adskillige løsninger senere. Samtidig er Region Sjælland en stærk samarbejdspartner, som allerede i ansøgningsfasen har givet en hensigtserklæring om et muligt køb, siger Bo Christensen.

Senere i forløbet skal projektpartnere arbejde på at skabe en forretningsmodel for knogle-appen.

  • Fakta:
    DISKOS står for digital, skræddersyet & sundhedsfaglig rådgivning til patienter med osteoporose (DISKOS)
  • Projektet er et samarbejde mellem Region Sjælland, Videnscenter for Knoglesundhed og virksomhederne OSAIA Health og Rad. Formålet er at udvikle en kommercialiserbar digital osteoporoseplatform som kan skaleres nationalt og internationalt.
  • DISKOS er støtter af projektet Sundhedsteknologisk ServiceProgram i Danish Life Science Cluster.