Sundhedsteknologisk ServiceProgram

SSP understøtter projekter, der udvikler af nye innovative, kommercielle koncepter i form af sundhedsteknologiske ydelser eller produkter, som er affødt af konkrete behov og kendskab til marked og kunder. 

Sundhedsteknologisk Serviceprogram (SSP) har med midler fra Regionalfonden været drevet af LSI i 2017-2020 i Region Nordjylland. Programmet har sat virksomhedernes udvikling i centrum ved at koble erhvervslivet med de offentlige behov og viden fra de relevante regionale videninstitutioner, herunder Aalborg Universitet, Professionshøjskolen UCN og SOSU Nord, i nye innovative samarbejder.

Ultimo 2021 modtog SSP en tillægsbevilling, gældende for 2022, med det formål at gøre indsatsen landsdækkende ved videreføre aktiviteterne i Danish Life Science Cluster.Sådan optages nye projekter i SSP-programmet.

Der er aktuelt ikke flere midler i puljen, og derfor ikke yderligere ansøgningsfrister i 2022. Du er velkommen til at kontakte Bo Christensen på boc@danishlifesciencecluster.dk for yderligere informationer om øvrige relevante projektmuligheder.

Sådan optages projekter i SSP-programmet

For at komme i betragtning, skal et projekt:

  • Have til formål på sigt at udvikle nye innovative, kommercielle koncepter i form af ydelser eller produkter,
  • Være affødt af konkrete behov, samt kendskab til marked og kunder,
  • Have output i form af et koncept, som fx en prototype, mock-up, tegning eller plan.

Projektet være organiseret i konsortier, bestående af minimum 2 SMV’er, en offentlig eller en offentligt lignende videninstitution med ekspertise inden for den konkrete teknologi/viden, samt gerne en potentiel aftager.

  • I projektet er der afsat midler til partnernes projektarbejde baseret på faktisk løn. Refusionsprocenten er 45%
  • Danish Life Science Cluster er behjælpelig med matchmaking i forbindelse med dannelse af konsortiet, budgetlægning med mere.
  • Der er som sådan ikke et loft over budgettet, men kravet er, at midlerne anvendes inden udgangen af 2022.

Projektet kan fokusere på alle faser i udviklingsforløbet, dog prioriteres produkter eller koncepter med kort time-to-market.

Se bevilgede projekter her

Projektfaser

Figur: SSP-projektmodel

Idéfasen

Danish Life Science Cluster kan give sparring i idefasen. Du er velkommen til at kontakte programleder Trine Søby Christensen, tsc@danishlifesciencecluster.dk eller særlig rådgiver Bo Christensen,  boc@danishlifesciencecluster.dk.

Ansøgningsfasen

I ansøgningsfasen udfyldes et ansøgningsskema og et udkast til budget for projektet. Et ekspertpanel vurderer projektet på baggrund af ansøgningsskemaet og pitch.

Når projektet er godkendt skal deltagerne udfylde dokumenterne i velkomstpakken for private virksomheder eller en erklæring for de offentlige institutioner.

Download: Ansøgningsskema

Download: Velkomstmappen

Hjælp til partnerbudget (Excel)

Projektfasen

De virksomheder, som modtager støtte vil overgå til projektfasen, hvor hovedparten af aktiviteterne i SSP sker. Formålet er her at få udviklet de koncepter og/eller prototyper, som er beskrevet i ansøgningsskemaet. Deltagerne skal alle anvende timeregistreringsskemaer.

Afslutningsfasen

I slutningen af projektet skal der sammen med sekretariatet i Danish Life Science Cluster laves en afsluttende workshop og en afrapportering til EU. Denne afrapportering skal beskrive projektets vigtigste resultater, læringen i projektet, og hvorledes projektet er forankret fremadrettet.

Se Danish Life Science Clusters retningslinjer for GDPR

Bliv medlem af Danish Life Science Cluster