Drone-erfaringer fra beredskabet skal sætte fart på det kommercielle marked

Lovgivningen for drone-flyvning er så kompleks, at det vil tage lang tid at implementere de seneste regler. Nu håber virksomheden Lorenz Technology, at gode erfaringer fra brug af droner på ulykkessteder kan gavne private virksomheder. I et projekt i Danish Life Science Cluster presser virksomheden på for at få implementeret den nyeste lovgivning – og på at vise det store potentiale, der er for droner i beredskabet.

Når der er sket en ulykke, skal de varme hænder bruges til at redde liv. Derfor bør man udnytte den teknologi, der findes, så beredskabet kan koncentrere sig om de tilskadekommende.

Virksomheden Lorenz Technology har udviklet en droneløsning, der hurtigt kan skabe overblik over et ulykkessted og sende de nødvendige data til eksempelvis sygehus, brandvæsen eller indsatsleder, som så kan koncentrere sig om ulykken.

Løsningen og droner generelt kan få stor betydning for fremtidens måde at indsamle data fra ulykkessteder på, vurderer projektleder Anders Olsen, COO hos Lorenz Technology.

– Det er et område med stort potentiale, og det har været spændende at være med til at skabe fremtidens værktøjer til dem, der redder liv, siger Anders Olsen.

Se videoen på Youtube: https://youtu.be/mbBdgAXv_1o

De nyeste regler åbner for muligheder

Lorenz Technology har i samarbejde med Danish Life Science Cluster udviklet FRED – First Responder Emergency Drone.

Tanken er, at dronen i fremtiden kan sendes i forvejen til et ulykkessted og være de første øjne på stedet, så indsatslederen har overblik, allerede inden han selv ankommer til ulykken.

FRED-løsningen udnytter de nyeste regler for europæisk droneflyvning, som trådte i kraft 31.12 2020. Ifølge disse regler kan politiet give tilladelse til, at en drone flyver beyond visual line of sight, hvis de vurderer, at flyvningen kan redde liv eller andre store værdier på eks. et ulykkessted.

Lorenz Technology

COO Anders Olsen og projektleder Cedric Burg, Lorenz Technology med virksomhedens flyvende og kørende drone.

Projekt kan få stor betydning for kommercielle droner

Med FRED-projektet håber Lorenz Technology, at de gode erfaringer kan bruges på det kommercielle marked også, hvor potentialet for droneflyvning er enormt. I dag må virksomheder kun bruge en drone, der er uden for pilotens synsfelt til eks. overvågning af deres område, hvis risici for flyvningen på forhånd er vurderet og godkendt af Trafikstyrelsen.

Udfordringen er, at Trafikstyrelsen har en svartid på flyvegodkendelser på op til 60 dage, og det bremser udviklingen, mener Anders Olsen.

– Det er meget positivt, at private virksomheder og eks. havne kan få lov at bruge droner i deres sikkerhedsovervågning. Men det går simpelthen for langsomt at få godkendt sit område. Derfor håber vi, at Trafikstyrelsen får bedre ressourcer til at godkende flyvninger hurtigere, eller at man kan bruge beredskabets erfaringer til at påvise, at droner i dag ikke udgør en øget risiko, så reglerne på det private område kan lempes, mener Anders Olsen.

Lorenz Technology
Lorenz Technology

Beredskabets erfaringer kan gavne virksomhederne

Hos Lorenz Technology vurderer man, at potentialet for droner, der flyver beyond visual line of sight er enormt. Alene inden for sikkerhed og overvågning er potentialet kolossalt.

– Ved at påvise sikkerhed og potentiale i FRED-projektet, er vi som virksomhed med til at tage ansvar for branchens fremtid. Teknologien er moden og forbedres hver måned. Vi er klar til at vise værdien af droner på ulykkessteder. Derfor bør lovgivningen implementeres hurtigere, så man ikke skal vente flere måneder på at få svar på, om man også kan anvende droneteknologi på sit private område, mener Anders Olsen.

Lorenz Technology arbejder på droneløsninger i hele verden sammen med bl.a. beredskaber, havne og virksomheder.

5G forbedrer data

Droneløsningen er en del af projektet VISE – VelfærdsInnovation for Sundt Erhvervsfremme i Danish Life Science Cluster.

Til forskel for andre overvågnings- og sikkerhedsdroner bruger FRED 5G-netværket til at sende billeder og video i realtid. 5G-netværket optimerer kvaliteten af data og mindsker forsinkelse.

Fakta:

Partnere i projektet er Syddansk Sundhedsinnovation, Syddansk Universitet og Odense Universitetshospital, Energistyrelsen, Lorenz Technology og Danish Life Science Cluster.

Fotos: Lorenz Technology

For mere information

COO

Søren Møller Parmar-Sielemann

Danish Life Science Cluster
Direktion
HUB Syddanmark
+45 2932 7470