EU-direktør: Danmark er europamestre i at danne partnerskaber

Samarbejde er én af Danmarks allervigtigste styrker. Der er bred enighed om, at udvikling og innovation kræver viden fra flere parter og sektorer, og derfor er partnerskaber en af de foretrukne arbejdsmodeller på sundhedsområdet. Og det kan resten af EU lære af, mener en EU-direktør, der netop har besøgt Danmark og Erhvervsfyrtårn Life Science.

I Danmark spiller private virksomheder en positiv rolle i én ud af fire offentlige innovationer.

Og 69 %  af alle offentlige innovationer er skabt i samarbejde med en eller flere andre aktører uden for den enkelte offentlige arbejdsplads.

Denne høje frekvens af samarbejde på tværs af det offentlige og det private er særligt for Danmark og Norden, og derfor skaber det offentlige-private innovationsmiljø interesse i EU.

For nylig besøgte EU-Kommissionens direktør Sofia Alves initiativet Erhvervsfyrtårn Life Science for at studere partnerskabsmodellen i projektet.

– I EU interesserer vi os for arbejdet i Erhvervsfyrtårn Life Science, fordi det omhandler verdensomspændende udfordringer som sund vægt, mental sundhed og lighed i sundhed. Og derfor er det interessant at lære mere om, hvordan projektet inddrager både virksomheder, sundhedssektor og videnmiljøet til at støtte arbejdet med disse udfordringer, sagde Sofia Alves, der er direktør for DG Regional, Cohesion and Urban Policy.

Sofia Alves deltog i eventet Kom inden for i et offentlige i Erhvervshus Hovedstaden.

Er du klar til dit næste partnerskab? Læs mere om muligheder i Erhvervsfyrtårn Life Science

Stærkt demokrati giver åbenhed i det offentlige

Erhvervsfyrtårn Life Science og andre lignende OPI-partnerskaber dækker den kløft, der ofte ses mellem universiteternes forskning, virksomhedernes innovationskraft og den offentlige sektors behov, forklarer Sofia Alves uddybende.

– I Danmark har I tradition for at være et konsesus-båret samfund med en struktur, hvor alle parter høres, og hvor flere muligheder overvejes åbnet, inden der tages beslutninger. Det må være én af grundene til, at det offentlige er åbne og villige til at indgå i partnerskaber med private virksomheder og forskere, forklarer Sofia Alves og vurderer, at den åbne dialog kan tilskrives traditionen for et stærkt demokrati.

Der findes ikke et klar overblik over antallet af offentlig-private samarbejder i Danmark, men ifølge CO-PI fører tre ud af fire offentlig-private innovationer til forbedret kvalitet. Samtidig er det halvdelen af de offentlig-private innovationer, der fører til øget medarbejdertilfredshed, og tæt på halvdelen højner effektivitet.

Find din projektpartner på vores behovsbazarer på Fyn og i Jylland

Fyrtårn har engageret flere end 350 virksomheder

Erhvervsfyrtårn Life Science – mental sundhed løber fra efteråret 2023 og tre år frem og har modtaget 72,8 mio. kroner fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Siden Erhvervsfyrtårn Life Science blev etableret af Erhvervsstyrelsen 2021, har flere end 350 virksomheder engageret sig i partnerskabet, og partnerskabsmodellen har vagt international interesse. Partnerne har bl.a. delt erfaringer i Europa-Kommissionen, Italien, USA og Canada.

Netop nu har Erhvervsfyrtårn Life Science en åben pulje, hvor der kan søges midler til offentlig-privat innovation, der møder danske og internationale udfordringer inden for mental sundhed og lighed i sundhed.

Læs om: puljen i Erhvervsfyrtårn Life Science, der har søgefrist 15. september 2024

Komplekse udfordringer løses bedst i partnerskaber

Der mangler i dag viden om, hvordan man samarbejder og organiserer veldrevne partnerskaber, og den viden kommer blandt andet fra indsigt i, hvordan man operationelt, taktisk og strategisk driver et partnerskab.

Sådan lyder bl.a. i rapporten ’10 anbefalinger – sådan kan bæredygtige partnerskaber skabe nye effektive løsninger, klar til implementering’

Den viden, der er skabt og opsamlet i Erhvervsfyrtårn Life Science, skal danne præcedens for, hvordan man former gode offentlig-private partnerskaber til løsning af komplekse udfordringer.

Rapportens første anbefaling lyder:
Etablér langsigtede, strategiske partnerskaber, hvis udfordringen er kompleks.

Erhvervsfyrtårn Life Science er medfinansieret er Den Europæiske Union.

For mere information

Projektleder

Kirsten M. Danielsen

Danish Life Science Cluster
HUB Hovedstaden
+45 2939 4481