Fremtidens nærhospital skal være virtuelt – eller endda hjemme hos borgeren

De digitale løsninger bliver centrale i fremtidens nære sundhedsvæsen. Derfor bør digitaliseringen være i fokus i diskussionen om de kommende nærhospitaler. Region Midtjylland og Ringkøbing-Skjern Kommune tager skridtet videre og arbejder allerede nu for at samle viden til at skabe fremtidens virtuelle nærhospital.

Diskussionen om fremtidens nærhospitaler bør ikke kun være en snak om, hvor hospitalerne skal placeres. Snakken bør i lige så høj grad handle om, hvad nærhospitalerne skal indeholde, og hvordan de skal spille ind i det overordnede nære sundhedsvæsen.

Derfor skal vi udnytte muligheden, teknologien og den politiske bevågenhed på nærhospitaler til at gentænke hele sundhedsvæsnets opbygning. Vi har nu chancen for at se på systemet med nye øjne for at sikre, at vi får implementeret de rigtige fremtidssikre løsninger, som kan være med til at møde udfordringerne med manglende personale og flere patienter.

Det mener bl.a. Anette Ørbæk Andersen, direktør for fagområderne Beskæftigelse, Sundhed og Omsorg og Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern Kommune.

– Vi skal gribe muligheden for at gentænke den model, vi har for patientrejse og opgaveløsning. For at det nære sundhedsvæsen kan fungere, skal det være et sammenhængende sundhedsvæsen, og det kræver bl.a., at vi tager et kvantespring på det digitale område, siger Anette Ørbæk Andersen.

Kan et nærhospital være virtuelt?

Fremtidens nærhospitaler har nationalt fokus pga. den politiske aftale om etablering af op til 25 nærhospitaler jævnfør ’Sundhedsreformen – Et sammenhængende, nært og stærkt sundhedsvæsen’ af 20. maj 2022.

For at sætte yderligere fokus på potentialet for digitale løsninger i det nære sundhedsvæsen har Region Midtjylland, Regionshospitalet Gødstrup og Ringkøbing-Skjern Kommune valgt at udvide diskussionen om nye nærhospitaler til at tale om virtuelle nærhospitaler.

Sammen med Danish Life Science Cluster holdt parterne workshop med en række interessenter fra både region, kommune, forskning og erhvervsliv. Formålet var:

 • At producere viden om fremtidens nære og virtuelle sundhedsvæsen.
 • At skabe en fælles forståelse for, hvad vi forstår ved et nært sundhedstilbud.
 • At dele erfaringer og ideer med hinanden om sundhedsvæsnets udfordringer.
 • I fællesskab at definere forudsætningerne for etableringen af et velfungerende nært sundhedstilbud for borgerne og de fagprofessionelle. Lokalt, regionalt og nationalt.

Parterne havde inviteret ca. 40 repræsentanter fra økosystemet til at diskutere de digitale potentialer for bl.a. kronikere, ældre, udsatte børnefamilier, psykiatriske patienter og socialt udsatte.

Læs også: Hvordan gør man et nærhospital virtuelt?

Vi skal turde at give borgerne forskellige tilbud

Hvis vi skal skabe en sundhedsvæsen, som alle oplever som nært, så er det vigtigt, at vi tør være ærlige om, at borgere og patienter er forskellige og har forskellige behov for nærhed. Sådan lød det bl.a. på workshoppen fra konstitueret sygehusdirektør Henning Voss, Regionshospitalet Gødstrup.

– De digitale løsninger bliver centrale, og vi skal turde differentiere vores sundhedstilbud, så teknologien udnyttes, og ressourcerne blive brugt de rigtige steder. Det kræver, at vi bliver bedre til at screene patienterne og vurdere deres kompetencer for at mestre deres forløb. Nogle patienter og borgere har brug for en stærk hånd i ryggen og en klassisk kontakt til behandler og kliniker. Andre er mere digitalt parate og foretrækker måske ligefrem at klare sig selv længst muligt og kan nøjes med kontakt via telefon eller skærm, sagde Henning Voss bl.a.

Skal munde ud i en ansøgning til nærhospitalspuljen

Arbejdet med at indsamle viden om potentialet for et virtuelt nærhospital skal lede frem til en ansøgning til nærhospitalspuljen (hedder puljen det?). Danish Life Science Cluster faciliterer denne ansøgningsproces og har bl.a. nedsat en styregruppe, som nu skal samle input fra klinikere, kommuner, praktiserende læger og virksomheder.

Kristine Lindeneg Drejø er konstitueret kontorchef i Region Midtjyllands Sundhedsplanlægning og en del af styregruppen. Hun roser en konstruktiv og informativ workshop.

– Det er afgørende for denne proces, at vi får perspektiver fra alle berørte faggrupper på tværs af sektorer som kommuner, private sundhedstilbud og regionen. Vi ved, at alle sundhedsmedarbejdere har travlt i deres dagligdag, og derfor er det lærerigt og vigtigt at mødes og udfordre hinanden på vores arbejdsgange, så vi sammen få en bedre forståelse for muligheder og udfordringer på tværs af sektorer, siger Kristine Lindeneg Drejø.

Udvalgte input fra deltagerne på workshoppen:

 • Vi skal være bedre til at se målgruppens ressourcer
 • Der er brug for bedre sektorforståelse
 • Vi skal væk fra at tænke økonomien i siloer
 • Der er store udfordringer med forskellige dokumentationssystemer i sektorerne
 • Kronikerforløb bør organiseres på tværs af sektorer.
 • Vi skal blive bedre til at bruge de samme teknologiske løsninger på tværs af sektorer.
 • Der er behov for sektorløse navigatører/brobyggere til bl.a. udsatte familier.

For mere information

Projektleder

Morten Larsen

Danish Life Science Cluster
HUB Midtjylland
+45 4022 8376