Hvordan gør man et nærhospital virtuelt?

Region Midtjylland og Ringkøbing-Skjern Kommune tager skridtet videre inden for emnet nærhospital. Sammen med Danish Life science Cluster arbejder de allerede nu for at samle viden til at skabe fremtidens virtuelle nærhospital. Men hvad er vigtigst, når man vil skabe det nære sundhedsvæsen via digitale løsninger?

For at sætte yderligere fokus på potentialet for digitale løsninger i det nære sundhedsvæsen har Region Midtjylland, Regionshospitalet Gødstrup og Ringkøbing-Skjern Kommune valgt at udvide diskussionen om nye nærhospitaler til at tale om virtuelle nærhospitaler.

Parterne samlede for nylig repræsentanter fra hele økosystemet for at samle viden, skabe sektor-forståelse og for at få input til, hvordan vi bedst bruger teknologien til at skabe fremtidens nære sundhedsvæsen med de nuværende udfordringer med manglende ressourcer.

Henter erfaringer i andre regioner

Når Region Midtjylland, Regionshospitalet Gødstrup og Ringkøbing-Skjern Kommune diskuterer et kommende virtuelt nærhospital, er det oplagt at skæve til Region Sjælland, som i en årrække har arbejdet på at finde digitale løsninger til udfordringerne med flere ældre, flere kronikere, færre medarbejde – og de lange afstande.

Region Sjælland, Nykøbing Falster Sygehus og FIERS – Fonden til Innovation og Erhvervsfremme i Region Sjælland har testet en række hybridløsninger, der kombinerer fysiske og digitale behandlingstilbud. Det fortæller Jan Kanne, sekretariatschef i FIERS, som gav input til Region Midtjylland og Ringkøbing-Skjern Kommunes videnopsamling om potentialet ved et virtuelt nærhospital.

– Det er vigtigt, at vi ikke taler om enten en digital eller en fysisk løsning, for hybriderne er et værktøj til at styrke de eksisterende tilbud ved at kunne at nå ud til flere borgere på kortere tid. Men der vil stadig være borgere og patienter, der ikke trives med et skærmopkald eller med selv at være ansvarlig for en måling, og derfor er det vigtigt at både den digital model og det fysiske fremmøde er til rådighed, fortalte Jan Kanne.

Jan Kanne, sekretariatschef FIERS

Hvad virker?

Region Sjælland har gode erfaringer med at arbejde efter fire løftestænger i arbejdet med hybridløsningerne:

  1. Fokuser på de borgere med størst behov – både på kort og langt sigt.
  2. Styrk eksisterende tilbud – brug bl.a. den infrastruktur, som fungerer i andre brancher.
  3. Sæt personalet fri til at agere – ved at bemyndige og opkvalificere dem til de relevante opgaver.
  4. Udnyt digitale værktøjer – brug de løsninger borgerne allerede kender, som deres egen smartphone og sociale medier.

Læs også: Fremtidens nærhospital skal være virtuelt

Videnindsamling skal føre til ansøgning

Arbejdet med at indsamle viden om potentialet for et virtuelt nærhospital skal lede frem til en ansøgning til nærhospitalspuljen. Danish Life Science Cluster faciliterer denne ansøgningsproces og har bl.a. støttet op om at indsamle input fra både klinikere, kommuner, praktiserende læger og virksomheder.

Se nogle af inputs’ne her:

Klaus Veng Kristensen, dir. Emento A/S

– Brugeroplevelsen er klar det vigtigste – altså hvordan oplever borgere og patienter den service de får i det offentlige.

 

Susanne Krogsgaard, praktiserende læge

– Vi skal blive bedre til at bruge skærmløsninger. Der er mange borgere, der kan få gavn af at se deres læge på skærmen, og det sparer os læger tid, så vi kan nå flere patienter.

 

Stefan Rahr Wagner, Aarhus Universitet

– Det vigtigste er, at vi arbejder med åbne systemer, så de kan samkøres, og så data kan flyttes fra et system til et andet.

 

Ulla Svendsen, leder, Sundhedscenter Vest, Ringkøbing-Skjern Kommune

– Det er meget vigtigt, at ledelselagene i de forskellige sektorer taler sammen, så vi ved, at vi arbejder hen mod et fælles mål.

 

Anette Ørbæk Andersen, direktør for fagområderne Beskæftigelse, Sundhed og Omsorg og Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern Kommune.

– Vi skal tage et kvantespring på det digitale område.