Implementering af nye løsninger tager tid – tålmodighed, motivation og øje for faglighed er det vigtigste

Det kræver motivation, faglighed og ledelse at implementere en ny teknologisk løsning. Men den allervigtigste faktor, som man ikke må glemme i sin implementering, er tid. Det var et af budskaberne fra VIVE til Danish Life Science Clusters netværk om medicinhåndtering.

Det er både et ønske og et politisk krav, at der indføres mere teknologi i den nære sundhedssektor.

Men den helt store udforing, som både virksomheder og medarbejdere i kommuner peger på, er implementering.

”Det er for tidskrævende og kompliceret at implementere nye løsninger, mens driften kører”, lyder det fra de kommunale medarbejdere.

”Det er vanskeligt at støtte implementeringen, når der er så travlt og det ikke prioriteres”, lyder det fra leverandørerne.

– Det er helt naturligt, at implementering skaber komplikationer – og nogle gange endda frustrationer. For når vi implementerer en ny teknologi , er der ofte brug for organisatoriske forandringer, og det kræver nye relationer og nye interaktioner, fortæller seniorforsker Bente Bjørnholt, VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

Bente Bjørnholt er dog klar med et meget vigtigt råd til at få gennemført implementering.

– Det kræver tid. Ofte meget lang tid, så tålmodighed er afgørende, fortæller hun.

Motivation og faglighed

Danish Life Science Clusters Netværk for medicinhåndtering havde inviteret Bente Bjørnholt til at hjælpe med at finde svar på, hvorfor implementering af nye teknologier kan være så kompleks. Bente Bjørnholt har i en årrække forsket i ledelse i bl.a. sundhedssektoren samt inden for samarbejde og organiseringsformer.

Hun pegede på to afgørende faktorer, som ledere bør have fokus på hos deres medarbejdere, når en forandring skal gennemføres: motivation og faglighed.

– Både ledere og medarbejdere skal være motiverede for at skabe ændringer. Ellers kommer det simpelthen ikke til at ske. Og denne motivation skal bakkes op af en enorm tålmodighed, forklarer Bente Bjørnholt.

Læs mere om: Netværk om medicinhåndtering

Hvordan oplever medarbejderne selv deres digitale kompetencer?

Under fagligheden ligger medarbejdernes digitale kompetencer – og i særdeleshed medarbejdernes oplevede digitale kompetencer, forklarede Bente Bjørnholt.

De digitale kompetencer består bl.a. af

Teknologiforståelse

Overvej: Hvilken forståelse er der brug for på de enkelte niveauer, og oplever medarbejderne, at de er kompetente til at løse opgaven?

Anvendelse

Overvej: Kan medarbejderen betjene løsningen, og føler de sig kompetente til at bruge den sammen med patient/borger?

Udvikling og implementering

Det tager tid at udvikle og tilpasse en løsning og ofte endnu længere tid at implementere den. Derfor er det vigtigt, at rollerne blandt udviklere, ledelse og brugere er klart definerede. Der bør laves en klar tidsplan med tydelige ansvarsområder, og ledelsen skal være forpligtet og engageret.

Formidling og kommunikation

– En meget vigtig del.
Overvej: Er der nogle medarbejdere, som er svære at motivere, og som kræver ekstra fokus? Husk at dele både erfaringer og udfordringer.

Iagttagelser og gode råd

Ved netværksmødet Fremtidens ældrepleje – Skab værdi gennem nye organiseringer og digitale løsninger deltog medarbejdere fra flere end 30 kommuner og en række leverandører. De delte en række erfaringer og iagttagelser, som kan være med til at tydeliggøre, hvorfor implementering – og et par gode råd fra egne rækker:

  • Brug de buzzwords, som medarbejderne reagerer på, fx patientsikkerhed.
  • Brug leverandørens sparring i jeres implementeringsplan.
  • Lær af andre kommuners erfaringer.
  • Fokuser altid på de positive gevisnter.
  • Vær opmærksom på, om det der ligner manglende motivation, kan være usikkerhed.
  • Der er forskel på medarbejdere – nogle trives med forandring, andre bliver utrygge.
  • Vær bevidst om, at der er forskel på, hvordan vi skal kommunikere med medarbejdere, borgere og pårørende.
  • Der er brug for, at lederen går forrest med optræder inkluderende overfor usikre medarbejdere.

Sæt kryds i kalenderen og kom med til næste møde i Netværk om medicinhåndtering 17. september i København, emnet bliver Screeningsværktøjer til medicintekonologiske løsninger.

Læs mere om netværket her.

For mere information

Community Manager

Lotte Aagard Kappel

Danish Life Science Cluster
HUB Midtjylland
+45 2346 3260