• Kontakt
 • Tilmeld nyhedsbrev
 • Dansk Google EN
  Google translate
Dansk Google EN
Google translate

Netværk om medicinhåndtering

Håndtering af medicin til borgere er en kompleks og ressourcetung opgave for kommuner og sundhedsvæsenet generelt. Med dette erfa-netværk får du videndeling og indsigt i de erfaringer, som andre kommuner har gjort sig.

Hvorfor deltage i netværket?

Håndtering af medicin til borgere er en omkostnings- og ressourcetung opgave for sundhedsvæsenet. Fejlmedicinering og utilsigtede hændelser er del af problematikken, og flere ældre med kroniske sygdomme og borgere med kognitive udfordringer (fx demens) øger kompleksiteten.

Netværk om medicinhåndtering giver dig videndeling omkring medicinhåndtering og indsigt i de erfaringer, som andre kommuner har gjort sig.

Hvem henvender netværket sig til?

Netværket henvender sig til alle der interesserer sig for, og som beskæftiger sig med håndtering af medicin. Vi vil gerne arbejde bredt med emnet og derfor er alle med dette fokus velkommen.

Hvad får du ud af netværket?

 • Videndeling omkring medicinhåndtering på tværs af kommuner
 • Jævnlige oplæg fra relevante fagpersoner

Temaer i netværket

 • Differentiering af borgertyper – one size doesn’t fit all – herunder udarbejdelse af model til brug på tværs af kommunerne
 • Løsninger til medicinhåndtering – hvad findes der, og hvad er evidensen?
 • Videndeling omkring tiltag og projekter og erfaring i de enkelte kommuner
 • Besøg af farmaceut – dosispakket medicin og ny lovgivning om behandler farmaceut
 • Oplæg fra praksislæge – dosispakket medicin, medicingennemgang og plejehjemslægens rolle
 • Oplæg fra Dansk Lægemiddel Information (DLI) – kort gennemgang af medicin.dk og promedicin samt dialog omkring mulighederne

Hvor tit mødes vi?

Netværksgruppen mødes virtuelt eller fysisk ca. 4 gange årligt og efter behov.

Hvem deltager i netværket?

Sådan kommer du med i netværket

Kontakt os, hvis du ønsker at være med i netværket. Der bliver sendt en separat invitation til hvert netværksmøde.

Vi mødes næste gang

Næste møde er endnu ikke planlagt. Opdateres løbende. Netværksdeltagere får tilsendt en direkte invitation.

Bliv medlem af Danish Life Science Cluster