Netværk om medicinhåndtering

Håndtering af medicin til borgere er en kompleks og ressourcetung opgave for kommuner og sundhedsvæsenet generelt. Med dette erfa-netværk får du videndeling og indsigt i de erfaringer, som andre kommuner har gjort sig og hvad skal til for at udvikle og implementere medicinhåndteringsteknologier.

Hvorfor deltage i netværket?

Håndtering af medicin til borgere er en omkostnings- og ressourcetung opgave for sundhedsvæsenet. Fejlmedicinering og utilsigtede hændelser er del af problematikken, og flere ældre med kroniske sygdomme og borgere med kognitive udfordringer (fx demens) øger kompleksiteten.

Netværk om medicinhåndtering giver dig videndeling omkring medicinhåndtering og indsigt i de erfaringer, som andre kommuner har gjort sig. Som virksomhed får du også viden og input til udvikling og tilpasningen af medicinhåndteringsteknologier.

Mål med netværket

Målet for Netværket om medicinhåndtering er at være stedet, hvor udfordringer kan møde potentielle løsninger – og gode erfaringer kan deles.  ​

Netværket skal bidrage med at skabe en fælles forståelse af behov på tværs af offentlige og private aktører ved at: ​

 • arbejde bredt og i holistisk perspektiv ift. at øge patienten/borgerens sikkerhed og selvstændighed
 • belyse de konkrete udfordringer som offentlige aktører har, herunder begrænsede ressourcer ​
 • pege på potentielle løsninger, som skal løftes fx politisk eller vha. innovative projekter
 • give input og feedback på teknologier, der skal udvikles eller tilpasses inden for medicinhåndtering af virksomheder

Hvad får du ud af netværket?

 • Videndeling omkring medicinhåndtering på tværs af kommuner
 • Jævnlige oplæg fra relevante fagpersoner
 • input til hvordan medicinske teknologier bør tilpasses med et praksisnært perspektiv

Temaer i netværket

 • Differentiering af borgertyper – one size doesn’t fit all – herunder udarbejdelse af model til brug på tværs af kommunerne
 • Løsninger til medicinhåndtering – hvad findes der, og hvad er evidensen?
 • Udvikling af nye medicinhåndteringsløsninger – hvordan kan vi udvikle eller tilpasse eksisterende teknologier til behovene og udfordringerne?
 • Videndeling omkring tiltag og projekter og erfaring i de enkelte kommuner
 • Besøg af farmaceut – dosispakket medicin og ny lovgivning om behandler farmaceut
 • Oplæg fra praksislæge – dosispakket medicin, medicingennemgang og plejehjemslægens rolle
 • Oplæg fra Dansk Lægemiddel Information (DLI) – kort gennemgang af medicin.dk og promedicin samt dialog omkring mulighederne

Hvor tit mødes vi?

Netværksgruppen mødes virtuelt eller fysisk ca. 4 gange årligt og efter behov.

Advisory boardet i Netværk om medicinhåndtering består af:

 • Aniette Weibrecht, Struer Kommune
 • Katrine Leth, Odense Kommune
 • Katrine Cortnum-Fly, Gladsakse Kommune
 • Camilla Lyhne Nørlev, Hjørring Kommune
 • Hanne Hansen-Nord, Specific Care
 • Johnny Andersen, Medimi
 • Niels Christian Ganderup, Copenhagen Capacity
 • Dalibor Florikic, VingMed
 • Dorte Fabricius, Evondos

Sådan kommer du med i netværket

Kontakt os, hvis du ønsker at være med i netværket. Der bliver sendt en separat invitation til hvert netværksmøde.

Netværksdeltagere får tilsendt en direkte invitation.


Netværk om medicinhåndtering var et udviklingsnetværk i Danish Life Science Cluster i 2023 og overgået til et samarbejdsbaseret netværk i 2024. Se vores tre typer af netværk her.

Medfinansieret af Den Europæiske Union og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. 

NB: Aktiviteten leveres som del af Danish Life Science Clusters EU-projektet, Innovationskraft: Life Science og velfærdsteknologi og beregnes som statsstøtte under de minimisforordningen for de deltagende virksomheder. Statsstøtten er beregnet til: 5.400 kr.
Er du fra en virksomhed, forudsætter deltagelse en underskrift på en de minimis-erklæring, partnererklæring og SMV-erklæring jf. statsstøttereglerne i de minimisfordningen.

Bliv medlem af Danish Life Science Cluster