Netværk om medicinhåndtering

Håndtering af medicin til borgere er en kompleks og ressourcetung opgave for kommuner og sundhedsvæsenet generelt. Med dette erfa-netværk får du videndeling og indsigt i de erfaringer, som andre kommuner har gjort sig.

Hvorfor deltage i netværket?

Håndtering af medicin til borgere er en omkostnings- og ressourcetung opgave for sundhedsvæsenet. Fejlmedicinering og utilsigtede hændelser er del af problematikken, og flere ældre med kroniske sygdomme og borgere med kognitive udfordringer (fx demens) øger kompleksiteten.

Netværk om medicinhåndtering giver dig videndeling omkring medicinhåndtering og indsigt i de erfaringer, som andre kommuner har gjort sig.

Mål med netværket

Målet for Netværket om medicinhåndtering er at være stedet, hvor udfordringer kan møde potentielle løsninger – og gode erfaringer kan deles. ​

Netværket skal bidrage med at skabe en fælles forståelse af behov på tværs af offentlige og private aktører ved at: ​

 • arbejde bredt og i holistisk perspektiv ift. at øge patienten/borgerens sikkerhed og selvstændighed
 • belyse de konkrete udfordringer som offentlige aktører har, herunder begrænsede ressourcer ​
 • pege på potentielle løsninger, som skal løftes fx politisk eller vha. innovative projekter

Hvem henvender netværket sig til?

Netværket henvender sig til alle der interesserer sig for og beskæftiger sig med håndtering af medicin. Vi vil gerne arbejde bredt med emnet og derfor er alle med dette fokus velkommen.

Hvad får du ud af netværket?

 • Videndeling omkring medicinhåndtering på tværs af kommuner
 • Jævnlige oplæg fra relevante fagpersoner

Temaer i netværket

 • Differentiering af borgertyper – one size doesn’t fit all – herunder udarbejdelse af model til brug på tværs af kommunerne
 • Løsninger til medicinhåndtering – hvad findes der, og hvad er evidensen?
 • Videndeling omkring tiltag og projekter og erfaring i de enkelte kommuner
 • Besøg af farmaceut – dosispakket medicin og ny lovgivning om behandler farmaceut
 • Oplæg fra praksislæge – dosispakket medicin, medicingennemgang og plejehjemslægens rolle
 • Oplæg fra Dansk Lægemiddel Information (DLI) – kort gennemgang af medicin.dk og promedicin samt dialog omkring mulighederne

Hvor tit mødes vi?

Netværksgruppen mødes virtuelt eller fysisk ca. 4 gange årligt og efter behov.

Hvem deltager i netværket?

Sådan kommer du med i netværket

Kontakt os, hvis du ønsker at være med i netværket. Der bliver sendt en separat invitation til hvert netværksmøde.

Netværksdeltagere får tilsendt en direkte invitation.

Netværk om medicinhåndtering er et udviklingsnetværk i Danish Life Science Cluster. Se vores tre typer af netværk her.

Bliv medlem af Danish Life Science Cluster