Fælles kommunal koordinering kan sætte gang i implementeringen af nye velfærdsteknologier

I Danmark halter vi bagefter med implementering af velfærdsteknologi. I både Norge, Sverige og Finland har man fundet metoder, der kan hjælpe implementeringen på vej. Vores nordiske naboer peger bl.a. på, at der er brug for en fælles koordinerende enhed for flere kommuner.

Èn af de store barrierer for at få implementeret mere velfærdsteknologi i Danmark er kommunegrænserne.

Vi er ganske enkelt ikke gode nok til at udnytte erfaringerne fra kommune til kommune, og det betyder, at alt for meget viden ikke kommer videre – og at vi for sjældent får en løsning fuldt implementeret.

Det mener Bengt Andersson, Senior Advisor for welfare technology i Nordens Velfærdscenter, som er en institution i det nordiske ministerråds social- og sundhedssektor.

Se video fra eventet Skaler med succes, marts 2024.

Brug for en overordnet tovholder

Bengt Andersson var hovedtaler, da Danish Life Science Cluster i marts samlede godt 30 kommuner og en række andre organisationer til arrangementet ’Skaler med succes – Medicinhåndtering og teknologi med nordisk inspiration’, som blev afviklet i både Aarhus og København.

– Der er brug for stærke forpligtende netværk, som kan dele viden og erfaringer mellem kommunerne. En løsning for de danske kommuner kunne være at kopiere modellen fra Norge, hvor man har skabt en overordnet enhed, der støtter implementeringen af teknologi på tværs af kommuner. Derved bliver erfaringerne samlet, og der er en tovholder, der sikrer fremdrift og evaluering i alle de involverede kommuner, forklarede Bengt Andersson.

Bengt Andersson, Senior Advisor, i Nordens Velfærdscenter.

Læs også: Roadmap for Service Innovation

Succes med fælles model i Norge

Norges Nationale Velfærdsteknologiprogram bliver ofte fremhævet som en model, der fungerer, og som skaber varige implementeringer af teknologi i sundhedssektoren.
I programmet deltager og samarbejder mere end 300 norske kommuner. Målet er at udvikle metoder og værktøjer med henblik på at forbedre processerne med implementering og dermed højne servicekvaliteten for de norske borgere.

Marthe Dreyer, Frogn Kommune og Tonje Myrvold, Fredrikstad Kommune er begge netværkskoordinatorer for velfærdsteknologi og digital boligovervågning i den norske KS kommunenetværk. Den holistiske servicemodel er et værktøj fra Roadmap for serviceinnovation etableret af Det Nationale Velfærdsteknologiprogram.

– Når flere kommuner samarbejder, kan vi samle indsigterne og lære af erfaringerne. Derved bliver vejen til målet kortere. Modellen sikrer, at ansvarsfordelingen er tydelig, og at det eksisterende personale får den rette støtte i implementeringsfasen, sagde Marthe Dreyer og Tonje Myrvold bl.a.

Bliv klogere på Norges Helhetlig tjenestemodell

Koordinerende sygeplejersker i Finland

Også i Finland har man gode erfaringer med at skabe overordnede funktioner, der løfter en del af ansvaret i forbindelse med implementering væk fra driften. Det fortalte Anu Lucas, Supervisor of (care/medicine) technological unit, Keusote.

På eventet ’Skaler med succes’ delte hun sine erfaringer med at samle en gruppe kommuner med fælles mål for implementering og så oprette en ny støttefunktion, som de kalder koordinerende sygeplejersker.

Disse koordinerende sygeplejersker

  • tager sig af support til de andre kolleger,
  • har viden om softwaren i de nye løsninger,
  • introducerer borgere og evt. pårørende til eks. medicinrobotter,
  • fungerer som en hotline, som kollegerne altid kan kontakte med spørgsmål.

– Vi oplever, at medarbejderne er mere trygge ved, at der er en koordinerende kollega, som sørger for de første skridt i implementeringen. Vores erfaring er, at det er en fordel, at de koordinerende kolleger også er sygeplejersker, så de kender alle arbejdsgange og udfordringer, sagde Anu Lucas.

Kom med til næste møde i Netværk om medicinhåndtering – temaet er fremtidens ældrepleje

Fire kommuner – fire løsninger

Hør her fire bud på, hvad der skal til før de enkelte kommuner kan tage endnu et stort skridt inden for implementering af velfærdsteknologi.

Joachim Kristensen Vesthimmerland

Ida Raun, Aabenraa Kommune

Maiken Sørensen, Favrskov

Rita Ernstsen, Odder Kommune

Læs mere: 24 practical examples from the Nordic region

Læs mere: A scoping review of the effects of welfare technology in the daily life of users

Arrangementet var medfinansieret af Den Europæiske Union.