Fremtidens ældrepleje: Skab værdi gennem nye organiseringer & digitale løsninger

Er du nysgerrig på, hvordan andre kommuner har udviklet deres organisering i forhold til de nye teknologiske løsninger inden for håndtering af medicin? Og vil du gerne inspireres af andre kommuner, der har arbejdet med udvikling af deres arbejdsgange omkring medicinhåndteringen af den ældre borger i eget hjem? Vær med på næste møde i Netværk om medicinhåndtering.

I Netværk om medicinhåndtering er vi optagede af at lære af hinanden, så aktørerne inden for området, både de offentlige og de private, får en øget fælles forståelse for hvilke potentielle løsninger, der kan være i forhold til håndtering af medicin hos den ældre og sårbare borger.

Hør om forskningsresultater og cases fra kommuner

På dette netværksmøde kan du få viden og inspiration fra:

  • Bente Bjørnholt fra VIVE præsenterer viden, der er opsamlet på baggrund af forskellige forskningsresultater inden for organiseringen i hjemmepleje regi.
  • Hjørring Kommune præsenterer deres erfaringer og refleksioner omkring etableringen af et e-distrikt, der omfavner sundheds-, ældre- og handicapområderne.
    Fokus vil være på udviklingen af en systematisk ramme med udviklingsmuligheder, med det formål at gøre implementering til en vedvarende tankegang snarere end en afgrænset periode. Dette koncept sigter mod at gøre implementeringen bæredygtig over tid.
  • Oplev, hvordan Sønderborg Kommunes fokus på strukturerede arbejdsgange og klare beskrivelser sikrer en tryg implementering af nye medicinhåndteringsteknologier for både medarbejdere og borgere. Du kan få indsigt i hvordan denne tilgang fremmer vellykkede ændringer og skaber tryghed omkring implementeringen.
  • Haderslev Kommunes e-distrikt er et nytænkende initiativ, der er skabt med fokus på at etablere en systematisk ramme, der ikke blot imødekommer nuværende behov men også fremtidige udfordringer inden for området. Hør om den løbende læring, tilpasninger og vigtige milepæle siden etableringen for to år siden.

Efter frokostpausen vil vi dykke dybere ned i den nye viden og inspiration, som formiddagens program har leveret. Vi vil indlede med plenumdiskussioner som bliver efterfulgt af muligheden for at udforske det specifikke tema, der interesserer dig mest.

Der er mulighed for online deltagelse fra kl. 10.00-12.30

Program

10.00 – 10.10 Velkomst
v. Danish Life Science Cluster og advisory boardet

10.10 – 10.20 Præsentation
v. Per Madsen, Sales Executive, ATEA

10.20 – 11.00 Hvad virker når organisationen skal lykkes med implementering af digitale løsninger?
v. Bente Bjørnholt, seniorforsker ph.d., VIVE

11.00 – 11.20 E-distrikt i Hjørring Kommune: Systematik skal skabe synergier mellem læring, organisationsforandring og forankring
v. Heidi Lynge Løvschall, projektleder, Hjørring kommune

11.20 – 11.45 Pause & netværk

11.45 – 12.05 Effektiv medicinhåndtering gennem forbedrede arbejdsgange og teknologi
v. Ellen Langager Kristensen, velfærdsteknologisk konsulent, Sønderborg Kommune

12.05 – 12.25 Succesfuld Rejse: Haderslev kommunes E-Distrikt efter to år – erfaringer, fremdrift og fremtidsudsigter
v.  Simone Bundgaard-Egeberg, ergoterapeut og Rikke Mølgaard Nielsen, afdelingsleder, Haderslev Kommune

12.25 – 12.30 Opsamling og tak for nu til dem der deltager online

12.30 – 13.00 Frokostpause

13.00 – 14.30 Plenumdiskussion og mulighed for sparring blandt dem der deltager fysisk

14.30 – Tak for i dagLæs om: Netværket om medicinhåndteringArrangementet er medfinansieret af Den Europæiske Union.

Tilmeld dig her