Vil du være en del af medicinnetværkets advisory board?

Medicinnetværket i Danish Life Science Cluster skal have et advisory board. Deltag i dette online-møde og hør mere om netværket og om, hvad vi ønsker at bruge et advisory board til. Vi håber at få input fra både sundhedsfaglige, leverandører og andre med interesse i fremtidens løsninger inden for medicinhåndtering.

Medicinnetværket har sit udspring i Region Midtjylland, men vi oplever et stigende ønske om, at vores netværksmøder og andre aktiviteter tilgodeser interesserede fra hele landet. Hvordan imødekommer vi bedst denne interesse?

Vi har brug for input fra medarbejdere, der møder udfordringerne med medicinteknologien i hverdagen. I har fingeren på pulsen i forhold til dilemmaer og udvikling på området, og I kan derved hjælpe os med input til at skabe de bedste og mest relevante møder for netværkets medlemmer.

Vi ønsker også fortsat tæt kontakt til de mange leverandører af medicinteknologier. I gør os klogere på mulighederne og det store potentiale for at skabe trygge rammer for borgere og for at spare ressourcer for medarbejdere ved brug af sikker veldokumenteret teknologi.

Deltag for at høre mere om vores muligheder og tanker, kom med input og stil gerne op til vores kommende Advisory Board for medicinnetværket.

Program

Kl.14.00 – 14.15  Kort introduktion til medicinnetværket og de rammer, vi har i Danish Life Science Cluster i forhold til netværksarbejde.

Kl.14.15-14.30  Vores oplæg til et advisory board. Hvad er forventningerne til og mulighederne for de kommende medlemmer?

Kl. 14.30-15.00  Input fra deltagerne til kommende aktiviteter i til netværket og til deltagelse i et advisory board.

Læs mere om: medicinnetværket i Danish Life Science Cluster.