Succes med medicintiltag (onlinemøde i Netværk for medicinhåndtering)

Deltag i dette online netværksmøde og bliv inspireret af, hvordan andre har haft succes med medicintiltag i deres organisation. Oplægsholdere fra hele landet fortæller om, hvordan og hvilke tiltag de med succes har brugt for at forbedre medicinhåndtering i deres organisation.

Målet for Netværk for medicinhåndtering er at skabe stedet, hvor udfordringer kan møde potentielle løsninger – og gode erfaringer kan deles. ​Derfor handler dette mødet om at dele nogle af succeshistorierne.

Mødet afholdes online.

Program (opdateres)

14.00 – 14.10 Velkomst og introduktion til netværket v/Danish Life Science Cluster

14.10 – 14.15 Præsentation af dagens program ved advisory board

14.15 – 14.30 Aalborg Kommune v/Louise Weikop, kontorchef af Kvalitets- og Innovationsenhed

Aalborg Kommune arbejder på at reducere tidsforbruget på medicinhåndtering i ældreplejen. Det gør de bl.a. via udvikling og implementering af medicinrobotter, udbredelse af dosispakketmedicin og teknologier hertil, rehabiliteringsindsatser etc.

Hør eksempler på dette arbejde og om de foreløbige erfaringer.

14.30 – 14.45 Fredensborg Kommune v/Christian Morhordst, leder Fredensborg Hjemmepleje

Christian Morhordst fortæller i dette oplæg om, hvor idéen til en robot kom fra, hvad den har hjulpet med i praksis og hvordan de forsat arbejder på at udvide robotdata, så de kontinuerligt øger kvaliteten i deres medicinhåndtering.

14.45 – 14.55 Pause

14.55 – 15.10 Haderslev Kommune v/Rikke Mølgård Nielsen, afd. leder i Haderslev Kommune

15.10 – 15.25 TBA

15.25 – 15.40 Diskussion og mulighed for spørgsmål

15.40 – 15.45 Tak for i dag og næste møde