Medicinhåndtering: Vejen til egenmestring og frihed 

Bliv klogere på borgernes muligheder for egenmestring, frihed og sikker medicinhåndtering. Deltag i dette online netværksmøde om medicinhåndtering og hør mere om, hvordan kommuner og virksomheder kan arbejde målrettet mod at lykkes med de prioriteringsopgaver, der er i en kommune. Dette møde i netværk for medicinhåndtering har fokus på egenmestring og sikkerhed.  

Hvordan kan fælles logistik, teknisk support, løsningsindkøb og videnudveksling skabe værdi i kommunerne? Og hvilke muligheder giver det virksomheder, der sælger til kommuner.

Mød repræsentanter fra fire kommuner, der har samarbejdet i et projekt om effektiv medicinhåndtering.

Bliv en del af Danish Life Science Clusters Netværk om medicinhåndtering

I 2019 iværksatte en række kommuner et projekt for afprøvning af muligheder for fælles håndtering, understøttelse og udvikling af digital medicinpåmindelse. Potentialet for bedre og mere effektiv medicinhåndtering igennem digital medicinpåmindelse er velkendt, men det har vist sig vanskeligt for den enkelte kommune at gennemføre storskalaimplementering. 

Kommunerne iværksatte derfor et Proof of concept (POC) med brug af et Fælles Service Center, der skulle understøtte fælles logistik, teknisk support, løsningsindkøb og videnudveksling for de deltagende kommuner. 


Resultaterne af POC’en blev præsenteret af de fire kommuner på et netværksmøde november 2022, og nu vil vi gerne høre hvor kommunerne er i dag.  

 • Hvad var deres læring og hvor står kommunerne nu? 
 • Hvad vil de med deres egne ord fortælle om erfaringerne som andre kommuner og leverandører kan blive inspireret af? 

Slutteligt vil du blive præsenteret for anbefalinger til sundhedsøkonomiske perspektiver i forbindelse med anvendelse af medicinteknologier, herunder medicinske beregninger. Det er en videreudvikling af tankerne bag modellen, der blev brugt i det nordjyske projekt TIM (Totalløsning til intelligent Medicinhåndtering)  

Program: 

 • Kl.13.00 – 13.10 Kort velkomst ved Danish Life Science Cluster og advisory boardet
 • Kl. 13.10 – 14.10 Erfaringer et år efter projekt ”Medicin til tiden” er afsluttet, med fokus på borgeren i en tral hverdag med begrænsede ressourcer. Hør hvor de 4 deltagende kommuner er i dag i forhold til medicinhåndtering i hjemme- og sygeplejen og hvilke muligheder det giver virksomheder med produkter til medicinhåndtering.      
  • Aarhus kommune 
  • Hedensted Kommune  
  • Struer Kommune 
  • Syddjurs Kommune 
 • Kl. 14.10 – 14.25 Anbefalinger til sundhedsøkonomiske perspektiver v. Trine Søby Christensen, Danish Life Science Cluster
 • Kl. 14.25 – 14.30 Afslutning ved advisory boardet  

Advisory boardet i Netværk om medicinhåndtering består af:

Louise Weikop, Aalborg Kommune
Karen Lenler, Aarhus Kommune
Lotte Lucia Jelnes, Aarhus Kommune
Hanne Hansen-Nord, Nomeco
Niels Christian Ganderup, Copenhagen Capacity
Johnny Andersen, MedicCare

Læs om  Netværk om medicinhåndtering

Arrangementet er medfinansieret af Den Europæiske Union og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse