Når medarbejderne er nøglen til succes – Møde i Netværk for medicinhåndtering

Vær med på årets første netværksmøde, hvor vi sætter fokus på medarbejdere, som omdrejningspunkt for borgere, patienter, succesfulde implementeringer og skaleringer af medicinteknologiske løsninger. Du kan også høre om resultaterne fra et antropologisk studie fra Favrskov Kommune og være med til at etablere advisory board for 2024.

På årets første netværksmøde i Netværk for medicinhåndtering zoomer vi ind på de betydningsfulde medarbejdere, der er omdrejningspunktet for borgerne, patienterne og ikke mindst for succesfulde implementeringer og skaleringer af de forskellige medicinteknologiske løsninger.

Du får en præsentation af resultaterne fra et nyligt antropologisk studie fra Favrskov Kommune, som også fortæller om baggrunden for studiet, samt hvilke konsekvenser resultatet af studiet har haft i kommunen.

Antropolog Emily Holm Jacobsen fra Alexandra Instituttet løfter også sløret for, hvad det var hun fandt, da hun udførte feltstudiet i samarbejde med sine kollegaer.

Etablering af advisory board for 2024 – vil du være med?

På dette møde skal vi også have etableret netværkets advisory board for Netværk for medicinhåndtering 2024. Advisory boardet skal bestå af medlemmer, der repræsenterer netværket bredt. Det betyder, at vi ønsker repræsentanter fra både kommuner, virksomheder og organisationer.

Vi har brug for:

 • input fra medarbejdere, der møder udfordringerne med medicinteknologien i hverdagen. I har fingeren på pulsen i forhold til dilemmaer og udvikling på området, og I kan derved hjælpe os med input til at skabe de bedste og mest relevante møder for netværkets medlemmer.
 • tæt kontakt til de mange leverandører af medicinteknologier. I gør os klogere på mulighederne og det store potentiale for at skabe trygge rammer for borgere og for at spare ressourcer for medarbejdere ved brug af sikker og veldokumenteret teknologi.

Det har været spændende og interessant at sidde med i Advisory Boardet. Vi har haft mulighed for at deltage i spændende drøftelser sammen andre kommuner og private leverandører. Og samtidigt haft indflydelse på planlægningen af, hvilke temaer der har været på dagsordenen til møderne i Medicinnetværket.

– Karen Lenler og Lotte Lucia Jelnes, projektledere i Aarhus Kommune

Vil du vide mere om, hvad det indebærer at være en del af advisory boardet så kontakt Lotte Kappel.

Læs om: Netværk om Medicinhåndtering

Program:

 • Velkomst ved advisory boardet samt Danish Life Science Cluster
 • Nedsættelse af advisory board for 2024
 • Når fortællingerne bliver en forhindring
  • Oplæg ved Maiken Bjerre Sørensen, velfærdsteknologikonsulent fra Favrskov Kommune og Emily Holm Jacobsen, antropolog ved Alexandra Instituttet.
  • Efter præsentationerne kan du som deltager kommentere på, om beskrivelserne er genkendelige samt bidrage med øvrige læringsmæssige perspektiver.
 • Introduktion til et spændende inspirationsarrangement: ”Hvad kan vi lære af Sverige, Norge og Finland i forhold til skalering af medicinteknologiske løsninger”
 • Tak for i dag.

Advisory boardet i Netværk om medicinhåndtering består af:

 • Louise Weikop, Aalborg Kommune
 • Karen Lenler, Aarhus Kommune
 • Lotte Lucia Jelnes, Aarhus Kommune
 • Hanne Hansen-Nord, Nomeco
 • Niels Christian Ganderup, Copenhagen Capacity
 • Johnny Andersen, MedicCare

Medfinansieret af Den Europæiske Union og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. 

NB: Aktiviteten leveres som del af Danish Life Science Clusters EU-projektet, Innovationskraft: Life Science og velfærdsteknologi og beregnes som statsstøtte under de minimisforordningen for de deltagende virksomheder. Statsstøtten er beregnet til: 1.350 kr.
Er du fra en virksomhed, forudsætter deltagelse en underskrift på en de minimis-erklæring, partnererklæring og SMV-erklæring jf. statsstøttereglerne i de minimisfordningen.