Innovation er et grundvilkår på Nykøbing Falster Sygehus

Ricco Dyhr

Der er hårdt brug for nye innovative løsninger for at styrke sundhedssektoren på Lolland og Falster. Nykøbing Falster Sygehus vil skabe et nyt flagskib inden for hjemmebehandling og -monitorering. Virksomheder fra hele landet inviteres til at være med i nyt netværk med fokus på behandling i eget hjem.

Nykøbing Falster Sygehus er tvunget til at arbejde innovativt – uden nye løsninger kan sundhedsområdet på Lolland Falster ganske enkelt ikke hænge sammen med det øgede behov og de færre hænder. Derfor mener sygehusdirektør Ricco Dyhr, at innovation er et afgørende grundvilkår på Nykøbing Falster Sygehus.

– Med den demografi vi har på Lolland og Falster, er vi nødt til at tænke anderledes. Vi er nødt til at finde nye løsninger for at kunne honorere de forventninger, befolkningen og samfundet med rette har til os. Og innovation er værktøjet, siger Ricco Dyhr.

Virksomheder inviteres ind på sygehuset

Nykøbing Falster Sygehus er afhængig af viden og input fra virksomhederne for at skabe nye innovative løsninger. Derfor har man valgt et udefra-og-ind-perspektiv på innovationen, hvor sygehuset inviterer virksomheder ind på sygehuset med deres relevante værdiskabende løsninger.

Sygehuset har sammen med FIERS (Fonden for Innovation og Erhvervssamarbejde) dannet innovationsplatformen InnoHub NFS, der bl.a. driver et living lab. Her kan virksomheder få adgang til klinik og borgere med henblik på validering af deres løsning.

– Vi har brug for de nyeste løsninger, og derfor stiller vi os til rådighed, så nye koncepter og produkter kan blive testet og tilpasset. Virksomhederne har brug for evidens for, at deres løsning skaber værdi, og til det har de brug for et sted af teste. Ellers kan de ikke skabe løsninger til sundhedsvæsenet og dermed udvikle deres virksomhed. Og på den måde hjælper vi hinanden, forklarer Ricco Dyhr.

Behov for løsninger til pleje i eget hjem

Nykøbing Falster Sygehus, FIERS, Region Sjælland og kommunerne på Lolland og Falster har tænkt hele området ind i deres fælles mål for innovation. Her er fokus på bl.a. kronikere, udsatte familier, tilflytning af sårbare borgere og overdødelighed. Samtidig er der intet, der peger på, at Lolland Falster får tilført mere sundhedspersonale.

Demografien og de relativt store afstande afføder et behov for i højere grad at kunne flytte sundhedsvæsenets ydelser fra hospital til borgernes hjem. Derfor er der på Nykøbing Falster Sygehus fokus på hjemmemonitorering, -behandling og – diagnostik.

I samarbejde med Danish Life Science Cluster er Nykøbing Falster Sygehus nu klar med et netværk, der skal samle sundhedspersonale, erhvervsliv og forskning inden for nærsundhedstilbud.

Læs om: Netværk for nærsundhedstilbud – Care at home

Netværk skal hjælpe virksomheder ind på sygehuset

Konsulent i Danish Life Science Cluster Benjamin Ajida er netværksleder for Netværk for nærsundhedstilbud – Care at home, som har opstartsmøde 21. juni 2022.

– Region Sjælland skal være et fyrtårn for løsninger, der kan bruges i hjemmet. Derfor ser jeg frem til at starte dette netværk, hvor virksomheder kan få direkte adgang til sundhedssektoren, og hvor vi kan teste fremtidens forretnings- og samarbejdsmodeller, siger Benjamin Ajida.

Kom og vær med i Netværk for nærsundhedstilbud – Care at home

Vil skabe hybridmodel

På netværksmødet kan du bl.a. møde Jan Kanne, sekretariatschef i FIERS. Han ser frem til at møde en masse virksomheder, som har lovende løsninger inden for hjemmebehandling.

– Vi håber at kunne skabe en unik hybridmodel, hvor de borgere, der kan og gerne vil, kan blive så selvhjulpne som muligt i forhold til behandling og monitorering af deres sygdom i eget hjem. Og når de har brug for det, kommer de naturligvis ind til deres behandler på sygehuset eller i kommunen. Derfor forventer vi os meget af det nye Netværk for nærsundhedstilbud – Care at home, siger Jan Kanne.

Hastighed og effektivitet er afgørende

Sundhedsprofilen taler sit tydelige sprog – vi har ikke råd til at vente.

– Derfor vil vores offentlige private innovation fokusere på outcome-baserede incitamenter i stedet for traditionel aktivitetsfinansiering. Vi håber, at mange virksomheder vil hjælpe os med at løse sundhedsudfordringerne på Lolland Falster og resten af Region Sjælland. Vi har travlt, og det skal være effektivt, siger Ricco Dyhr.