Ny aftale skal sikre bedre skalering af velfærdsteknologi

Foto: Unsplash

Selv efter et vellykket offentligt-privat innovationsforløb kan virksomheder opleve, at det er vanskeligt at sælge den nye løsning til offentlige ordregivere. Danish Life Science Cluster indgår nu et nyt partnerskab, der vender problemstillingen på hovedet og sætter fart på skaleringen af bedre sundhedsløsninger.

Implementering og skalering er nogle af de faser, der skaber flest udfordringer for medlemmer af Danish Life Science Cluster både på offentlig og privat side. For at øge innovationseffekten af de ca. 380 mia. kr., som årligt anvendes på offentlige indkøb, rækker Danmarks nationale life science-klynge nu ud til én af de helt store kapaciteter på området.

Danish Life Science Cluster og Center for Offentlig-Privat Innovation (CO-PI) har indgået et konkret samarbejde om skalering af tidsbesparende velfærdsteknologi, hvor man arbejder frem mod et innovativt indkøb i stedet for en gængs innovationsproces, der ofte er løsrevet fra de offentlige indkøbsprocesser.

Virksomheder kommer tættere på behovet i det offentlige

CO-PI har udviklet en skaleringsproces, som skal samle offentlige aktører om en grundig behovsafklaring, før de går i dialog med markedet med henblik på at gennemføre et innovativt offentligt indkøb. Processen skal skabe volumen bag efterspørgslen efter nye tidsbesparende velfærdsteknologiske løsninger – og på lang sigt sikre, at de løsninger der udvikles, både kan købes, implementeres og skaleres.

Det nye er, at man på forhånd skalerer behovet for en ny, ukendt løsning hos flere offentlige ordregivere, eks. flere kommuner eller hospitaler. Tidligere udviklede en virksomhed typisk en løsning i samarbejde med én offentlig aktør, for så efterfølgende at skulle forsøge at afsætte til andre kunder. Ved at samle flere offentlige aktører om én fælles udfordring, bliver det mere attraktivt for markedet at udvikle de nye løsninger, der er behov for. Målet med denne tilgang er at gøre den offentlige efterspørgsel til motor for innovation.

Virksomheder får muligheder for større salg

Danish Life Science Cluster har i en årrække arbejdet med offentligt-privat innovationssamarbejde mellem virksomheder, kommuner, regioner og videninstitutioner. Herigennem har klyngen opbygget relationer, viden og metoder, som nu skal bringes i spil i CO-PI’s skaleringsarbejde.

– Samarbejdet med CO-PI er en unik mulighed for at komme helt tæt på de førende kompetencer inden for OPI. Aktørerne i vores klynge får mulighed for at udforske en mere markedsbaseret tilgang, som fokuserer på udfordringer og behov frem for på et konkret produkt. Modellen kan derfor være med til at sikre, at de løsninger, der udvikles, i højere grad rammer behovet. Desuden kan det offentlige sikre en større volumen og give mere innovationshøjde, så flere innovative løsninger kan udvikles og implementeres, siger Diana Arsovic Nielsen, direktør i Danish Life Science Cluster.

Diana Arsovic Nielsen, dir. Danish Life Science Cluster.

Vil udnytte life science-klyngens tilstedeværelse i hele landet

CO-PI skal udbrede metoden ’Fællesoffentlig skalering af innovative offentlige indkøb’ i Danmark. Metoden er inspireret af erfaringerne fra det norske leverandørudviklingsprogram (LUP) og skal understøtte en mere udfordringsbaseret tilgang til udvikling af nye løsninger i samarbejde mellem den offentlige og private sektor.

– Danish Life Science Cluster er en vigtig partner pga. deres store medlemsnetværk af organisationer, som har indgående erfaringer med offentligt-privat samarbejde om innovation. Med sin nationale udbredelse skal life science-klyngen bidrage til at udbrede kendskabet til CO-PI’s skaleringsmodel i hele landet. Vi får mulighed for at drage nytte af klyngens eksisterende kompetencer, relationer og samarbejder, hvor der allerede er etableret tillid og positive erfaringer, siger Pia Gjellerup, direktør i CO-PI.

Pia Gjellerup, dir. CO-PI.

Danish Life Science Cluster har bl.a. tæt samarbejde med en række kommuner og hospitaler, der med det nye samarbejde kan komme tættere på erhvervslivets nye løsninger.

Læs mere om – og prøv – CO-PI’s model for fællesoffentlig skalering af innovative offentlige indkøb

Flere offentlige aktører om fælles udfordringer

Samarbejdet mellem CO-PI og Danish Life Science Cluster skal sikre de første afprøvninger af CO-PI’s metode for fællesoffentlig skalering på velfærdsområdet. Metoden møder de udfordringer inden for velfærds- og sundhedsområdet, der er en konsekvens af den demografiske udfordring.

Fakta:

  • Offentlig-privat innovation er et af Danish Life Science Clusters fire kerneområder.
  • Center for Offentlig-Privat Innovation (CO-PI) er et nationalt center, der skal bidrage til øget kvalitet og effektivitet i den offentlige sektor gennem innovation samt bidrage til samfundets velfærd, vækst og velstand gennem flere innovative løsninger skabt i offentlig-privat samarbejde.
  • Konkret skal CO-PI bidrage til at styrke den offentlige sektors innovationskapacitet og evne til at udvikle og genbruge værdifulde innovative løsninger på tværs af den offentlige sektor. Det skal blandt andet ske gennem udvikling af en mere udfordringsbaseret tilgang til indkøb, herunder særligt i forhold til løsninger, der anvender ny eller kendt teknologi, og en tværoffentlig skalering heraf, så den offentlige efterspørgsel i højere grad bliver en driver for innovation – også hos virksomhederne.

Læs også: Løs problemet sammen – offentlig innovation i samarbejde med private virksomheder (co-pi.dk)

For mere information

CEO

Diana Arsovic Nielsen

Danish Life Science Cluster
Direktion
HUB Hovedstaden
+45 4143 0076