Ny bestyrelse i Danish Life Science Cluster er på plads

Ved generalforsamlingen i Danish Life Science Cluster blev klyngens nye bestyrelse konstitueret, og vi byder velkommen til seks nye medlemmer. Samtidig takker vi for samarbejde med den afgående bestyrelse, som har været med til at skabe og drive Danmarks nationale klynge for life science i de to første år.

De aktuelle sundhedsudfordringer kalder på innovation, og innovative løsninger kan kun skabes via samarbejde. På få år er Danish Life Science Cluster vokset til at blive en central aktør i samspillet mellem den offentlige sundhedssektor, private virksomheder og videnmiljøet.

Danish Life Science Clusters aktiviteter i klyngens første leveår blev sammenfattet af formand Kim Kjøller på generalforsamlingen, hvor alle klyngens 200+ medlemmer var inviteret.

– Vi har en god strategi, hvor det overordnede mål for vores arbejde er at skabe bedre sundhed for borgerne. Det er fantastisk at høre om de aktiviteter, som medarbejderne i Danish Life Science Cluster er med til at udvikle i hele landet for bl.a. at skabe mere lighed i sundhed, værdiskabende teknologiske løsninger og databaseret personlig behandling, sagde Kim Kjøller.

Ny repræsentant for virksomhederne

På generalforsamlingen blev Danish Life Science Clusters nye bestyrelse valgt, og CEO Henrik Løvig fra Enversion A/S er ny repræsentant i bestyrelsen for virksomhederne.

Se bestyrelsen i Danish Life Science Cluster

– Vi tror på, at de parter, der er samlet her har potentiale til at være med til at løse de store udfordringer inden for sundhed, som vi har i Danmark. I Enversion har vi nogle kompetencer og erfaringer, som vi ser frem til at bidrage med i Danish Life Science Cluster, siger Henrik Løvig.

Enversion er bl.a. en del af samarbejdsprojektet Tværspor.

Direktør Diana Arsovic Nielsen, bestyrelsesformand Kim Kjøller og resten af Danish Life Science Cluster siger mange tak for samarbejdet til den afgående bestyrelse, som har været afgørende for, at Danmarks nationale klynge for life science og velfærdsteknologi i dag er et centrum for innovation og samarbejde i sundhedssektoren.

For mere information

CEO

Diana Arsovic Nielsen

Danish Life Science Cluster
Direktion
HUB Hovedstaden
+45 4143 0076