Nye anbefalinger til OPI: Tænk implementering ind fra start – og betal SMV’erne løbende

Det tager lang tid at etablere en god samarbejdskultur på tværs af sektorer og arbejdsgange. Ny rapport har samlet en række anbefalinger til det gode offentligt-private samarbejde. Et af de centrale punkter er, at man skal være forberedt på, at der er brug for flere møder til at forventningsafstemme og til at lære hinandens verdener at kende.

Offentlig-privat innovation (OPI) eller offentlig-privat samarbejde (OPS) er blandt de foretrukne arbejdsmodeller, når der skal udvikles nye løsninger til sundhedssektoren. I et offentlig-privat samarbejde eller innovationsforløb arbejder udvikler og potentiel aftager tæt sammen om at skabe den bedste løsning til en given udfordring. Men OPI er en vanskelig proces, fordi bl.a. arbejdsmetoder, incitamenter, kompetencer og kulturer er forskellige i det private og i den offentlige sektor.

En ny rapport fra Erhvervsfyrtårn Life Science skal gøre os alle sammen klogere på OPI. En række nye anbefalinger skal sikre løbende læring til både initiativtagerne og deltagerne i de offentlig-private innovationspartnerskaber.

– Samarbejdet mellem offentlige og private aktører er afgørende for, at der kan udvikles innovative skræddersyede løsninger til sundhedsvæsnet. Derfor er det vigtigt, at vi hele tiden bliver dygtigere, så processen i et OPI bliver smidig med størst mulig chance for en succesfuld implementering, forklarer sektionschef for Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse og projektleder, Michaela Schiøtz om baggrunden for evalueringsrapporten.

Læs Erhvervsfyrtårn Life Science – Tværgående evaluering her

Anbefalinger fra rapporten

Rapporten formulerer dels tre anbefalinger til Erhvervsfyrtårn Life Sciences fremadrettede arbejde.

Og dels tre generelle anbefalinger til det gode OPI-samarbejde.

Anbefalinger til Erhvervsfyrtårn Life Science lyder:

  • Kortlæg problemet, behov, nøgleaktører og eksisterende løsninger
  • Tænk implementering ind i organisering og finansiering af projektet
  • Giv SMV’er adgang til løbende refusion.

Anbefalinger til det gode OPI-samarbejde lyder:

  • Investér tid og ressourcer til at undersøge behovet for indsatsen i den indledende fase
  • Sørg for både tidlig og løbende forventningsafstemning
  • Italesæt forskellige opfattelser af projektet og sæt realistiske mål

Læs også: Mental sundhed er en samfundsopgave – Erhvervslivet bør tage del i ansvaret

Andre rapporter med ny viden fra Erhvervsfyrtårn Life Science

Tværgående evaluering af Erhvervsfyrtårn Life Science – Sund Vægt 2022-2023, ©Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse (CKFF) er udarbejdet for Danish Life Science Cluster af Anna Kjær Larsen og Fiona Mossman.

Projektet er medfinansieret af Den Europæiske Union.

For mere information

Enhedschef

Trine Søby Christensen

Danish Life Science Cluster
OPI og partnerskaber
HUB Nordjylland
+45 2883 8312