Projekt skal fremme implementering – Fra AI-projekt til værdiskabende sundhedsteknologi

Potentialet er stort, men barriererne er høje. Det er en udfordring at få AI-løsninger implementeret i den danske sundhedssektor – men heldigvis er der masser af nysgerrighed blandt sundhedspersonalet og masser af innovationsvilje hos udviklerne. Nu er der brug for, at tilliden til AI-løsningerne etableres, mener bl.a. Martin Vesterby, Health Tech Hub Copenhagen.

Danmark er det land i verden, der har flest patenter inden for health tech-løsninger i forhold til antallet af borgere. Til gengæld må det danske sundhedsvæsen være et af de værste steder i verden at få implementeret en teknologisk løsning.

Sådan lyder vurderingen fra Martin Vesterby, læge og Head of Clinical Impact, Health Tech Hub Copenhagen. Og få at implementeringen af særligt AI-løsninger skal lykkes er vi nødt til at se på behovsdrevet innovation, tillid og klinisk impact.

– Vi er nødt til at blive bedre til at skabe evidens for AI-løsninger, så tilliden til, at de skaber værdi for borgere og medarbejdere kan opbygges, sagde Martin Vesterby bl.a. da Danish Life Science Cluster og Regionshospitalet Horsens holdt opstarts-workshop i projektet Innovative Offentlige Indkøb af AI-løsninger – fra behov til drift i klinisk praksis.

Partnere i projektet er:

  • Region Midtjylland (Lead partner)
  • Danish Life Science Cluster

Skal fremme implementering

Ved workshoppen hjalp ledende medarbejdere fra både sundhedssektoren og private virksomheder med at synliggøre de barrierer, der spænder ben for AI-løsningerne. De værdifulde input vil nu blive ført ind i projektet, fortæller Marianne Jørgensen, forskningsleder på Regionshospitalet Horsens.

– Innovative Offentlige Indkøb er et projekt, som bl.a. skal bringe klinikere, forskere og virksomheder sammen for at fremme implementeringen af AI i sundhedsvæsenet. Derfor er det afgørende, at vi fra begyndelsen har det brede perspektiv og får input fra alle aktører. Nu kan vi arbejde frem mod at skabe et solidt grundlag for implementering af kommende AI-løsninger, siger Marianne Jørgensen.

Hvordan får vi værdi af AI i sundhedssektoren?

Se her en række bud på, hvad der skal til, for at AI-løsninger bliver fuld implementeret og kommer til at aflaste ressourcer i sundhedssektoren.

Martin Vesterby, Head of Clinical Impact, Health Tech Hub Copenhagen

Vi skal turde se på, om vores indkøb reelt giver værdi. Vi skal gentænke vores forretningsmodeller, så vi sikrer, at de løsninger, vi køber ind give impact for enten patienter, borgere eller medarbejdere.

 

Ulrich Skipper Espelund, speciallæge, Regionshospitalet Horsens

Det kræver en holdindsats. Vi skal tilbage til dem, det handler om for at finde de områder, kunstig intelligens skaber størst værdi. Hvad er det vigtigste for patienten, og hvad er det vigtigste for sundhedsmedarbejderne?

 

Mads Lause Mogensen, CEO Treat Systems

Det hele starter med, at vi skal samle de rigtige parter – og omdrejningspunktet bør være de private virksomheder. Derudover bør driften være tænkt ind fra begyndelsen, lige som der skal være en tydelig business case.

 

Wenche Svenning. Head of Project Management, Enversion

Allerede når vi identificerer et behov, bør vi se på, hvordan en løsning skal implementeres og drives. Dermed bliver det nemmere at skalere en kommende løsning.

 

Fakta om projektet Innovative Offentlige Indkøb af AI-løsninger – fra behov til drift i klinisk praksis.

  • Projektet har til formål at undersøge, hvorfor er der ikke er implementeret flere AI-løsninger i sundhedsvæsenet, når behovet er stort, og der allerede nu eksisterer en række lovende prototyper, der kan løse nogle af sundhedssektorens udfordringer.
  • Projektets mission er at fremme implementeringen af AI-løsninger i det danske sundhedsvæsen ved at skabe et solidt grundlag og understøtte følgende elementer:
  1. At udvikle standardkontrakter til indkøb af AI-løsninger til sundhedsvæsenet, der tager højde for de fire scenarier, i et samarbejde med relevante aktører.
  2. At udvikle et roadmap og en dertil hørende vejledning til både offentlige og private aktører baseret på principperne om innovative offentlige indkøb.
  3. At formidle viden fra projektet til relevante offentlige og private aktører og dermed skabe grundlaget for nye processer frem mod implementering af flere AI-løsninger.
  4. At opbygge kompetencer om AI og innovative offentlige indkøb hos relevante offentlige og private aktører gennem workshops, seminarer m.m.

For mere information

Projektleder

Morten Larsen

Danish Life Science Cluster
HUB Midtjylland
+45 4022 8376