Regionsrådsformand: Ledelsen skal tage ansvar for implementering af velfærdsteknologi

Danmark er et land med en stærk innovationshistorie. Men det er stadig svært for industrien at få solgt deres varer til sundhedssektoren. Danish Life Science Cluster samlede for nylig en minister, fem borgmestre, en regionsrådsformand og en række virksomheder for at komme nærmere en løsning.

Sundhedssektoren skriger på hjælp til at frigive ressourcer til kerneopgaven. Og der findes en stor mængde gennemtestede, veldokumenterede, danskudviklede teknologier, der kan være med til at optimere arbejdsgangene, spare tid og sikre den rette pleje til borgere og patienter.

– Men vi mangler en stærk bæredygtig model for, hvordan vi får implementeret de veldokumenterede løsninger og får skaleret dem på tværs af kommuner og regioner – og endda internationalt, sagde ældreminister Mette Kierkgaard, da hun bød velkommen på konferencen WHINN – Week og Health and Innovation hos Danish Life Science Cluster.

Se videoklip med ældreministeren her:

Der er bred enighed om, at den slags modeller skal udvikles i samarbejde mellem industri, videninstitutioner og det offentlige. Samarbejdet på tværs af sektorer er netop kernen i Danish Life Science Cluster, som derfor havde inviteret nogle af de vigtigste parter – nemlig de offentlige beslutningstagere og industrien – til at give ældreministeren input til, hvordan vi kommer i mål med at implementere teknologi i sundhedssektoren. Samtalen foregik på eventet WHINN.

Virksomhed: Kommuner og regioner er ikke modige nok

De 17 parter omkring bordet indsnævrede barriererne for at få flere velfærdsteknologisk løsninger i brug i kommuner og regioner. Overordnet drejer det sig om mod, strukturer og personale- og ledelsesudfordringer.

Kommuner og regioner mangler mod, var én af de første vurderinger i rundbordssamtalen.

– Selvom vi præsenterer gennemtestede og veldokumenterede løsninger, så oplever vi alt for ofte, at det offentlige tøver med at tage imod vores løsning. Det er en kæmpe opgave for dem at implementere, og det bremser dem, mente Ditte Hjorth Laursen, Head of Project Management and Research, Liva Healthcare.

Peter Julius, direktør i Public Intelligence var ordstyrer ved rundbordssamtalen. T.v. Ditte Hjorth Laursen, Liva Healthcare og t.h. Diana Arsovic, Danish Life Science Cluster.

Frederik Baastrup, grundlægger af Human Bytes bakker op:

– Generelt mangler vi tillid til data. Hvis vi kan dokumentere, at vores løsning virker i Aalborg, så bør vi stole på, at den også virker i København. Vi skal blive bedre til at implementere de løsninger, der allerede findes og fungerer.

Udfordringer omkring strukturer og manglende kompetencer

Steffen Lerche, COO i Selfback peger på barrierer i forbindelse med strukturen i den offentlige sektor:

– Vi er udfordrede på strukturer i Danmark. Vi udvikler eksempelvis apps til recept, og det er den offentlige sektor i Danmark slet ikke klar til. Man har systemer til receptpligtige apps i Tyskland, Frankrig, England og snart også iBelgien, men her er vi langt bagud, mener han.

Borgmester Steen Christiansen, Albertslund Kommune mindede om, at mange kommuner har udfordringer med at rekrutterede personale med de rette ressourcer, og det bremser implementeringen af nye løsninger.

– Når nogle sundhedsmedarbejdere har begrænset uddannelse og måske udfordringer med sproget, så kan det være en stor mundfuld at skulle implementere en ny teknologi, sagde Steen Christiansen.

Borgmester Steen Christiansen, Albertslund Kommune. Forrest Steffen Lerche, COO i Selfback.

Giv os indblik i nationale indsatsområder

De nævnte udfordringerne er velkendte for branchen, så ældreminister Mette Kierkgaard var opsat på at få nogle løsningsforslag hjem og spurgte derfor: Hvad er der brug for?

Alle deltagere var enige om, at kommunerne mangler overblik over, hvilke løsninger der er gennemtestede og fungerer. Omvendt har virksomhederne brug for viden om, på hvilke områder kommunerne har de største behov.

Derfor foreslog Henrik Klode, Managing Director, Intelligent Care et forum, hvor denne viden samles. Han var sidste år på studierejse med Danish Life Science Cluster i Oslo og fandt nyttig inspiration.

– I Norge findes der guidelines, så virksomhederne ved, hvad deres sigte skal være. Vi har brug for lignende nationale rammer herhjemme. Giv os evt. en række nationale indsatsområder, som vi kan arbejde for i virksomheder. Gør det synligt, hvad I har brug for. Det ville også give mere målbare løsninger, foreslog Henrik Klode.

Brug for mere videndeling mellem kommuner

Helle Kjærgaard Kriegbaum har mere end 20 års erfaring med offentlig-privat samarbejde, og hun er enig i, at der er brug for et fælles forum for viden til gavn for kommuner og industri.

– Vi skal tydeliggøre hvilke områder, kommunerne har fokus på at optimere. Et Institut for velfærdsteknologi som man har i Norge er en model, vi kunne kopiere, sagde hun.

Det norske Nationale Velfærdsteknologiprogram har samlet mere end 300 norske kommuner i et samarbejde om at udvikle metoder og værktøjer til implementering af velfærdsteknologi.

Borgmester Ole Bondo Christensen, Furesø Kommune, bakkede op om et fælles vidensforum for kommuner og virksomheder.

– Det er brug for et bredere samarbejde mellem kommunerne. Det nytter ikke, at vi alle prøver at skabe vores egne løsninger. Vi skal gå sammen og tænke større skala ind fra start, sagde han.

Ivar Havsteen-Mikkelsen er partner, Helpii og har arbejdet med kommunal udvikling i en årrække. Hans erfaring er, at det fungerer godt, når en fem-seks kommuner går sammen og sætter fokus på et afgrænset område. Når vi ved, hvor vi vil hen, er det nemmere at invitere  leverandører ind – og de kan se en værdi, fordi skalering allerede er en del af udviklingen.

Borgmester Lone Jakobi, Odder Kommune nikkede til forslagene men mindede om, at det er nødvendigt, at der følger noget støtte med en evt. kommende national implementeringsstrategi.

Lone Jakobi, borgmester i Odder Kommune i samtale med Regionsrådsformand Stephanie Lose. Bagerst Henrik Klode, Intelligent Care.

Ledelsen må tage ansvar

Regionsrådsformand i Region Syddanmark, Stephanie Lose var glad for muligheden for at høre input fra både private og offentlige – og hun bragte ledelsens ansvar på banen.

– Alle erfaringer viser, at implementering ofte kræver arbejde med kultur og arbejdsgange, og de kan være forskellige fra organisation til organisation. Derfor kræver det et stærkt ledelsesmæssigt fokus at sikre implementering og skalering af velfærdsteknologiske løsninger.

Vi har alle brug for at se resultater for at skabe mod, vilje og ønske om at fortsætte implementeringen. Så kan det godt være, at arbejdet skal gøres i bidder, og vi må acceptere at sætte mindre delmål, men vi er nødt til at sætte noget ledelsesopbakning bag, sagde Stephanie Lose.

Se videoklip med Stephanie Lose her:

Rundbordssamtaler gentages

Ældreminister Mette Kierkgaard sagde efterfølgende, at hun var glad for at deltage i rundbordssamtalen.

– Det er positivt, at både de private og de offentlige partner er klar med løsningsforslag. Jeg har fået flere gode input, som måske kan være med til at vise os vejen til, hvordan vi får implementeret flere modne løsninger gavn for borgere og medarbejdere i kommunerne, sagde ministeren.

Ældreminister Mette Kierkgaard mødtes med bl.a. fem borgmestre og ni virksomhedsrepræsentanter på WHINN – Week og Health and Innovation hos Danish Life Science Cluster.

Læs også: De fire anbefalinger fra rundbordssamtalen her

Danish Life Science Cluster vil løbende gentage konceptet med at samle offentlige og private beslutningstagere til dialog.

I rundbordssamtalen deltog fem borgmestre, en regionsrådsformand en minister samt repræsentanter fra ni førende virksomheder på sundhedsområdet:

 • Mette Kierkgaard, ældreminister (Moderaterne)
 • Stephanie Lose, regionsrådsformand i Region Syddanmark og Næstformand (Venstre)
 • Diana Arsovic Nielsen, CEO, Danish Life Science Cluster
 • Borgmester Jan Riber Jakobsen, Aabenraa Kommune
 • Borgmester Lone Jakobi, Odder Kommune
 • Borgmester Søren Steen Andersen, Assens Kommune
 • Borgmester Ole Bondo Christensen, Furesø Kommune
 • Borgmester Steen Christiansen, Albertslund Kommune
 • Anders Hoffmann, Country Manager, ExorLive
 • Frederik Baastrup, Founder, HumanBytes
 • Ditte Hjorth Laursen, Head of Project Management and Research, Liva Healthcare
 • Steffen Lerche, COO, Selfback
 • Claus Ipsen, Commercial Director, Teton
 • Ivar Havsteen-Mikkelsen, partner, Helpii
 • Helle Kjærgaard Kriegbaum, Executive Advisor og founder, Blue Nordics
 • Henrik Klode, Managing Director, Intelligent Care
 • Stine Nynne Larsen, Public and Governmental Affairs Manager, Roche.

For mere information

CEO

Diana Arsovic Nielsen

Danish Life Science Cluster
Direktion
HUB Hovedstaden
+45 4143 0076