Stor efterspørgsel efter digitale løsninger til borgere med demens – Danmark er førende med nyt redskab

Digital CST
Digital CST

Der er stor interesse for en ny digital løsning til borgere med demens, som netop er ved at blive testet. Både pårørende til borgere med demens og kommuner ønsker viden om nye digitale terapi-løsninger, som kan bruges i hjemmet.

Danmark er foregangsland inden for digital kognitiv stimulationsterapi (digital CST) til borgere med demens.

Tre danske kommuner indgår i dette efterår i et forsøg, hvor borgere tester digital CST i hjemmet. Danmark er blandt de første lande i verden, hvor et så gennemført forløb med digital CST testes i borgernes hjem.

Testen er et samarbejdet mellem Brain+, Syddjurs, Aarhus og Silkeborg kommuner og VIA University College.

Trængte kommuner har brug for nye løsninger

Forsøget får stor interesse fra danske kommuner og eventuelle kommende brugere, fortæller bl.a. Rikke Gregersen, forskningsleder på VIA University College, som sammen med medarbejdere står bag forsøget.

– Mange kommuner er interesserede i denne test, fordi resultaterne potentielt kan skabe helt nye muligheder for fremtidens terapi for borgere med demens. Kommunerne er udfordrede på dette område, fordi andelen af borgere med demens vil stige de kommende år. Kommunerne er interesserede i, hvordan de med få ressourcer kan tilbyde god terapi, hvor borgerne kan hjælpe sig selv i eget hjem, forklarer Rikke Gregersen.Læs også: Brug af aktivitetsdata skaber positive forandringer for borgere med demens

De pårørende søger værktøjer til at hjælpe

I øjeblikket tester 35 borgere den digitale CST i et forløb på 12 uger. Demenskonsulent Merethe Lund Andresen fra Syddjurs Kommune fortæller, at hun både har oplevet efterspørgsel fra kolleger i andre kommuner og i særdeleshed fra pårørende til borgere med demens.

– Mange pårørende er meget opsatte på at støtte deres kære så godt, de nu kan, når den pårørende får demens. De vil vide, hvordan de bedst kan hjælpe, og de efterspørger værktøjer til at støtte op om den demensramtes behandling, forklarer Merethe Lund Andresen.

Mange interesserede kommuner

Den digitale kognitive stimulationsterapi består af en app med 24 strukturerede sessioner. Via app’en bliver deltageren med demens og eksempelvis en pårørende inspireret til at tale sammen og reflektere over forskellige emner.

App’en er udviklet af virksomheden Brain+, og projektleder Bjarke L. Panduro bekræfter den store efterspørgsel efter digitale løsninger, der kan støtte den demensramte.

– Vi oplever stor interesse for vores digitale terapi-løsning. En lang række kommuner har rakt ud til os. Nogle vil konkret bruge vores løsning, og andre er nysgerrige efter at vide mere om, hvordan borgerne selv kan træne deres kognition derhjemme. I øjeblikket samarbejder vi med 13 forskellige kommuner, som giver input og feedback, fortæller Bjarke L. Panduro.

CST bliver løbende mere  udbredt verden over. Derfor har Brain+ nu udviklet CST til en app, så endnu flere borgere forhåbentlig kan få glæde af den kognitive stimulationsterapi.

Kan give gevinst for mange

Rikke Gregersen er foruden at være forskningsleder for Demensprogrammet på VIA University College også sektorrepræsentant for Folkebevægelsen for et Demensvenligt Danmark og indgår i den paneuropæiske forskningssamarbejde Interdem.

Hun fortæller, at den digitale kognitive stimulationsterapi har store perspektiver, hvis efterårets test viser gode resultater.

– For det første har vi stor tiltro til, at CST-hjernetræningen ikke kun vil have gode effekter og være  hyggelig og sjovt for deltageren med demens. Men træningen vil også være en god aktivitet for den nære kontakt, og noget de kan være sammen om. Vi kan desuden håbe på, at den nære kontakt også får brugt de små grå i CST. Dette kan bidrage til at holde demens fra døren. Herudover kan den digitale løsning kompensere for knaphed på professionelle hænder til for eksempel at gennemføre vedligeholdende CST-træning i kommunerne, forklarer Rikke Gregersen.

Inspiration til daglige samtaler

En tredje gevinst ved CST-app’en kan ligge hos plejepersonalet, forudser Rikke Gregersen. Plejepersonalet kan finde inspiration i app’en – både til hvis de selv skal gennemføre CST-forløb men også til at forstå principper for nærværende dagligdagssamtaler med borgere med demens, hvor man samtidig hjælper dem med at blive stimuleret kognitivt.

Forløbet, hvor tre kommuner tester CST-app’en bliver evalueret i begyndelsen af 2022.

Fakta:

  • CST-app’en er udviklet i projektet Interaktive teknologier til kognitiv stimulationsterapi i et samarbejde mellem virksomheden Brain+, VIA University College, Syddjurs Kommune og Danish Life Science Cluster.
  • App’en indeholder 24 strukturerede sessioner. Deltageren med demens og eksempelvis en pårørende skal sammen tale om og reflektere over forskellige emner.
  • I 2018-19 var Rikke Gregersen – med midler fra TrygFonden – projektleder på at udvikle det danske program til basis gruppe-CST, og hun er medforfatter til en manual, som også app’en læner sig op af.