Stor efterspørgsel efter støtte til udvikling og test – du kan også nå at søge

Danske virksomheder er ivrige efter at teste og udvikle deres løsninger sammen med sundhedspersonalet. I hvert fald oplever Danish Life Science Cluster stor efterspørgsel efter midler til OPI – offentlig privat innovation. Næste søgefrist er 17. februar kl. 12.

På kort tid har flere end 40 organisationer henvendt sig til Danish Life Science Cluster med en idé til en ny løsning på sundhedsområdet. Vi har lige nu åbnet for ansøgninger til to forskellige puljer med knapt 30 mio. kroner til OPI – offentlig privat innovation på life science-området.

Særligt rådgiver Bo Christensen, som har været i kontakt med alle de interesserede, er glad for de mange henvendelser.

– Det er positivt, at både virksomheder og universiteter er klar til at udvikle deres koncept eller produkt sammen med de sundhedsfaglige. Vi ved, at hverken erhvervslivet eller sundhedssektoren kan løse udfordringerne alene. De er nødt til at arbejde sammen for at skabe fremtidens løsninger. Derfor ser vi frem til at facilitere en række spændende samarbejder, siger Bo Christensen.

Læs mere om Sundhedsteknologisk Serviceprogram

8 konkrete ansøgninger

Danish Life Science Cluster har lige nu to puljer åbne på mere end 29 mio. kr.

Midlerne gives til projekter, der skal kvalificere, videreudvikle eller dokumentere effekten af løsninger til området for life science eller velfærdsteknologi. De over 40 henvendelser har resulteret i otte konkrete ansøgninger, som nu vil blive vurderet af et ekspertpanel inden for sundhed og innovation.

Ideerne kommer fra hele landet  og spænder bredt. Der er velfærdsteknologiske produkter, løsninger med VR og AI samt ideer inden for bioteknik og pharma.

– Ekspertpanelets opgave er nu at udvælge de projekter, som har bedst potentiale til at skabe vækst, og som udfylder huller i markedet og rammer en efterspørgsel, forklarer Bo Christensen.

Søg senest 17. februar

Næste ansøgningsfrist til midlerne i de to programmer, SSP – Sundhedsteknologisk Serviceprogram og CCC – Circular Co-Creation er 17. februar 2022 kl. 12.

De to programmer adskiller sig fra hinanden via den måde, midlerne udbetales på. I SSP-programmet kompenseres virksomhederne for en del af deres arbejdstid, mens midlerne fra CCC-puljen går til at hente ekspertviden hjem til virksomhederne.

– Vores mål med begge puljer er at skabe viden, så virksomhederne kan udvikle de mest værdiskabende løsninger til sundhedsområdet og skabe vækst – til gavn for både sundhedspersonale, borgere og patienter. Derfor er gode ideer altid velkomne. Jeg er klar til at sparre med virksomhederne, så vi sammen finder det rette grundlag for en ansøgning, siger Bo Christensen.

Tidligere er der bl.a. blevet udviklet følgende i de to projekter:

– en app til træning af demensramte

– et værktøj til digital medicineringsstøtte

– en robot, der ultralydssscanner gravide

– en AI-løsning, der hjælper til at optimere bemanding på skadestue.

Illustration: Fotos af ThisIsEngineering fra Pexels.