Syv danske kommuner vil finde ny model til at håndtere alarmer og kald fra borgere

Samarbejde er nøglen, når syv kommuner skal finde de bedste modeller til at organisere og drive et responscenter. Fokus er på nødkald, planlagte opkald og natligt tilsyn. Inden længe begynder projektet at afdække behovene i de syv kommuner, og senere på året vil leverandørerne blive inviteret ind.

Der findes 98 danske kommuner – men der er ikke brug for 98 forskellige løsninger.

Det er baggrunden for, at syv kommuner netop nu samarbejder for at skabe øget tryghed for ældre borgere i eget hjem og mere tid blandt medarbejdere i hjemmeplejen.

Kommunerne er en del af skaleringsprocessen ‘Sammen om ny teknologi og centraliseret respons’. Målet med samarbejdet er et udvikle en ny organisering af de funktioner, der skal håndtere alarmer og henvendelser fra borgere.

Fokus på både teknologier og organisering

Favrskov Kommune er en del af processen, og Ulrik Johansen, direktør for Social og Sundhed, ser frem til samarbejdet på tværs af kommunerne.

– Vi ser det som en stor værdi at gå sammen med andre kommuner og kortlægge de behov, vi har, så vi sammen kan fremtidssikre vores ældreområde bedst muligt. I samarbejdet skal der ikke kun arbejdes på at finde de bedste teknologier, men det skal også kortlægges, hvad det kræver af organisationen at kunne varetage de opgaver, som følger med de typer af teknologier. Vi ved, at teknologier så som nødkald kræver meget – både ift. rette teknologi og organisering, siger Ulrik Johansen.

Næste skridt er en bred afdækning af behovene i de syv kommuner, som vil blive gennemført af eksterne konsulenter inden sommerferien. I efteråret vil industrien blive inddraget til dialog om eksisterende løsninger og potentialer for nye løsninger.

Flere kommuner giver bredere viden om behov

Det var Aabenraa Kommune, der sammen med Center for Offentlig-Privat Innovation (CO-PI), lancerede samarbejdet sidste år. Danish Life Science Cluster er skaleringspartner i samarbejdet. Efter dialog med andre kommuner, kom seks med om bord. Det gælder Tønder, Sønderborg, Ærø, Ringkøbing-Skjern, Favrskov og Vesthimmerlands kommuner.

– Alene det, at vi kunne samle syv kommuner med et fælles mål på så relativt kort tid, vidner om, at der er behov for disse kommunale samarbejder på tværs af landet. Bredden i processen bliver en fordel for behovsafdækningen – dels fordi hver kommune ikke behøver at trække læsset alene og dels fordi vi får en masse input, der kan munde ud i et fælles behovsmønster, siger Anne Marie Berg, seniorprojektleder, CO-PI.

Mød CO-PI på Når Innovation lykkes – og lær mere om deres skaleringsproces

Lærerig proces for alle

Initiativet følger en skaleringsproces, som CO-PI har udviklet. I processen samles flere offentlige organisationer om en fælles udfordring, og ved at gå i fælles dialog med markedet skaber de offentlige organisationer større skala i efterspørgslen. Derved kan private virksomheder hurtigere kan se en forretning i at udvikle de nye løsninger, der er behov for, lyder det fra CO-PI

Processen bliver lærerig for os alle, mener Anne Marie Berg.

– Det er interessant at arbejde med syv kommuner, som har vidt forskellige erfaringer med innovation og samarbejde med det private. Også deres organisering er forskellig, og det er ikke målet, at de skal ensrettes. Men vores erfaring er, at når man involverer parter på tværs og sammen opbygger et vidensgrundlag med løbende dialog, så får man et fælles afsæt. Det skulle gerne resultere i nogle brugbare scenarier for fremtidens responssystem, mener Anne Marie Berg.

Baggrund: 50 procent af nødkald er fejl eller kan besvares

I 2022 modtog alene Aabenraa Kommune 24.920 nødkald. Undersøgelser viser, at op mod 50 procent af nødkald enten er en fejl eller kan besvares ved telefonopkald fra en responscentral.

Samtidig har landets kommuner svært ved at rekruttere det antal sundhedsfaglige medarbejdere, der er brug for.

Det er udfordringen, som skaleringsprocessen skal finde nye løsninger på, gennem en ny organisering af opgaver, brug af teknologi og centralisering af responsfunktioner.

Læs mere: Artikel fra CO-PI

For mere information

Projektleder

Tommy Hebsgaard Søltoft Henriksen

Danish Life Science Cluster
HUB Nordjylland
+45 5149 9417