Når Innovation Lykkes – på tværs 2024

Hvordan skaber vi sammen en robust sundhedssektor? Vær med på den årlige innovationsdag, som samler virksomheder, kommuner og hospitaler og videninstitutioner på tværs af regionale grænser og sektorer. Få inspiration til løsninger, udvid dit netværk, hør om erfaringer og få indblik i vellykket sundhedsinnovation.

LUKKET FOR TILMELDING – ALT UDSOLGT!

Hvis vi skal lykkes med at løse de store samfundsmæssige udfordringer med mangel på sundhedspersonale og flere plejekrævende borgere, bliver vi nødt til at arbejde på tværs af sektorer. Vi skal blive endnu bedre til at implementere de løsninger, som allerede findes og sprede dem mellem regioner og kommuner.

Det er afgørende, at projekter ikke forbliver på pilotprojektstadiet, men at løsningerne kan spredes på tværs af kommuner og regioner – og skaleres. Først dér har løsningerne en stor effekt og kan skabe et bæredygtigt og robust sundhedsvæsen.

– Mads Duedahl, Regionrådsformand, Region Nordjylland på Når Innovation Lykkes 2023

Tema på Når Innovation Lykkes – på tværs 2024

På denne innovationsdag sætter vi fokus på løsninger, som kan bidrage til at skabe en bæredygtig og robust sundhedssektor i forhold til:

 • de manglende sundhedsmedarbejdere
 • de selvstændige borgere
 • bedre spredning og skalering af de løsninger som er testet – og virker!
 • succesfuld implementering
 • teknologiforståelse og kompetencer hos borgeren og sundhedspersonalet

Hvorfor skal du være (med) på tværs?

‘Når Innovation Lykkes – på tværs 2024’ er en innovationsdag, som kombinerer relevante oplæg og cases fra den virkelige verden, skaber grobund for (nye) relationer og netværk på tværs af det offentlige og private erhvervsliv samt på tværs af uddannelser.

 • Hør inspirerende oplæg og cases fra virksomheder, kommuner og hospital m.fl.
 • Mød udstillere med innovative løsninger til sundhedssektoren
 • Besøg TÆNK NYT hvor ildsjæle fra DANISH.CARE, UCN og SOSU Nord viser rundt blandt nye iværksættere med morgendagens løsninger
 • Lyt til paneldebat med inspirerende personer fra region, kommune og virksomhed samt politikere
 • Kig forbi Sparringsbaren – hvor du hele dagen kan få en forfriskning og god snak med den lokale borgmester eller andre ildsjæle fra sundhedssektoren og erhvervslivet
 • Skab nye relationer og udvid dit netværk med match-making og en hotdog.

Hvem kan du møde?

Du kan møde virksomheder med spændende løsninger, beslutningstagere og ledere fra kommuner og hospitaler, videninstitutioner, sundhedsmedarbejdere, studerende m.fl.

Læs om: Hvordan får vi innovation til at lykkes?


Program 

10.30 Dørene åbner til Når Innovation Lykkes – på tværs 2024

Dagens konferencier:  Sanne Holm, uddannelsesleder, Professionshøjskolen University College Nordjylland (UCN)

11.00 – 11.20 Velkomst

v. Lene Kvist, direktør for SOSU Nord, Lasse Frimand Jensen, borgmester Aalborg Kommune og Diana Arsovic Nielsen, CEO, Danish Life Science Cluster


11.20 – 11.30 PAUSE: besøg udstillere, Sparringsbaren, TÆNK NYT, netværk, pølsevognen mm.


11.30 – 11.50 Oplæg: Én vej til øget teknologiforståelse 

SOSU Nord sætter i samarbejde med Videnscenter for velfærdsteknologi fokus på morgendagens praksislandskab med innovation og teknologi i uddannelserne og efteruddannelsen.

v. Mette Skals Ladefoged, udviklingskonsulent, SOSU Nord, Janne Myrrhøj Svenningsen, koordinator, Videnscenter for Velfærdsteknologi og Christina Viffert, plejehjemsleder, Aalborg Kommune


11.55 – 12.15 Oplæg: Sammen om løsninger til inkontinens

Inkontinens er et kronisk problem for mange borgere på plejehjem i Danmark.  
5 kommuner samt CO-PI og Danish Life Science Cluster er gået sammen i en skaleringsproces for at afdække behovene, i forbindelse med inkontinens, for efterfølgende at kunne præsentere for markedet med henblik på udbud, indkøb og implementering. 

v. Louise Weikop, kontorchef, Senior og Omsorg, Aalborg Kommune og Anne Marie Berg, seniorprojektleder, CO-PI – Center for Offentlig-Privat Innovation


12.15 – 12.30 PAUSE: besøg udstillere, Sparringsbaren, TÆNK NYT, netværk, pølsevognen mm.


12.30 – 13.15 Paneldebat: Hvornår er vi robuste?

Vi sætter visionære politikere og topledelse sammen med sundhedspersonale og borgere fra den virkelige verden – kan de mon blive enige?

Moderator: Klaus Larsen, IT-direktør, Region Nordjylland og panel:

 • Pia Buus Pinstrup, regionsrådsmedlem og sygeplejerske
 • Charlotte Fuglesang Christensen, plejefaglig direktør, Regionshospital Nordjylland
 • Mikkel Grimmeshave, direktør for Sundhed- Ældre- og Handicapforvaltningen, Hjørring Kommune
 • Asia Christensen, plejecenterleder, Aalborg Kommune
 • Lene Kvist, direktør, SOSU Nord
 • Sif Mala Gramkow Fisher, sygeplejerskestuderende, UCN
 • Diana Arsovic, direktør, Danish Life Science Cluster
 • Marie Lommer Bagger, direktør, MeasureLet
 • Maria Adele Bonde, konsulent med brugererfaring

13.15 – 13.45 PAUSE + guidet tur til udstillere


13.45 – 14.05 Oplæg: Matematik hjælper med at identificere borgere i risiko for indlæggelse 

Sygeplejersker i Hjørring Kommune har været nøglepersoner i OPI-samarbejdet og udviklingen af softwaren HUGIN FiNDR, som gennemgår data fra omsorgsjournalen for at identificere borgere med øget behov for hjælp for at kunne igangsætte en tidlig, forebyggende indsats.  

v. Stine Bro Børglum, projektleder, Hjørring Kommune og Camilla Lyhne Nørlev, velfærdsteknologisygeplejerske, Hjørring Kommune 


14.05 – 14.25 Oplæg: Tænk, hvis alle havde ret til træning i tide 

Der er meget stor forskel på de muligheder og tilbud, svækkede ældre har. Det afhænger helt af, hvor i landet, de bor. Hvorfor tilbyder vi ikke alle svækkede ældre den behandling, som vi ved virker? Er det ikke uetisk at lade være?

v. Michael Harbo, udviklingschef, DigiRehab og Henrik Ravn, social- og sundhedschef, Jammerbugt Kommune


14.25 – 15.00 PAUSE + guidet tur til udstillere


15.00 – 15.20 Oplæg: Stop op før livet stopper! – En tværsektoriel indsats i Sundhedsklynge Nord

Manglende stillingtagen til livsforlængende behandling eller genoplivning fra borgere udfordrer den værdige afslutning på livet som alle ønsker for sig selv og for hinanden. Indsatsen i Sundhedsklynge Nord sætter fokus på at uddanne sundhedsfagligt personale til STOP OP-ambassadører, der kan uddanne kollegaer, så det sundhedsfaglige personale har kompetencer til at tage den nødvendige samtale med borger/patient. 

v. Marie Damgaard Winther, sygeplejerske, Regionshospital Nordjylland og Lise Christensen, konsulent, Brønderslev Kommune, Malene Stilling, Tværsektoriel konsulent, Det Nære Sundhedsvæsen, Christina Michno, Risikomanager, Kvalitet og Patientsikkerhed.


15.25 – 15. 45 Oplæg: Det er aldrig for sent at starte forfra med implementering

Hvad gør man, når man ikke lige har fået implementeret den teknologi, man købte for 7 år siden? Case om hvordan man ved hjælp af en struktureret metode for innovation kan ’back-tracke’ sin implementering og komme i mål med gevinstrealiseringen.

v. Britt Sørensen, COO, Public Intelligence og Julia Ross, St Monica Trust


15.45 – 16.00 PAUSE: besøg udstillere, Sparringsbaren, TÆNK NYT, netværk, pølsevognen mm.

16.00 – 16.30 En boblende og underholdende afslutning

16.30 – 17.30 Netværk & tak for i dag

Når Innovation Lykkes – på tværs 2024 er arrangeret af Danish Life Science Cluster og byLink i samarbejde med SOSU NordAalborg KommuneHjørring KommuneRegion NordjyllandPublic Intelligence, DigiRehab.

Arrangementet er medfinansieret af Den Europæiske Union.


Se video med højdepunkter fra Når Innovation Lykkes – på tværs 2023