Vi har fået ti gange så mange robotter på 10 år – men der er stadig barrierer for at de giver nok værdi på hospitalerne

En ny undersøgelse fra Teknologisk Institut viser, at udviklingen af robotter til sundhedsvæsenet tager fart i mange lande og deriblandt også Danmark. Men samtidig er der en række barrierer, som skal tages i betragtning, inden de mekaniske hjælpere kan nå ud til borgerne i sundhedsvæsenet.

Innovationen inden for sundhedsrobotter, som kan aflaste personalet i sundhedsvæsenet, accelererer globalt. Det viser en ny undersøgelse fra Teknologisk Institut, som konkluderer, at antallet af nye patenter inden for robotter til sundhedssektoren på ti år er næsten tidoblet. Men samtidig er der stadig barrierer, inden teknologien for alvor kan hjælpe med at aflaste sundhedspersonalet.

– Vi er nødt til at sætte teknologien ind til at overtage nogle af de opgaver, som vi ikke har menneskelige hænder til at varetage. Vi har set det fra industrien, hvor robotterne er gået ind og har taget over i forhold til at løse mange forskellige opgaver. Og netop erfaringerne fra industrien kan vi med fordel tage med, når vi vil implementere flere robotter i sundhedsvæsenet i fremtiden. Men der er en række barrierer, som skal overvindes først, fortæller Birgitte Østergård Sørensen, der er forretningsleder hos Teknologisk Institut.

Netværk for mobile robotter

Netop for at sætte fokus på potentialer og udfordringer driver Danish Life Science Cluster et netværk for mobile robotter i sundhedssektoren sammen med Teknologisk Institut, Syddansk Sundhedsinnovation og Odense Robotics.

– Brugen af robotter et en vigtig del af løsningerne til effektivisering. Derfor samler vi aktører med interesse for robotter og fremmer en gensidig udveksling af viden og matchmaking. Det er deltagerne selv, der foreslår emner til netværkets møder, og emnerne kan eks. være alt fra IKT-referencestruktur til juridiske og økonomiske overvejelser i forbindelse med anskaffelse af mobile robotter i sundhedssektoren, fortæller Karen Lindegaard, programleder i Danish Life Science Cluster.

Vær med i netværk for mobile robotter i sundhedssektoren – læs mere her

Forskelligheder gør skalering langsommelig

Barriererne for at bruge flere robotter i sundhedssektoren er blandt andet:

  • forskelligheden på hospitalerne
  • skepsis fra personalet
  • IT og datasikkerhed
  • udfordringer i udbudsprocessen samt
  • risikovillighed hos hospitalerne.

Ifølge rapporten er økonomien desuden stadig en stor begrænsning.

– Robotter kræver generelt en stor investering at indkøbe og implementere, og det er svært at udregne den værdi, de forventes at skabe. Det er både leverandører og aftagere af sundhedsrobotter i Danmark, der oplever disse barrierer, som påvirker tempoet på implementering af flere robotter i sundhedsvæsenet, fortæller Nikolaj Kærslund Andersen, der er konsulent ved Center for Analyse og Erhvervsfremme ved Teknologisk Institut.

Deltag på WHINN – Lær mere om robotter og automation på hospitalerne

Hvilken værdi får vi af robotten?

Personalet er også fortsat skeptisk over for, hvor godt teknologien rent faktisk kan hjælpe i det daglige. Flere oplever, at ibrugtagning og drift af teknologien tager mere tid, end den giver.

Teknologien kan i første omgang for eksempel automatisere dele af laboratoriearbejdet, assistere personalet ved fysisk krævende opgaver og effektivisere logistik- og rengøringsfunktioner. Alt med det formål at skabe flere ressourcer til patientnære opgaver.

Ny undersøgelse med analyse og interviews

Undersøgelsen “Robotter i sundhedssektoren – innovation og barrierer i Danmark og verden” består dels af en statistisk analyse af udviklingen af patenter inden for sundhedsrobotter samt resultaterne fra ti interviews med eksperter og professionelle inden for robotteknologi, sundhedssektoren og erhvervslivet i Danmark og resten af Europa.

På baggrund af interviewene kommer der i rapporten en række anbefalinger til, hvordan man kan accelerere udviklingen. Dels til producenterne, som skal tage hensyn til, at der er forskel på at udvikle en industrirobot og en robot til sundhedsvæsenet, hvor der for eksempel stilles højere krav til hygiejne, behandling af data og overordnet sikkerhed, da robotterne skal omgås potentielt sårbare patienter. Derfor skal udviklingen ske i tæt samarbejde med sundhedspersonalet og hospitalernes administration.

– Efterspørgslen på sundhedsydelser er stigende samtidig med, at der kommer flere, der har behov for hjælp, og færre, der er kvalificeret til at hjælpe. Derfor skal vi som sygehus tænke innovativt, når vi skal finde hjælpen og løsningerne for fremtidens sundhedsvæsen, fortæller lægelig direktør på Odense Universitetshospital (OUH), Bjarne Dahler-Eriksen.

– Og det er her, robotteknologi kommer ind i billedet, tilføjer han.

Undersøgelsen og rapporten er støttet af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Danish Life Science Cluster arranger et helt spor om robotter på WHINN – Week of Health and Innovation i samarbejde med Odense Robotics, Teknologisk Institut, Syddansk Sundhedsinnovation, CCR – Center for clinical robots og SDU.

Læs rapporten “Robotter i sundhedssektoren – innovation og barrierer i Danmark og verden” her:

Robotter i sundhedssektoren (Teknologisk Institut, 2022)

Tekst og foto: Teknologisk Institut

For mere information

Forretningsleder

Birgitte Østergård Sørensen

Teknologisk Institut
Robotteknologi
+45 72 20 15 25