Netværk for mobile robotter i sundhedssektoren

Netværk for mobile robotter i sundhedssektoren skaber videndeling og matchmaking omkring mobile robotter på tværs af regioner, virksomheder og andre offentlige aktører inden for sundhedssektoren. Netværket drives af Odense Robotics, Syddansk Sundhedsinnovation og Danish Life Science Cluster.

Hvorfor deltage i netværket?

Netværk for mobile robotter i sundhedssektoren samler aktører med interesse for området og fremmer en gensidig udveksling af viden og matchmaking blandt deltagerne. Det er deltagerne selv, der foreslår emner til netværkets møder – og kommer med ideer til arbejdsgrupperne. I netværket bliver der behandlet emner om alt fra IKT-referencestruktur til juridiske og økonomiske overvejelser i forbindelse med anskaffelse af mobile robotter i sundhedssektoren. Deltagerne bliver præsenteret nye projekter, som de kan byde ind på, ligesom de bliver opdateret omkring igangværende og afsluttende projekter inden for mobile robotter og sundhedssektoren. Det skaber et læringsrum, hvor deltagerne kan lære af hinanden og udveksle erfaringer og resultater.

Hvor tit mødes vi?

Netværket afholder 4 årlige møder á 4 timers varighed.

Hvert møde består af mindst 3 spændende oplæg.

Baggrunden for netværket

Fremtidens sundhedsvæsen kommer ikke udenom robotteknologien – det er en vigtig del af løsningerne til effektivisering. Med dette fokus lancerede RoboCluster og Syddansk Sundhedsinnovation tilbage i november 2017 Netværk for Mobile Robotter i Sundhedssektoren. I januar 2019 trådte Innovationsnetværket Danish Healthtech, del af Welfare Tech, ind og blev en del af partnergruppen.

Ved årsskiftet 2021 er der sket forskellige ændringer. Der er etableret nye klynger. RoboCluster nu er en del af Danmarks nationale robot- og droneklynge, Odense Robotics. Og Welfare Tech, er nu del af Danmarks nationale life science og velfærdsteknologi-klynge, Danish Life Science Cluster. Det har ingen betydning for vores netværk. Odense Robotics, Syddansk Sundhedsinnovation og Danish Life Science Cluster samarbejder fortsat om netværket og kommende netværksmøder.

Advisory Board

Advisory Boardet består af repræsentanter fra både det offentlige, private og partnerkredsen:

  • Louise Halgaard Gotfredsen, konstitueret chefkonsulent, Syddansk Sundhedsinnovation
  • Ole Georg Andersen, Odense Robotics
  • Jane Nøhr, enhedschef, Danish Life Science Cluster
  • Esben Hansen, teknisk leder, Center for Clinical Robotics på OUH
  • Kenneth Bo Pedersen, projektleder, FM Bispebjerg og Frederiksberg hospitaler
  • Peter Buchreitz Thesbjerg, Product Manager, MiR Mobile Industrial Robots
  • Marianne Winther, ABENA
  • Birgitte Østergård Sørensen, forretningsleder, Teknologisk Institut
  • Niki Nicolas Grigoriou, CEO, Intelligent Systems.
  • Carsten Emil Sikker Hansen, Logistikkonsulent, Sjællands Universitetshospital

Hvordan kommer du med i netværket?

Netværket er åbent for alle, der har relevant tilknytning og seriøs interesse for området, mobile robotter i sundhedssektoren. Deltagelse i netværket kræver ikke, at du er medlem af en af klyngerne.

Det er gratis at deltage.

Vil du høre mere om netværket og/eller være med som deltager på et kommende netværksmøde, så ring eller send os en mail (se kontaktinformation øverst på siden).

Kontakt os og vær med i netværket

Netværk for mobile robotter i sundhedssektoren er et udviklingsnetværk i Danish Life Science Cluster. Se vores tre typer af netværk her.

Bliv medlem af Danish Life Science Cluster