Møde i netværk for mobile robotter i sundhedssektoren

Netværket for mobile robotter i sundhedssektoren inviterer til netværksmøde hos Regionshospitalet Gødstrup. Fokus på dette netværksmøde er implementering af AGV’er på danske hospitaler.

På dette netværksmøde får vi besøg af Thomas Kirketerp og Kasper Kvols Hvidbjerg fra Driftsafdelingen, Gødstrup Regionshospital, som skal tale med os om implementering af AGV’er på hospitalet. 

Herudover byder arrangementet også på en rundvisning på hospitalet, når vi skal se, hvordan AGV’erne opererer i en såkaldt “tour de AGV”. 

Odense Robotics, Syddansk Sundhedsinnovation, Teknologisk Institut og Danish Life Science Cluster afholder i samarbejde netværksmøder, som har til formål at skabe videndeling og matchmaking omkring mobile robotter på tværs af regioner, virksomheder og andre offentlige aktører inden for sundhedssektoren, hvor robotteknologien er en vigtig del af løsningerne til effektivisering af fremtidens sundhedsvæsen. 

Bliv gratis medlem af netværket 

Ønsker du at blive medlem af Netværk for Mobile Robotter i Sundhedssektoren, kan du blot tilmelde dig arrangementet. Det kræver ikke, at du er medlem af klyngerne for at deltage i dette netværk. Du skal dog have relevant tilknytning og seriøs interesse for området. Det er gratis at deltage. 

Program

11:30 – 12.00 Netværk

12:00 – 12:05 Velkomst 
v/ Louise Halgaard Gotfredsen, Konstitueret chefkonsulent, Innovativt byggeri og drift, Syddansk Sundhedsinnovation

12:05 – 12:35 Idriftsættelsen af AGVere på Gødstrup 
v/ Thomas Kirketerp, Logistikkoordinator og kollega Kasper Kvols Hvidbjerg, Driftsafdelingen, Gødstrup Regionshospital

12:35 – 13:15 Networking og Tour de AGV 
Rundvisning i AGV-området (deltagerne opdeles i to hold. Mens det ene er på rundvisning netværker de andre)

13:15 – 13:30 Netværk, kaffe og kage 

13.30 – 14:15 Universal robot flådestyring og fordele på hospitaler
v/ Aldus von der Burg, CEO, Meili Robots

14:15 – 14:55 Netværk 

14:55 – 15:00 Tak for i dag