Vi skal lære af dem, der allerede kan – få ny viden om implementering og skalering af teknologi

Hvis vi skal blive bedre til at implementere velfærdsteknologi i danske kommuner, må vi hente viden fra nogen, der lykkes. Derfor inviterer Danish Life Science Cluster nu eksperter fra andre nordiske lande til at gøre os skarpere på, hvordan vi lykkes med at implementere og skalere løsninger som eks. medicindispensere.

Det kan være vanskeligt at implementere værdiskabende velfærdsteknologier i de danske kommuner. Det hører vi ofte fra både medarbejdere og leverandører af teknologierne.

Men hvorfor halter vi bagud i Danmark? Og hvad kan vi lære af vores nordiske naboer?

– Gang på gang støder vi på barrierer, når vi forsøger at skalere en ny løsning. Derfor må vi hente viden og inspiration udefra, og vi ser frem til at lære mere om, hvordan man lykkes med skalering og implementering i andre lande, siger Sander Lorell, sundhedskonsulent i Næstved Kommune.

Han er en del af en arbejdsgruppe under Danish Life Science Cluster, som nu inviterer til nordisk inspirationsdag med fokus på medicinhåndtering og andre velfærdsteknologier.

Kom og hør erfaringer fra både Sverige, Norge og Finland ved konferencen ’Skaler med succes: Medicinhåndtering og teknologi med nordisk inspiration’.

Mød en af oplægsholderne her

Læs mere og tilmeld dig i enten København eller Aarhus.

Danish Life Science Cluster driver også Netværk om medicinhåndtering.Læs om: Netværk om medicinhåndtering

Svært at skabe en vedvarende løsning

Struer Kommune har arbejdet med implementering af medicinløsninger til borgere i eget hjem i en årrække, og kommunen er også med i arbejdsgruppen bag de to arrangementer. Fra Struer Kommune fortæller udviklingskonsulent Aniette Weibrecht, at hun oplever, at det er svært fastholde medicinteknologier som en vedvarende løsning.

– Vi har en gruppe borgere, som er glade for at have deres egen medicindispenser, men efter mange års arbejde kæmper vi stadig med at få teknologien ud i en størrelsesorden, som virkelig batter og i det hele taget at få medicindispensere til at være et naturligt arbejdsredskab og en bæredygtig økonomisk beslutning, fortæller Aniette Weibrecht.

I de bedste perioder har Struer Kommune ca. 50 borgere på medicinløsninger.

Udfordrende med stor mangfoldighed af aktører

Både Aniette Weibrecht og Sander Lorell peger på, at udfordringerne med at implementere velfærdsteknologier langt fra kun handler om teknik, og dét er med til at komplicere processen.

– Netop på hjemmeplejeområdet har vi en stor mangfoldighed af aktører, og det er berigende på mange punkter men kan også skabe kompleksitet, når vi ser på nye løsninger. For at en implementering giver størst værdi, skal vi vende hele organisationens tankegang, så vi begynder at arbejde anderledes, og det er en enorm opgave, forklarer Aniette Weibrecht.

Samarbejde med apoteker giver værdi

Sander Lorell og Næstved Kommune ser frem til at lære, hvad repræsentanterne fra Sverige, Norge og Finland gør anderledes.

– Jeg tror, vi kan lære meget af at se på hvilket sammenligningsgrundlag, der findes. Jeg håber, at vi efter arrangementet kan udpege nogle punkter, hvor vi skal blive skarpere i vores egen organisation – og måske kan vi også dele vores erfaringer til gavn for andre, fortæller Sander Lorell.

En af de ting, der giver værdi i Næstved Kommune, er, samarbejdet med de lokale apoteker, som sørger for at fylde medicin op i borgernes medicindispensere. Det betyder, at farmaceuterne også tager sig af receptfornyelser hos de praktiserende læger.

– Vi sparer tid ved at samarbejde med apotekerne, for ofte har farmakonomerne en viden, som kan bidrage til beslutningen om den rigtige medicin til den enkelte borger. Desuden mener vi, det er positivt, at vi offentlig myndighed lægger opgaver ud til apotekerne via denne samarbejdsaftale, forklarer Sander Lorell.

Få konkrete metoder til jeres videre arbejde

På konferencerne i både Aarhus og København vil deltagerne møde oplægsholdere fra Norge, Finland og Sverige, som vil dele deres viden og erfaringer om succeser med implementering og skalering.

Med udgangspunkt i den viden, vi får i løbet af dagen, arbejder vi målrettet på at finde konkrete metoder til det videre arbejde med implementering af medicinteknologier. Deltagerne bliver inddelt i mindre grupper og får hjælp fra konferencens eksperter.

Tilmeld dig Skaler med succes: Medicinhåndtering og teknologi med nordisk inspiration – enten i Aarhus eller i København

Arrangører

  • Assens Kommune
  • Blue Nordics
  • Danish Life Science Cluster
  • Københavns Kommune
  • MedicCare
  • Næstved Kommune
  • Ruff & CO. Business Innovation
  • Sincera
  • Specific Care
  • Struer Kommune

Arrangementerne er medfinansieret af Den Europæiske Union.

For mere information

Community Manager

Lotte Aagard Kappel

Danish Life Science Cluster
HUB Midtjylland
+45 2346 3260