Projektleder søges til innovation og bedre brug af sundhedsdata

Jobopslag i Danish Life science Cluster

Danish Life Science Cluster søger en dygtig projektleder til Data Redder Liv-partnerskabet, som skal udvikle, lede og fremme aktiviteter, der bidrager til bedre brug af sundhedsdata. Arbejdssted: Danish Life Science Clusters Hub Hovedstaden, Cobis, København N.

Stillingen er besat

Vil du være med til at skabe Danmarks nye life science-klynge?

Udvikle viden om sundhedsdata og deres anvendelsesområder?

Bidrage til analyser, netværk og innovationssamarbejder, der styrker udviklingssamarbejdet mellem offentlige og private parter?

Og skabe værdi, erhvervsvækst og bedre sundhed i samfundet?

Projektleder til Data Redder Liv

Danish Life Science Cluster søger en dygtig projektleder til Data Redder Liv-partnerskabet, som skal udvikle, lede og fremme aktiviteter, der bidrager til bedre brug af sundhedsdata. Du får ansvar for koordinering og gennemførelse af analyser til bedre brug af sundhedsdata i samarbejde med bl.a. Sundhedsministeriet, Erhvervsministeriet samt en række eksterne konsulenthuse. Du vil understøtte og udvikle eksisterende sundhedsdatainitiativer og medvirke til at starte nye forskningsbaserede innovationsaktiviteter op inden for de datadrevne teknologiområder.

Du bliver en del af et team, der arbejder på tværs af sundhedsteknologi, innovation og life science. Som Danmarks nationale sundhedsklynge har vi en stærk regional forankring via hubs i hele landet. Vores opgave er at bygge bro mellem virksomheder, videninstitutioner og organisationer inden for life science og velfærdsteknologi, for derigennem at understøtte videndeling og drive innovation og videnbaseret vækst.

Som projektleder i Data Redder Liv-partnerskabet får du til opgave at:

 • udvikle og lede initiativer i partnerskabet (projektporteføljen fastlægges løbende årligt)
 • afholde workshops og andre relevante aktiviteter til bl.a. videnindsamling og fagligt netværk
 • bidrage til udvikling og fremme af viden om brug af sundhedsdata
 • bistå med analyse- og udviklingsaktiviteter i internationalt og nordisk samarbejde

Som projektleder for analyseaktiviteter får du til opgave at:

 • projektlede igangværende analyseopgaver for bedre brug af sundhedsdata
 • deltage i projektgrupper i samarbejde med eksterne konsulenter og partnere
 • sekretariatsbetjene styregrupper i samarbejde med eksterne konsulenter
 • bidrage til formidling af resultater i medier, på SoMe, konferencer og events

Som projektleder i Danish Life Science Clusters Hub Hovedstaden får du til opgave at:

 • drive aktiviteter, som styrker forskning, udvikling og innovation i danske life science-virksomheder, særligt SMV’er inden for AI-området
 • bygge bro mellem videninstitutioner, virksomheder og sundhedssektor med henblik på at identificere og løse udfordringer, der kan omsætte forskning til nye kommercielle løsninger
 • holde oplæg om Danish Life Science Cluster og konkrete initiativer på events og konferencer

Med din baggrund har du:

 • en relevant akademisk baggrund, fx samfundsfaglig eller sundhedsfaglig suppleret med projektledelse eller lignende innovative ledelsesdiscipliner, vil være en fordel
 • 3-5 års praktisk erhvervserfaring fra life science eller velfærdsteknologiske virksomheder og/eller erfaring fra relevante klyngeorganisationer eller forskningsmiljøer
 • viden om sundhedsdata og deres anvendelsesområder, samt AI-området og sundhedsteknologier generelt
 • erfaring eller interesse for porteføljestyring på tværs af forskellige programmer
 • erfaring i at etablere tværsektorielle partnerskaber
 • gode analytiske kompetencer
 • erfaring med fundraising (gerne fra fx fonde, EU, offentlige programmer og virksomheder)
 • gode formidlings- og kommunikationskompetencer med dansk og engelsk på forhandlingsniveau
 • forståelse for og erfaring med at arbejde i et sundhedsfagligt, kommercielt og politisk præget miljø

På den personlige side kommer du længst hvis du er:

 • selvkørende, mobiliserende og proaktiv
 • eksternt fokuseret og en stærk netværker
 • har gode samarbejdsevner og et godt humør

Tiltrædelse: Snarest muligt.
Arbejdssted: Cobis, Ole Maaløes Vej 3, 2200 København N.

Vi lægger stor vægt på kontinuerlig faglig og personlig udvikling. Vi stræber efter en passende balance mellem arbejds- og privatliv og tilbyder gode muligheder for at tilrettelægge arbejdet fleksibelt. Du skal forvente en mindre grad af rejseaktivitet i forbindelse med besøg hos samarbejdspartnere i hele Danmark og Norden, samt at enkelte møder og netværksaktiviteter afholdes udenfor normal arbejdstid.

Ansøgning

Alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge.

Send gerne din ansøgning allerede i dag, da vi løbende indkalder relevante kandidater til samtale.

Få yderligere oplysninger om stillingen og Danish Life Science Cluster ved henvendelse til sekretariatschef og General Manager i Data Redder Liv, Thomas Rosenfeldt, tlf. 6119 1853.

Ansøgninger vedlagt CV og dokumentation for uddannelse og tidligere beskæftigelse sendes til Thomas Rosenfeldt, tro@danishlifesciencecluster.dk.

Læs også: Erfaren projektleder søges til nyt job i vores hub i Region Sjælland