Circular Co-Creation (CCC)

CCC-projekt Fra produkt til serviceorienteret design

MTIC circular co-creation har haft til formål at etablere 15 innovationssamarbejder mellem virksomheder (der leverer til sundheds- og velfærdssektoren), forsknings- og uddannelsesinstitutioner (AU og VIA) samt hospitalerne og kommunerne i Region Midtjylland.

Op til 45 små- og mellemstore virksomheder deltager i innovationssamarbejderne. Virksomhederne vil undervejs gennemgå en struktureret og faciliteret proces, hvor deres fælles forretningside til et nyt produkt til sundheds- og velfærdssektoren screenes, vurderes og testes i forhold til behovet i driften, udvikling af koncept og check af teknologi, markedsresearch og vurdering af det endelige produkts mulighed for rent faktisk at blive købt og komme i drift i den offentlige sundheds- og velfærdssektor. Produktets globale potentiale og mulighed for videre finansiering vurderes også undervejs.

Projektet giver virksomhederne optimale muligheder for at teste deres ideer og udvikle nye produkter til sundheds- og velfærdssektoren i et tæt samarbejde. Virksomhederne skal findes i krydsfeltet mellem sundhedsteknologiske virksomheder og virksomheder, der arbejder inden for fødevarer, IKT eller kreative erhverv.

Circular Co-Creation er et samarbejde mellem Region Midtjylland, Aarhus Universitet, VIA University College og 14 kommuner i Region Midtjylland. Projektet fokuserer på at inddrage alle relevante parters viden og kompetencer på det rigtige tidspunkt i forhold til at udvikle de bedst mulige nye koncepter, prototyper, løsninger eller forretningsmodeller, som samtidig kan effektivisere driften i den offentlige sundheds- og velfærdssektor.

Efter endt projektperiode har målet været, at der er udviklet 15 nye koncepter, prototyper eller løsninger, som virksomhederne kan gå videre med at kommercialisere og markedsintroducere.

Se bevilgede projekter her

Bliv medlem af Danish Life Science Cluster