Webinar: Digitale sundhedskompetencer – et grundlag for større udbytte af digitale sundhedsteknologier

Digitale teknologier bliver en større og større del af behandling og pleje i sundhedsvæsenet. I dette webinar kan du få mere viden om, hvordan vi i fællesskab kan skabe større udbytte af digitale sundhedsteknologier gennem mere opmærksomhed på digitale sundhedskompetencer.

Med den konstante udvikling i brugen af digitale sundhedsteknologier bliver det vigtigere end nogensinde før, at sundhedsteknologierne matcher brugernes kompetencer til at anvende dem, samt at vores sundhedsprofessionelle er i stand til at understøtte borgere/patienter og pårørende i brugen af sundhedsteknologierne.

Med andre ord skal vi sikre os, at digitale sundhedsteknologier tilpasses niveauet af digitale sundhedskompetencer hos brugerne, eller vi skal øge niveauet af digitale sundhedskompetencer hos borgere/patienter, pårørende og sundhedsprofessionelle.

Vær med på dette webinar, hvor vi med afsæt i praksisnære eksempler og ny forskning vil dykke ned i:

  • Hvad digitale sundhedskompetencer er
  • Hvorfor det er relevant for alle, der arbejder med udvikling eller brug af sundhedsteknologi at forholde sig til digitale sundhedskompetencer
  • Hvad vi ved om niveauet af digitale sundhedskompetencer i Danmark
  • Hvordan hver enkelt interessent kan bidrage til udvikling af teknologier, som matcher niveauet af digitale sundhedskompetencer hos brugerne eller bidrage til at øge niveauet af digitale sundhedskompetencer hos borgere/patienter, pårørende og sundhedsprofessionelle

Indholdet i webinaret bygger primært på nye forskningsresultater fra forskningsprojektet IDEAHL og afholdes af Forskningscenter for Sundhed og Anvendt Teknologi på Professionshøjskolen UCN. Webinaret er relevant for både sundhedsprofessionelle, life-science virksomheder, professionsfaglige uddannelsesinstitutioner, patientforeninger og faglige organisationer.

Der er ikke ét endeligt facit på, hvordan vi styrker udbyttet af digitale sundhedsteknologier, men med fælles ansvar kan vi skubbe tingene i den rigtige retning, så kom og bidrag med dine perspektiver og vær med til at sætte dagsordenen for, hvordan arbejdet med digitale sundhedskompetencer kan udvikle.

Webinaret gennemføres med støtte fra Danish Life Science Cluster og er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

Program for webinaret

12.00-12.15 Velkomst og præsentation af IDEAHL
v. Forskningsleder Diana Schack Thoft

12.15-12.30 Hvad er digitale sundhedskompetencer, og hvorfor er det relevant at have for øje?
v. Lektor Lisa Korsbakke Emtekær Hæsum

12.15-12.30 Sådan kan vi sammen skabe et større udbytte af digitale sundhedsteknologier: Resultater fra IDEAHL-projektet
v. Lektor Jacob Østergaard Madsen og Forskningsleder Charlotte Brun Thorup

13.00-13.45 (inkl. 15 minutters pause)
Meld dig på ét af følgende tre spor:

  • Virksomhedsspor: Udvikl endnu mere brugbare sundhedsteknologier gennem et større fokus på digitale sundhedskompetencer
  • Praksisspor: Skab et større udbytte af digitale sundhedsteknologier for patienter, pårørende og sundhedsprofessionelle gennem et større fokus på digitale sundhedskompetencer
  • Uddannelsesspor: Klæd fremtidens sundhedsprofessionelle på til fremtidens digitale sundhedsvæsen gennem et større fokus på digitale sundhedskompetencer

13.45-14.30 (inkl. 15 minutters pause) Opsamling i plenum

14.30-15.00 Afrunding og tak for i dag

 

Hvad er digitale sundhedskompetencer?

 

Tilmeld dig her