Innovationsnetværk for multisygdom

I netværket skaber vi samarbejder på tværs af virksomheder, forskere, patienter og sundhedsprofessionelle for at skabe bedre løsninger for multisyge. Vi udveksler viden og bygger bro mellem dem, der designer løsninger, og dem der har brug for dem. Vær med, hvis du også vil gå målrettet efter at få løsninger implementeret igennem ansøgerkonsortier, forskningsprojekter og pilotforsøg.

Hvorfor deltage i netværket?

Multisygdom er en af de helt store udfordringer i sundhedssystemet – og problemet bliver kun større. I netværket vil vi skabe alliancer og arbejde på tværs af virksomheder, hospitaler, universiteter. Netværket har fokus på at samle viden om nye løsninger med patienten i centrum og til at skabe mere lighed i sundhed, gennem at alle kan få den behandling de har brug for på tværs af diagnoser.

Formålet med netværket

I takt med stigende levealder og muligheder for behandling i vores sundhedsvæsen stiger andelen af multisyge og næsten halvdelen af den danske befolkning lider i dag af to eller flere kroniske sygdomme.
Samtidig findes der i sundhedsvæsenet i dag få løsninger på den udfordring, det er for patienterne at leve med flere diagnoser, behandlings- og medicinforløb. Der er også en stor social slagside, når vi ser på, hvem der rammes af multisygdom.
I netværket inviterer vi virksomheder, forskere, læger, sygeplejersker og patienter med til at skabe viden om, hvordan vi løser udfordringen med multisygdom. Og vi forsøger at komme med robuste svar på, hvad det kræver at løse udfordringen så patienterne får sammenhængende, meningsfulde og effektive forløb, som skaber sundhed og øget livsglæde.

Hvem står bag netværket

Roskilde Universitet (RUC), Lise Philipsen, 4089 3706, liph@ruc.dk
Videns- og forskningscenter for multisygdom og kronisk sygdom, Slagelse Hospital, Region Sjælland, Anne Frølich, anfro@sund.ku.dk

Innovationsnetværk for Multisygdom er et udviklingsnetværk i Danish Life Science Cluster. Se vores tre typer af netværk her.
Netværket er støttet af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

Bliv medlem af Danish Life Science Cluster