Sundhed tæt på borgeren – fælles løsninger på tværs af sektorer

Vær med til at finde fælles løsninger, når vi inviterer til dialog mellem regioner, kommuner, klinikere og virksomheder!

Et godt samarbejde mellem sygehuse, kommuner og almen praksis er grundstenen i at skabe sammenhængende behandling. I et presset sundhedsvæsen kan innovative løsninger gøre samarbejdet lettere, så patienterne får bedre behandling tættere på. Derfor bringer vi regioner, kommuner, praktiserende læger og virksomheder sammen, når stiller spørgsmålet:

Hvad er det, der får de nære løsninger til at virke?

Dagen vil byde på præsentationer og erfaringsudveksling af innovative løsninger og samarbejdsmodeller inden for sundhedssektoren.

Bliv inspireret af:

  • Regionale erfaringer med at skabe sundhed tæt på borgeren
  • Eksempler på den gode interaktion mellem praktiserende læge, borgeren og det nære sundhedsvæsen
  • Innovation, der understøtter sammenhængende behandling
  • Hospitalets rolle når sundheden ’kører ud’ til patienterne
  • Sundhedspersonalets oplevelse af telemedicinske løsninger
  • Digitale kompetencer hos patienter og pårørende

  Læs mere om innovationsnetværk for multisygdom her

Program

09.00-09.20 Registrering, netværk og croissant

09.20-09.30 Velkommen v/Anne Frølich, Videns- og forskningscenter for multisygdom og kronisk sygdom, Slagelse Hospital

09.30-10.00 ”Implementering og evaluering af aftalen om 72-timers behandlingsansvar – hvordan kan erfaringerne bruges fremadrettet til at styrke det tværsektorielle samarbejde?” og ”Evaluering af mobilklinikordningen – en model i forhold til at sikre behandling til sårbare grupper i almen praksis”, Sektionschef Michaela Louise Schiøtz, Postdoc Elise Harder Christensen, Sektion for Tværsektoriel Forskning, Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Frederiksberg Hospital

10.00-10.30 ” GeriKom – tværsektorielt og tværfagligt samarbejde om de skrøbeligste borgere, når SUH rykker ud”, Afdelingslæge Nina Gunge Riberholt, Klinisk udviklingssygeplejerske Kristine Mildahl Kjærgaard, Medicinsk Afdeling SUH Køge, Sygeplejerske Maria Sloth Grønvall, Sygeplejerske Christina Dam Ljørring, Rehabiliteringscenter Hedebo, Greve Kommune

10.30-10.45 Pause og netværk

10.45-11.15 ”Erfaringer med telemedicin til patienter med hjertesvigt og KOL”, Specialkonsulent Anders Horst-Petersen, TeleCare Nord, Region Nordjylland

11.15-11.45 ”Hvordan samtænker vi sundhedsløsninger mellem hospital, hjemmebehandling og almen praksis i regionerne?”, Overlæge med ansvar for innovation Nadia Lander Landex, Sundhedsinnovation Region Sjælland

11.45-12.15 Paneldebat: Hvordan lykkes den nære sundhed i regionerne?

12.15-13.00 Frokost og netværk

13.00-13.30 ”Fragmenterede patientforløb – Konsekvenser for patienter og mulige veje frem”, Seniorforsker Anders Prior, Forskningsenheden for Almen Praksis, Aarhus Universitet

13.30-14.00 ”En patientcentreret behandlermodel for patienter med kompliceret multisygdom: Et RCT-studie i almen praksis, kommuner og hospitaler”, Seniorforsker Sanne Lykke Lundstrøm, Seniorforsker Iben Charlotte Aamann, Videns- og forskningscenter for multisygdom og kronisk sygdom, Slagelse Hospital

14.00-14.15 Pause og netværk

14.15-14.45 ”Udvikling af en ”læringsramme” for borgere med KOL, som er supporteret af digitale sundhedspraksisfællesskaber, samt nødvendige kompetencer hos sundhedspersonalet, som indgår i digitale praksisfællesskaber med borgerne”, Ph.d.-studerende Camilla Wong Schmidt, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet

14.45-15.15 ”Patient- og behandleroplevelser i PreCareKOL og eHospitalet”, Projektleder, Adjunkt Mai-Britt Hägi-Pedersen, Det Nære Sundhedsvæsen, Region Sjælland, Professionshøjskolen Absalon

15.15-15.45 ”AcuCare: Akutindlæggelser i eget hjem – En ny samarbejdsmodel på tværs af offentlige og private aktører”, Luuk van den Poll Thomsen, Fonden for Innovation og Erhvervssamarbejde i Region Sjælland (FIERS)

15.45-16.00 Fundingmuligheder i Erhvervsfyrtårn Life Science, Julie Justi, Danish Life Science Cluster

16.00-16.30 Netværk og tak for idag

For yderligere spørgsmål til arrangementet, kontakt:

Lise Philipsen
Life Science Specialkonsulent
Eksterne Samarbejder
Roskilde Universitet
Mobil +45 40 89 37 06
Telefon +45 46 74 32 96
e-mail: liph@ruc..dk