Samarbejdsforum

Samarbejdsforum er et regionalt netværk, som skal sikre partnernes videndeling, igangsætning, koordinering og fremdrift af aktiviteter, og derved muliggør udvikling og implementering af sundheds-og velfærdsteknologiske løsninger i overensstemmelse med Danish Life Science Cluster’s formål.

Hvorfor deltage i netværket?

Samarbejdsforum muliggør udviklingen og implementeringen af sundheds- og velfærdsteknologiske løsninger i Nordjylland. Formålet er at skabe et regionalt forum, hvor partnerne er samlet på tværs af offentlige og private aktører, hvilket øger muligheden for relationer og samarbejde på tværs.

Temaer i netværket

  • Sundheds- og velfærdsteknologi
  • Tværfagligt samarbejde
  • Implementering

Deltagere i netværket

Hvor tit mødes vi?

Samarbejdsforum mødes ca. fire gange om året.

Sådan kommer du med i netværket

Netværket er et regionalt forum, forbeholdt virksomheder og offentlige partnere fra Nordjylland.

Vi mødes næste gang

Se under netværksrelaterede arrangementer.

Netværk om samarbejdsforum er et udviklingsnetværk i Danish Life Science Cluster. Se vores tre typer af netværk her.

Netværket er medfinansieret af Den Europæiske Union.

Bliv medlem af Danish Life Science Cluster