• Kontakt
 • Tilmeld nyhedsbrev
 • Dansk Google EN
  Google translate
Dansk Google EN
Google translate

Samarbejdsforum

Regionalt netværk, som sikrer partnerne videndeling, igangsætning, koordinering og fremdrift af aktiviteter, der muliggør udvikling og implementering af sundheds-og velfærdsteknologiske løsninger i overensstemmelse med Danish Life Science Cluster’s formål.

Hvorfor deltage i netværket?

Samarbejdsforum muliggør udviklingen og implementeringen af sundheds- og velfærdsteknologiske løsninger i Nordjylland. Formålet er at skabe et regionalt forum, hvor partnerne er samlet på tværs af offentlige og private aktører, hvilket øger muligheden for relationer og samarbejde på tværs.

Temaer i netværket

 • Sundheds- og velfærdsteknologi
 • Tværfagligt samarbejde
 • Implementering

Deltagere i netværket

 • Region Nordjylland
 • Aalborg Kommune
 • Aalborg Universitet (AAU)
 • Professionshøjskolen UCN
 • SOSU Nord
 • ByLink
 • Binnex

Hvor tit mødes vi?

Samarbejdsforum mødes ca. fire gange om året.

Netværket er et lukket regionalt forum, forbeholdt deltagere fra Nordjylland.

Sådan kommer du med i netværket

Netværket er et lukket regionalt forum, forbeholdt deltagere fra Nordjylland.

Bliv medlem af Danish Life Science Cluster