Samarbejdsforum

Regionalt netværk, som sikrer partnerne videndeling, igangsætning, koordinering og fremdrift af aktiviteter, der muliggør udvikling og implementering af sundheds-og velfærdsteknologiske løsninger i overensstemmelse med Danish Life Science Cluster’s formål.

Hvorfor deltage i netværket?

Samarbejdsforum muliggør udviklingen og implementeringen af sundheds- og velfærdsteknologiske løsninger i Nordjylland. Formålet er at skabe et regionalt forum, hvor partnerne er samlet på tværs af offentlige og private aktører, hvilket øger muligheden for relationer og samarbejde på tværs.

Temaer i netværket

  • Sundheds- og velfærdsteknologi
  • Tværfagligt samarbejde
  • Implementering

Deltagere i netværket

Hvor tit mødes vi?

Samarbejdsforum mødes ca. fire gange om året.

Sådan kommer du med i netværket

Netværket er et regionalt forum, forbeholdt virksomheder og offentlige partnere fra Nordjylland.

Vi mødes næste gang

21. november 2022. Mødet er fysisk. Netværksdeltagere får tilsendt en direkte invitation.

Bliv medlem af Danish Life Science Cluster