Samarbejdsforum

Samarbejdsforum er et regionalt netværk, som skal sikre partnernes videndeling, igangsætning, koordinering og fremdrift af aktiviteter, og derved muliggør udvikling og implementering af sundheds-og velfærdsteknologiske løsninger i overensstemmelse med Danish Life Science Cluster’s formål.

Hvorfor deltage i netværket?

Samarbejdsforum muliggør udviklingen og implementeringen af sundheds- og velfærdsteknologiske løsninger i Nordjylland. Formålet er at skabe et regionalt forum, hvor partnerne er samlet på tværs af offentlige og private aktører, hvilket øger muligheden for relationer og samarbejde på tværs.

Netværket udvikler viden om best-practice inden for samarbejdsbaseret innovation for at understøtte bedre og hurtigere produktudvikling på sundhedsområdet. Både gennem identificering af barrierer for udvikling og implementering og hvad der konkret skal til for at lykkes med udvikling af ny teknologi. Netværket har et praksisnært fokus med repræsentanter fra virksomheder, en videninstitution, en kommuner, en professionshøjskole og en region.

Temaer i netværket

  • Sundheds- og velfærdsteknologi
  • Tværfagligt samarbejde
  • Implementering

Deltagere i netværket

Hvor tit mødes vi?

Samarbejdsforum mødes ca. fire gange om året.

Sådan kommer du med i netværket

Netværket er et regionalt forum, forbeholdt virksomheder og offentlige partnere fra Nordjylland.

Vi mødes næste gang

Se under netværksrelaterede arrangementer.

Netværk om samarbejdsforum er et udviklingsnetværk i Danish Life Science Cluster. Se vores tre typer af netværk her.

Netværket er medfinansieret af Den Europæiske Union.

Bliv medlem af Danish Life Science Cluster