Møde i Samarbejdsforum

Samarbejdsforum muliggør udviklingen og implementeringen af sundheds- og velfærdsteknologiske løsninger. Formålet er at skabe et forum, hvor partnerne er samlet på tværs af offentlige og private aktører, hvilket øger muligheden for relationer og samarbejde på tværs.

På dette netværksmøde tager vi udgangspunkt i de konkrete problematikker, der er forbundet med offentligt-privat-samarbejde. Hvad er barriererne? Og hvad skal der helt konkret til for at løse dem?

Netværksmødet afholdes på dansk.

Læs mere om Samarbejdsforum her

Program (opdateres)

 • Velkommen og introduktion til implementeringsforløb
  v. Marlene Højstrup Jensen, Community Manager, Danish Life Science Cluster
 • Præsentation af udkast til årshjul for implementeringsforløb
  v. Tommy Hebsgaard Søltoft Henriksen, projektleder, Danish Life Science Cluster og Marlene Højstrup Jensen, Community Manager, Danish Life Science Cluster
 • Cases: Succesfuld implementering – hvorfor lykkedes vi?
  v. Aalborg Kommune, Vesthimmerland Kommune m.fl.
 • Diskussion: Identificering af parametre i fremlagte cases, som understøtter den succesfulde implementering
 • Tak for i dag

Arrangementet er medfinansieret af Den Europæiske Union.

Tilmeld dig her