Behov for gennemsigtighed – Sundhedspersonalet skal kunne se en tydelig værdi af nye dataløsninger

Mere behandling og monitorering vil fremover ske fra borgernes eget hjem. Derfor er fremtidens sundhedsvæsen afhængig af en smidig overførsel af data mellem eks. praktiserende læge og sygehusene. Mange leverandører er klar med løsninger – men sundhedspersonalet kræver et skarpt fokus på værdi og sikkerhed.

Sygehusene skal gøres robuste nok til fremtidens mange ældre og multisyge.

Men det er i høj grad uden for de specialiserede sygehuse, at løsningerne skal findes, udtaler Søren Brostrøm, formand for Robusthedskommissionen, til Altinget i forbindelse med kommissionernes anbefalinger i september 2023.

– Fremtidens udfordringer skal håndteres i verdenen uden for hospitalsgangene. Det er der, den store forandring sker. Det er her, det store skift bliver, og hvor der er behov for ressourcer, siger han.

Og det er netop verden uden for hospitalsgangene, som netværket Care@home har fokus på, for behandling og diagnostik i hjemmet er en forudsætning for at vi kan bevare et bæredygtigt sundhedsvæsen. Sådan lyder det bl.a. fra FIERS – Fonden til Innovation og Erhvervssamarbejde i Region Sjælland, som sammen med Danish Life Science Cluster står bag netværket Care@home.

Ikke plads til flere nye systemer

Èn af de helt store udfordringer ved at  placere mere behandling i borgernes eget hjem er håndteringen af sundhedsdata på tværs af sektorerne. Sundhedsdata og sektorovergange var derfor temaet på seneste netværksmøde i Care@home.

Her delte ph.d. og projektleder Pia Pinholt Munksgaard erfaringer om projektet SAMBLIK på Steno Diabetes Center Aarhus. Projektet har udviklet et it-løsning, der giver behandlere på tværs af sektorerne et sygdomsspecifikt patientoverblik. Formålet med it-løsningen er at dele data på tværs af sektorer, så det bliver et redskab for de sundhedsfaglige til at få det fulde overblik over patientens forløb.

– Der er ingen tvivl om, at klinikerne er glade for en løsning, der giver overblik over data fra flere sektorer. Men vi oplever, at implementeringsfasen kan blive udfordret, hvis man præsenterer en ny løsning som et nyt system. Vi skal have tanke for, at personalet arbejder i en travl hverdag, hvor der sjældent er tid til at navigere imellem forskellige systemer. Derfor er det en klar fordel, hvis nye løsninger kan integreres ind i eksisterende systemer, hvilket er noget vi undersøger i storskalaafprøvning af SAMBLIK-diabetes,  sagde Pia Pinholt Munksgaard til netværket Care@home.

I videoen demonstrerer Jesper Lodahl, stifter af virksomheden Levvel Health en løsning, der kan dele data direkte fra hjemmet til eks. den praktiserende læge.  

Husk hensynet til medarbejderne

Claus Beck Jeppesen, konsulent i Center for telemedicin i Region Midt, bakker op om, at der kan opstår udfordringer, når leverandørerne præsenterer nye løsninger, som kan transportere data på tværs af sektorer.

– Vi er altid meget opmærksomme på, hvordan borgerne tackler de nye løsninger, men vi skal have ligeså meget fokus på medarbejderne. Vi skal huske, at for hver ny løsning, der udvikles, er der en stor gruppe medarbejdere, der også skal oplæres og som skal tilpasse deres arbejde, fortæller Claus Beck Jeppesen.

Tidsbesparende for personalet og sikker for patienten

De to sygeplejersker Anja Rode Lave og Birgit Bech Pedersen enige i, at hensynet til sundhedsmedarbejderne skal i fokus, når der skal udvikles og implementeres nye løsninger.

– Sundhedspersonalet har en stresset hverdag, så det er vigtigt, at det er helt tydeligt, hvilken værdi de får ud af en ny løsning inden for sundhedsdata. Det skal være tydeligt, at løsningen både er tidsbesparende for personalet og sikker for patienten, mener de to som nu arbejder hos henholdsvis O2matic og Infiniti Medical A/S

Lige ved at knække koden

Virksomheden Enversion, der bl.a. arbejder med AI, prædiktioner og data-infrastruktur var vært ved netværksmødet. Sandra Hoffmann, salgsdirektør i Enversion siger:

– Vi star på tærsklen til en helt ny æra for arbejdet med sundhedsdata, og vi vurderer, at vi er lige ved at knække koden til at arbejde med data på helt nye måder. Det, der ikke kunne lade sig gøre i går, kan måske lade sig gøre i morgen. Derfor kan ingen af os stå alene på dette område. Uanset om man er leverandør eller aftager, så skal vi bruge hinandens erfaringer for at sætte hinanden i spil i en stærk dansk datadreven sundhedssektor, der lykkes på både kvalitet og kapacitet, mener Sandra Hoffmann.

Sandra Hoffmann, salgsdirektør i Enversion. 

Næste netværksmøde i Care@home afholdes på videnfestivalen WHIINN – Week og Health and Innovation torsdag den 9. nov. 2023.

Netværket er medfinansieret af Den Europæiske Union.

For mere information

Projektleder

Morten Larsen

Danish Life Science Cluster
HUB Midtjylland
+45 4022 8376