Sundhedsdata og sektorovergange

Hvordan håndterer vi i fremtiden sundhedsdata på tværs af sektorerne? Hvordan sikrer vi os, at brugen af sundhedsdata foregår inden for lovens rammer? Hvad er barriererne, og hvad kan være fremtidens løsning for at sikre et solidt udgangspunktet for den bedste hjemmebehandling?

Ny sundhedsteknologi udvikles i højere og højere grad på baggrund af sundhedsdata, og data bliver i fremtidens nære sundhedsvæsen en væsentlig forudsætning for at kunne tilbyde et bæredygtigt og trygt hjemmebehandlingstilbud til borgerne.

Derfor diskuterer vi adgangen til borgernes sundhedsdata på dette netværksmøde i netværket Care@home.


 Læs mere om netværket her

Borgernes sundhedsdata danner vigtig grund for behandling i eget hjem

Borgernes selvmonitorering og mestring af egen sygdom understøttes af sundhedsdata, og data udgør en vigtig kilde for de sundhedsprofessionelle på tværs af sektorerne i dialogen med og til behandlingen af borgerne.

Men det kræver, at borgernes sundhedsdata kan tilgås og anvendes af sundhedsprofessionelle på tværs af primær og sekundær sektor.

Når data i fremtiden i langt højere grad end nu vil blive anvendt på tværs af sektorerne i sundhedsvæsnet, rejser det naturligt spørgsmålene:

  • Hvem har adgang til hvilken form for data?
  • Hvordan kan virksomhederne spille en rolle?
  • Hvad kan lade sig gøre?
  • Hvordan sikrer man, at lovgivningen bliver overholdt?

Tilmeld dig netværksmødet, hvor du kan få ny viden – og dele ud af din egen.

Patientoverblik tværs af sektorerne

Med projektet SAMBLIK har Steno Diabetes Center Aarhus udviklet et it-løsning, der giver behandlere på tværs af sektorerne et sygdomsspecifikt patientoverblik. Formålet med it-løsningen er at dele data på tværs af sektorer, så det bliver et redskab for de sundhedsfaglige til at få det fulde overblik over patientens forløb.

Med udgangspunkt i behandling af type 2-diabetes vil Ph.D. og projektleder på Steno Diabetes Center Aarhus Pia Pinholt Munksgaard dykke ned i en af de store udfordringer i sundhedsvæsnet. Hun vil give os et indblik i arbejdet med at bruge data fra den fælles digitale infrastruktur til at skabe bedre patientforløb samt nogle perspektiver ift. barrierer og den videre udvikling af SAMBLIK.

Desuden vil Jesper Lodahl, grundlægger af og direktør i Levvel Health, vil give os et konkret indblik i, hvordan de har udviklet en it-platform, der gør det muligt at en specifik måling af en patient kan deles på tværs af sektorer – kommune, hospital og praktiserende læge. Han vil også dykke ned i, hvordan eHospitalet, set fra hans perspektiv som iværksætter med corporate innovations erfaring, opnåede succes på så kort tid.

På netværksmødet vil han med udgangspunkt i en konkret case demonstrere, hvordan de udviklede platformen, og dele eksempler på, hvordan løsningen fungerer i praksis, samt hvad andre kan gøre for at opnå lignende succes.”

Program

Kl. 14.00-14.10 Velkommen

Kl. 14.10-14.30 Patientoverblik med SAMBLIK v/ Pia Pinholt Munksgaard

Kl. 14.30-15.00 Speed-dating

Kl. 15.00-15.50 Kaffepause

Kl. 15.50.16.20 Levvel Platform – fjernmonitorering og hjemmebehandling v/ Jesper  Lodahl

Kl. 16.20-16.30 Tak for i dag

 Tilmeld dig arrangementet her