Få inspiration til jeres projekt om bedre mental sundhed eller lighed i sundhed – søg den åbne pulje

Erhvervsfyrtårn Life Science søger lige nu projekter, som skal være med til at skabe ny viden og nye løsninger inden for mental sundhed og lighed i sundhed. Mød her en række virksomheder og offentlige partnere, som er kommet et skridt nærmere deres mål ved at være en del af fyrtårnet. De foregående to år har projektets fokus været på sund vægt. Nu udbredes områderne til projekter inden for mental sundhed og lighed i sundhed.

Erhvervsfyrtårn Life Science er sat i verden for at prøve at løse nogle af de komplekse udfordringer, der findes på sundhedsområdet. Det kræver et neutralt møderum, hvor vi kan blive dygtigere af hinandens viden. Her samarbejder bl.a. virksomheder, kommuner, hospitaler og pensionskasser.

– Det har været givende at få hjælp til at få adgang til nogle af de offentlige organisationer, fx kommunerne, hvor vi gerne vil bidrage med vores løsning, siger Ditte Hjorth Laursen, forskningschef, LIVA Healthcare.

Læs mere om den åbne pulje i Erhvervsfyrtårn Life Science

LIVA Healthcare har deltaget i projekterne ’Overvind overvægt’ og ’Inspiration til et sundere liv’

Partnerskaber er grobunden for ny viden

Diana Arsovic Nielsen er formand for styregruppen i Erhvervsfyrtårn Life Science, og hun ser frem til at være med til at danne nye stærke partnerskaber, der skal gøre alle partnere dygtigere.

– Vi skal dele vores erfaring og viden på tværs af sektorerne, for at vi kan stå stærkere til at finde de rigtige løsningsmodeller, siger Diana Arsovic Nielsen, direktør i Danish Life Science Cluster.

Læs mere om: Erhvervsfyrtårn Life Science

Læs om nogle af fyrtårnets tidligere projekter her

Projekt Sunde arbejdspladser

Virksomheden SENS Innovation har udviklet et sensorsystem, som kan måle på det fysiske arbejdsmiljø for at kunne konkludere, om det fysiske arbejdsmiljø er sundt.

Kasper Lundberg Lykkegaard, CEO, SENS Innovation:

– Projekterne i Erhvervsfyrtårn Life Science giver os en unik base til at videreudvikle vores system. Det er nødvendigt, at vi har en direkte indgang ind på sundhedsområdet. Ellers får vi ikke adgang til den rette viden om behov og udfordringer hos patienter og medarbejdere. Derfor er vores samarbejde med sundhedspersonalet og forskerne vigtigt for udviklingen af vores løsning, siger Kasper Lykkegaard.

Sammen med Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og Novo Nordisk har SENS Innovation arbejdet i projekte Overvind overvægt, der udviklede en sammenhæng mellem et individuelt vægttabsforløb samt sundhedsfremmende og forebyggende tilbud gennem arbejdspladsen.

 

Vigtigt samspil mellem kommuner og virksomheder

Gladsaxe Kommune har bl.a. deltaget i projekterne ’Sunde børn’ og ’Læring for livet med gamification’

Ulrich Schmidt-Hansen, kommunaldirektør, Gladsaxe Kommune:

– Det spændende ved Erhvervsfyrtårn Life Science er at vi får skabt et tættere samspil med private aktører, så det bliver mere naturligt at vi rækker ud på tværs af det offentlige og det private.

 

Se også

For mere information

Projektleder

Kirsten M. Danielsen

Danish Life Science Cluster
HUB Hovedstaden
+45 2939 4481