Hvordan lykkes vi med at rykke sundhedssektoren hjem i stuerne? Få ny viden i netværket Care@home

Både borgere, patienter og medarbejdere møder inden længe en ny virkelighed, når mere behandling og monitorering fremover skal ske i hjemmene. Netværket Care@home har fokus på udfordringer og potentiale inden for nærsundhed – kom med til næste møde, hvor emnerne er begrebet health literacy og borgernes egenmestring.

En stor del af fremtidens sundhedsvæsen kommer til at ligge hjemme hos os borgere. Vi skal forvente, at vi hver især komme til at spille en større rolle i at mestre vores tilstand. Vi skal formentlig være med til at monitorere vores helbred, og relevante dele af kontakten til sundhedssektoren vil foregå via skærm eller telefon.

Det er i hvert fald nogle af tankerne i regeringens udspil om at styrke det nære sundhedsvæsen med mere behandling i eget hjem.

Kom med til næste netværksmøde i Care@home

Virksomheder og sundhedsmedarbejdere søger viden

Det betyder også, at der er stor efterspørgsel efter viden om, hvordan vi kan rykke sundhedsvæsnet tættere på borgerne. Hvilke løsninger virker, og hvilke erfaringer findes i ind- og udland?

Sammen med FIERS – Life Science Innovation i Region Sjælland driver Danish Life Science Cluster netværket Care@home, som netop adresserer de efterspørgsler og udfordringer, som følger fremtidsudsigterne.

– Vi kan tydelig mærke, at både virksomheder og medarbejdere i det offentlige er ivrige efter at vide mere, om hvordan de bedst muligt forbereder sig til den nye virkelighed. Derfor er Care@home-netværket højaktuelt, og vi ser frem til at bruge netværket som springbræt til at igangsætte nye aktiviteter og samarbejder, der skaber ny viden om, hvordan vi bedst lykkes med at flytte sundheden tættere på borgerne, siger Jan Kanne, sekretariatschef i FIERS.

Ny viden om kunstig intelligens og AI

På seneste netværksmøde var der fokus på forebyggelse og tidlig opsporing af borgere, der er i risiko for hospitalsindlæggelser. Kunstig intelligens kan medvirke til at forebygge hospitalsindlæggelser, lød det fra Tina Juul, direktør for forretningsudvikling i virksomheden IQVIA.

Det er i hvert fald erfaringerne fra Køge Kommunes hjemmepleje, der har gennemført Signatur-projektet Tidlig opsporing af borgere i den kommunale hjemmepleje. Erfaringer herfra er værdifulde, når ny teknologi skal implementeres for at styrke det nære sundhedsvæsen.

IQVIA har i samarbejde med Køge Kommune og Sjællands Universitetshospital udviklet et klinisk beslutningsstøtteværktøj til understøttelser af de sundhedsprofesionelle i hjemmesygeplejen. Værktøjet kategoriserer borgerne i risikogrupperne rød, gul og grøn ud fra bl.a. deres indlæggelseshistorie, ko-morbiditeter, kroniske lidelser og medicinforbrug. Erfaringer fra et afprøvningsstudie har vist, at beslutningsstøtteværkstøjet kan forudsige ca. halvdelen af hospitalsindlæggelserne inden for 30 dage.

Læs mere  om netværket Care@home – mod et bæredygtigt sundhedsvæsen

Erfaringer bliver værdifulde i det nære sundhedsvæsen

Værktøjet har været afprøvet i praksis, og skal nu fortsætte i et udbredelsesprojekt i samarbejde mellem med bl.a. Sjællands Universitetshospital og en række sjællandske kommuner. Tina Juul fortalte til Care@home-netværket, at samarbejdet mellem IQVIA og fx sundhedsmedarbejderne havde været afgørende for løsningen.

– Det er vigtigt, at medarbejderne er med helt fra begyndelsen, så løsningen udvikles efter deres behov og kan tilpasses deres fx deres arbejdsgange. Offentlig-private partnerskaber som dette blive helt afgørende for, at vi får realiseret det teknologiske potientiale, der skal bidrage til at aflaste hospitalerne, siger Tina Juul.

Kom med til næste netværksmøde

Næste møde i Netværket Care@home bliver 20. juni i København og overskrifterne bliver begrebet health literacy og borgernes egenmestring.

For mere information

Projektleder

Morten Larsen

Danish Life Science Cluster
HUB Midtjylland
+45 4022 8376