Er der en læge til stede – og hvad gør vi, når der ikke er?

Hvad kræver det af borgerne at være eksperter i egen sygdom? Hvad kræver det af det sundhedsfaglige personale, og hvad bliver medarbejdernes rolle i en fremtid, hvor store dele af monitoreringen og behandlingen varetages af borgerne i eget hjem? Kom med til netværksmøde i netværket Care@home.

I fremtidens nære sundhedsvæsen vil behandling og monitorering i langt højere grad end i dag varetages af borgerne selv. Men det vil stille store krav til borgerne og deres evne til at monitorere eget sygdomsforløb, forstå symptomer og reagere på dem og ikke mindst agere i et virtuelt univers, hvor dialogen med lægen og sygeplejersken foregår via en skærm.

På dette netværksmøde sætter vi spot på begrebet health literacy og borgernes egenmestring.

Vi har inviteret Lisa Korsbakke Emtekær Hæsum fra Sygeplejerskeuddannelsen og Forskningscenter Sundhed og Anvendt Teknologi, Professionshøjskolen UCN til at hjælpe os med at blive klogere på de sundhedsprofessionelles rolle ift. at støtte patienters egenmestring i et sundhedsvæsen, hvor deres behandling i højere og højre grad varetages i eget hjem.

Med udgangspunkt i konkrete cases vil hun udfolde, hvordan der konkret kan arbejdes med at imødekomme patienters sundhedskompetence og egenmestring med særligt fokus på det sundhedsfaglige personales rolle.

Herudover kommer Rikke Terp, Mac, PhD fra Herlev-Gentofte Hospital, som vil udfolde begreberne teknologiparathed og eHealth Literacy fra borgernes perspektiv. Hvad er ældre patienter og borgeres kompetence, forudsætninger og ønsker til egenmestring i et mere og mere digitaliseret sundhedsvæsen, og hvilken rolle kan sundhedsteknologien spille?
Rikke er sygeplejerske af baggrund.

Skynd dig at tilmelde dig sidste netværksmøde inden sommerferien. Der er begrænset antal pladser. Vi glæder os til at byde dig velkommen.

Program

Kl. 14.00 – 14.10: Velkomst
v/ Danish Life Science Cluster og FIERS – Life Science Innovation og Region Sjælland

Kl. 14.10 – 14.40: Støtte til patienters egenmestring gennem et øget fokus på at imødekomme deres individuelle sundhedskompetenceniveau
v/ Lisa Korsbakke Emtekær Hæsum

Kl. 14.40 – 15.10: Kort speeddating – lær hinanden at kende
v/ Lotte Kappel, Danish Life Science Cluster

Kl. 15.10 – 15.30: Kaffepause og netværk

Kl. 15.30 – 16.00: eHealth literacy og borgernes teknologiparathed
v/ Rikke Terp

Kl. 16.00 – 16.25: Spørgsmål og faciliteret diskussion

Kl. 16.25 – 16.30: Tak for i dag

Netværket Care@home henvender sig til ledere og nøglemedarbejdere i både kommuner, på hospitaler, i praksis, i industrien og fra uddannelses- og forskningsinstitutioner, der arbejder med velfærdsteknologi, det nære sundhedsvæsen og digitalisering.