Kan Big Data og kunstig intelligens skabe bedre ældrepleje i fremtiden?

Flere ældre borgere og færre varme hænder presser sundhedsvæsnet – ikke mindst i det nære sundhedsvæsen. Derfor kan kunstig intelligens være en smart løsning. Danish Life Science Cluster er med i et nyt projekt, Care-AI, som undersøger, hvordan kunstig intelligens kan bruges i ældreplejen.

15 danske kommuner var med da Care-AI Network-projektet holdt kick-off workshop på Professionshøjskolen Absalon i Slagelse. Chefer, projektledere og specialister fra den kommunale ældrepleje i Region Sjælland, Region Syddanmark og Region Hovedstaden var samlet for at for at identificere behov og muligheder for datadrevet beslutningsstøtte i ældreplejen.

– Care-AI Network vil opbygge et bæredygtigt og tværfagligt, netværk på tværs af den dansk-tyske grænse, som fremmer grænseoverskridende videnudveksling og samarbejde inden for kunstig intelligens, ældrepleje og organisatoriske udfordringer. Dette skal gøres ved at inddrage en bredere kreds af nationale og internationale forskningsinstitutioner, kommuner og virksomheder i såvel Danmark som Tyskland, fortæller lektor og ph.d. Ulla Skjødt fra Center for Sygepleje på Professionshøjskolen Absalon, der er lead-partner på Care-AI.

Bliv en del af netværket Care-AI

Digitalisering og kunstig intelligens giver muligheder for en bedre kvalitet i fremtidens ældrepleje

Digitalisering står højt på den politiske dagsorden i EU. Den teknologiske udvikling inden for kunstig intelligens (AI) og databehandling skaber helt nye muligheder for at understøtte medarbejdernes beslutningstagen i forhold til den enkelte borger, men også i forhold til at kunne forudsige, hvordan behov for pleje kan matches med medarbejderkompetencer. Det kan derfor blive muligt både at imødekomme den demografiske udvikling, skabe kvalitet og kompetenceudvikling for medarbejderne.

Spørgsmålet er, hvordan vi lykkedes med at udnytte de mange data omkring borgerne til at skabe bedre ældrepleje. Hvordan inddrager vi borgerne, som det hele handler om? Kan vi bruge de data, som de ældre selv opsamler, til at forudse hændelser før de opstår? Kan vi fastholde medarbejdere via kunstig intelligens, og dermed løse en af plejesektorens helt store udfordringer? Og kan vi bruge kunstig intelligens som redskab til at skabe transparens og lighed i sundhed?

Det er nogle af emnerne, som blev debatteret på kick-off workshoppen, og som Care-AI vil udforske nærmere på en række workshops. Resultaterne vil indgå som baggrundsdata for et nyt og større fyrtårnsprojekt, der skal fortsætte og udbygge det tværfaglige samarbejde omkring digitalisering og kunstig intelligens i ældreplejen – på tværs af den dansk-tyske grænse.

– Care-AI skaber gensidig inspiration og læring på tværs af den dansk-tyske grænse. De danske erfaringer med digital transformation og de mange digitale løsninger, der allerede er taget i brug i plejesektoren, bringes i spil ned over grænsen, mens de stærke tyske kompetencer i det tyske erhvervsliv og forskningsmiljø inden for digitalisering og AI, udfolder mulighedsrummet for nye løsninger.Sammen får vi indblik i fælles behov og udfordringer for digitale løsninger i hjemmeplejesektoren og nye muligheder for bedre ældrepleje, siger seniorkonsulent Karen Lindegaard, Danish Life Science Cluster.

Er du interesseret?

Care-AI netværket inviterer forskningsinstitutioner, ældreplejeorganisationer, virksomheder og andre relevante interessenter til at deltage, dele og samskabe viden, ideer og erfaringer om digitale løsninger og AI med fokus på ældrepleje.

Kontakt os, hvis du vil høre nærmere – og sæt allerede nu kryds i kalenderen den 28. juni 2022, hvor resultaterne fra Care-AI projektet præsenteres på en konference i Flensborg.

– Care-AI Network vil skabe et bæredygtigt og tværfagligt, netværk, der fremmer grænseoverskridende videnudveksling og samarbejde inden for kunstig intelligens, ældrepleje samt organisatoriske udfordringer, siger Ulla Skjødt.


Care-AI støttes af EU Interreg Deutschland-Danmark og gennemføres i samarbejde med i Professionshøjskolen Absalon (lead-partner), Digitale Wirtschaft Schleswig-HolsteinKiel University of Applied Sciences, PCT digital GmbH og Danish Life Science Cluster.

Care-AI er finansieret af Interreg Deutschland-Danmark med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.
Læs mere om Interreg Deutschland-Danmark på www.interreg5a.eu.

Læs mere om Care-AI her og her på EU Interreg Deutschland-Danmarks hjemmeside.

For mere information

International Programme Manager

Karen Lindegaard

Danish Life Science Cluster
HUB Syddanmark
+45 2461 1931
Lektor, Sygeplejerskeuddannelsen

Ulla Skjødt

Professionshøjskolen Absalon
+45 7248 1177