Nye puljer klar til at støtte innovative løsninger på sundhedsområdet

Knapt 30 mio. kroner ligger nu klar til at støtte udvikling og test af nye koncepter og produkter i sundhedssektoren. Danish Life Science Cluster har fået bevilget to nye puljer, der skal støtte innovationssamarbejder mellem virksomheder, videninstitutioner og det offentlige om bedre sundhedsløsninger. Lad os høre jeres ideer.

Har du en idé, der kan skabe værdi på sundhedsområdet? Og skal vi hjælpe med at få den testet eller videreudviklet?

Danish Life Science Cluster er nu klar med to nye puljer på mere end 29 mio. kroner til OPI – offentlig privat innovation på life science-området.

Midlerne gives til projekter, der skal kvalificere, videreudvikle eller dokumentere effekten af løsninger til området for life science eller velfærdsteknologi.

– For mange små virksomheder er OPI den bedste måde at komme et skridt nærmere sundhedssektoren på. Virksomhederne får en indgang til deres kommende marked, og de kan opnå viden fra fagpersonale og videninstitutioner, som normalt er svær at få adgang til, siger Trine Søby Christensen, programleder i Danish Life Science Cluster.

Hun har i en årrække været projektleder på flere end 20 OPI-projekter på sundhedsområdet.

Se et eksempel på et OPI-projekt – Interaktive teknologier til kognitiv stimulationsterapi

Forskellige krav giver flere muligheder

Midlerne kommer fra to OPI-programmer, som begge er nationale. Begge programmer har kørt i en årrække og er nu blevet forlænget med ekstra midler til at oprette nye projekter eller videreføre eksisterende.

Programmerne er:

  • SSP – Sundhedsteknologisk Serviceprogram
  • CCC – Circular Co-Creation

Kravene til ansøgere i de to programmer er forskellige, og det giver flere muligheder for virksomheder, der ønsker at søge. Projektleder for CCC-projekterne Majbritt Aagaard tilbyder at sparre med virksomheder, der overvejer at ansøge, så de kan finde det rette format til et eventuelt samarbejde.

– Hvis man har en løsning, der er klar til test eller videreudvikling i samarbejde med en offentlig partner, vil jeg opfordre til, at man kontakter os. Nu hvor vi har to OPI-puljer åbne, giver det endnu flere muligheder for at danne innovationsprojekter. Eksempelvis kan vi imødekomme ønsker fra virksomheder, hvis løsninger er på forskellige stadier, forklarer Majbritt Aagaard.

Læs mere om SSP-programmet

Sådan fungerer samarbejderne

SSP – Sundhedsteknologisk Serviceprogram og CCC – Circular Co-Creation adskiller sig bl.a. fra hinanden via den måde, midlerne udbetales på. I SSP-programmet kompenseres virksomhederne for en del af deres arbejdstid, mens midlerne fra CCC-puljen går til at hente ekspertviden hjem til virksomhederne.

Både Majbritt Aagaard og Trine Søby Christensen er klar til at sparre med både virksomheder, repræsentanter fra sundhedsvæsnet og videninstitutionerne for at finde det optimale grundlag for en ansøgning.

– Formålet med begge puljer er at bringe viden til virksomhederne. De skal have den rette ballast til at udvikle løsninger, der støtter op om udfordringerne på sundhedsområdet. Derfor har vi i begge puljer fokus på at skabe det hold, der giver mest værdi til virksomheden og den pågældende løsning, siger Majbritt Aagaard.

OPI giver behov for nye medarbejdere

Sundhedsteknologisk Serviceprogram har kørt siden 2018 og blev tidligere drevet af Life Science Innovation North Denmark (LSI) i Nordjylland. LSI har samlet en række erfaringer fra parter, der har været en del af SSP-programmet. De data viser bl.a., at

  • 71 % af virksomhederne, der har deltaget, har ansat en eller to nye medarbejdere på baggrund af SSP-programmet.
  • 9 ud af 17 virksomheder forventer en øget omsætning på 21-50 %.

En af de offentlige parter var Kaas Plejecenter, og herfra fortalter faglig koordinator, Camilla Overgaard:

– Det var rigtig spændende at få lov til at være med til at opleve, hvordan virksomhederne arbejder, og hvordan vi blev hørt. Det var fantastisk, at de kom herud på plejecentret for at høre om vores udfordringer og om, hvad vi havde at bidrage med, har Camilla Overgaard tidligere fortalt*.

De to OPI-projekter er en del af Danish Life Science Clusters programportefølje, hvor målet er at designe løsninger til mennesker – udviklet i partnerskaber. 

*Kilde: publikationen En beskeden pralhals.

Fakta om puljerne:

  • Midlerne kommer fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.
  • Midlerne skal være brugt inden udgangen af 2022.
  • Ansøgningerne til puljerne vurderes af eksperter inden for sundhed og innovation.

For mere information

Enhedschef

Trine Søby Christensen

Danish Life Science Cluster
OPI og partnerskaber
HUB Nordjylland
+45 2883 8312